SSC

Elektronikos atliekų tvarkytojams – daugiau laiko europiniam standartui įdiegti

Siekdama elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojams suteikti pakankamai laiko įsidiegti europinį šių atliekų surinkimo, gabenimo ir apdorojimo reikalavimų standartą, Aplinkos ministerija pakeitė du teisės aktus: Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašą ir Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašą.

Šį standartą atliekų tvarkytojai, siekiantys nuo 2021 m. ir vėliau išrašyti elektros ir elektroninės įrangos sutvarkymą įrodančius dokumentus ir patvirtinimus, turi atitikti nuo 2021 m. sausio 1 d.

Reikalavimas įsidiegti minėtąjį standartą nustatytas, siekiant užtikrinti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo procesų efektyvumą ir skaidrumą.

Ryšių su visuomene skyrius

Aplinkos ministerijos informacija

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode