SSC

Parama bitininkams

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Gražina Žukauskienė informuoja, kad šiemet, kaip ir kiekvienais metais, bus kompensuojama dalis išlaidų už papildomą bičių maitinimą.

      Paramos paraiškų priėmimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 3 iki rugsėjo 15 dienos (įskaitytinai). Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindo dokumentu.

 

REIKALAVIMAI GAUTI PARAMĄ IR PARAMOS DYDIS

Parama už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą) skiriama bičių laikytojams, kurie:

  1. Nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių. Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių laikytojas turi atnaujinti prieš teikdamas paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo pasikeitė laikomų bičių šeimų skaičius dėl nuo bičių laikytojo nepriklausančių aplinkybių (ligos, vagystės ar pan.), per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą privalo pranešti teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skyriui pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą. Pretenduoti į paramą gali bitininkas, įsiregistravęs Žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytoju arba jungtinės veiklos partneriu. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas Žemės ūkio skyriaus darbuotojui turi pateikti tai patvirtinantį sertifikatą. Paraišką gali pateikti ir bitininkas, turintis vieną bičių šeimą.
  2. Turi turėti bityno pasą.
  3. Turi įprastinio, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.
  4. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).
  5. Pagal šias taisykles bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 Eur už bičių šeimą, arba ne daugiau kaip 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą.
  6. Paaiškėjus, kad lėšų poreikis išlaidoms kompensuoti viršija einamaisiais metais paramai skirtas lėšas, paramos suma kiekvienam paramos gavėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.
  7. Patikros vietoje metu paramos gavėjas privalo leisti Agentūros Kontrolės departamento ar kitiems kompetentingiems darbuotojams atlikti patikrą. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus paramos gavėjas turi pateikti patikros vietoje metu.
  8. Bičių laikytojui parama negali būti teikiama, jei jis ar jo sutuoktinis yra patvirtintas paramos gavėju pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.
  9. Bičių laikytojui, atitikusiam taisyklių nustatytus reikalavimus, mirus, įpėdinis, gavęs paveldėjimo dokumentus (paveldėjimo teisės liudijimą, nuosavybės teisės liudijimą ar pan.) ir atitinkantis taisyklių reikalavimus gauti paramą, pateikia savivaldybei pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą laisvos formos prašymą dėl paramos priskyrimo kartu su paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijomis, nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos numerį. Parama skiriama įpėdiniui, jei įpėdinis neturi įsiskolinimų Agentūrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui bei Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Iškilus klausimams, kreipkitės į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių, tel.: (8 443) 25963; 25943.

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode