SSC

Gera žinia – daugės verslo finansavimo alternatyvų ir galimybių investuoti

 

Administracinės naštos investiciniams fondams mažinimas ir palankesnės sąlygos jų veiklai Lietuvoje, o kartu didesnių tiek verslo finansavimo, tiek investuotojams galimybių sukūrimas – pagrindinis kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) įstatymų projektų, kuriuos šiandien Finansų ministerija pateikė Vyriausybei, tikslas.

„Parengti nauji įstatymų projektai turės teigiamos įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai Lietuvoje, nes nauju, gerokai aiškesniu ir lankstesniu reguliavimu bus sukurta palankesnė aplinka KIS srities vystymuisi mūsų šalyje bei prisidės prie Lietuvos konkurencingumo didinimo“, – sakė finansų ministras Vilius Šapoka.

Finansų ministerija kartu su Lietuvos banku 2017 m. atliko KIS srities teisinio reguliavimo peržiūrą, įvertino geriausią ES šalių investicinių fondų reguliavimo patirtį bei rinkos dalyvių pasiūlymus ir pateikė atitinkamų įstatymų projektus Vyriausybei. Tai yra viena iš Vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemonių, skirta alternatyvių finansavimo šaltinių plėtrai užtikrinti.

Įstatymų projektais siūloma supaprastinti KIS valdytojų (valdymo įmonių ir investicinių bendrovių-valdytojų) veiklos licencijų ir leidimų išdavimo procedūras, reglamentuoti į paskolas investuojančių fondų veiklą, palengvinti sprendimų priėmimo investicinėse bendrovėse procedūras. Taip pat sudaryti platesnes galimybes investicinėms bendrovėms ir investiciniams fondams savo produktus platinti Lietuvoje bei išplėsti galimų turto saugotojų sąrašą.

Kolektyvinio investavimo subjektas – investicinis fondas ar investicinė bendrovė, kurių tikslas – viešai siūlant investicinius vienetus ar akcijas, kaupti asmenų lėšas ir padalijant riziką jas kolektyviai investuoti į turtą, laikantis iš anksto nustatytų investavimo reikalavimų.

Finansų ministerijos informacija

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode