Komunikacijos profesionalų veikla atskirta nuo VŠĮ „Lietuvos žurnalistikos centras“

Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakultete profesiniai komunikacijos sričių mokymai vyks be VšĮ „Lietuvos žurnalistikos centras“.

 

Profesniai mokymai buvo pradėti 1995 m., kai Atviros Lietuvos fondas (ALF) Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto iniciatyva įsteigė Lietuvos žurnalistikos centrą (LŽC). LŽC veikla buvo profesinės žurnalistikos, ryšių su visuomene ir kitų komunikacijos sričių studijos įvairių profesijų žmonėms, siekiantiems pakelti kvalifikaciją ar įgyti naujos specialybės pagrindų. LŽC glaudžiai bendradarbiavo su Universiteto Komunikacijos fakultetu, ypač – su fakulteto Žurnalistikos institutu (ALF valdyba direktorių skirdavo VU KF teikimu). Mokymus vedė Universiteto profesoriai, žinomi žurnalistai ir įžymiausi ryšių su visuomene bei kitų komunikacijos sričių ekspertai, tačiau dabar, įprasta tvarka pasikeitus LŽC direktorei, bendradarbiavimas su šia įstaiga sužlugdytas.

 Nepaisant šios aplinkybės profesinių mokymų tradicija fakultete bus tęsiama: dirbs Lietuvos ir užsienio komunikacijos sričių teorijos ir praktikos specialistai, bus galimybė tam tikrų modulių klausytojams naudotis naujai įrengtomis radijo ir televizijos studijomis.

Kadangi LŽC, nutrūkus sutarčiai, vis dar nurodo Komunikacijos fakulteto vieno iš pastatų adresą (Maironio g. 7), privalome informuoti, kad su VšĮ LŽC dėl jo naujosios vadovės kaltės nebendradarbiaujame ir tokio pobūdžio informacija yra klaidinanti.

Gruodžio mėn. bus atnaujinta registracija į Ryšių su visuomene ir Žurnalistikos profesines studijas, rengiamas nuo 2016 m. vasario mėn.

Išsamią informaciją sekite Vilniaus universiteto leidyklos VšĮ „Akademinė leidyba“ tinklalapyje: http://www.aleidyba.lt/paslaugos/mokymai.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas

VšĮ „Akademinė leidyba“ direktorius

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode