Priėmė sprendimus ir palydėjo senuosius metus

        Šeštadienio popietę vyko Pakalupio bendruomenės visuotinis susirinkimas, kuriame patvirtinti nauji įstatai, pritarta kitų metų planui. Aptarus svarbius reikalus, susirinkusieji smagioje vakaronėje palydėjo senuosius metus. Dar prieš Kalėdas bendruomenėje organizuota Kalėdų eglės įžiebimo šventė, išdalintos dovanos vienišiems senjorams.

Patvirtino įstatus           

Pasak susirinkimą pradėjusio Pakalupio bendruomenės pirmininko Aldonio Eselino, šį kartą bendruomenės nariai turėjo patvirtinti pakeistus bendruomenės įstatus, taip pat kitų metų darbo planą, aptarti kitus iškilusius klausimus.

Prieš pradedant svarstyti įstatus Pakalupio seniūnaitijos seniūnaitis Ignas Vidmantas informavo, jog Pakalupio gyventojų prašymui dėl vandentiekio ir kanalizacijos įvedimo pritarta ir šių darbų atlikimo galima tikėtis 2015–2020 m. laikotarpiu: „Mūsų prašymą palaikė ir Savivaldybės meras Antanas Tenys, ir Seimo narys Kęstutis Bartkevičius, mums belieka tik kantriai laukti ir retkarčiais apie save priminti, kad mūsų prašymas nenugultų stalčiuje. Juk tokių prašymų pateikiama pakankamai daug.“

Aptardami kiekvieną įstatų punktą susirinkimo dalyviai nevengė diskutuoti ir svarstyti pateiktus pasiūlymus bei patvirtinti, jų nuomone, tinkamiausią variantą. Buvo suabejota dėl bendruomenės registravimo vietos – vienas siūlymas buvo registruoti bendruomenės namų adresu, kitas – pagal pirmininko gyvenamą vietą. Pasak antrojo siūlymo autoriaus I. Vidmanto, gali atsitikti taip, kad bendruomenė nebeįstengs išlaikyti bendruomenės namų ir jų teks atsisakyti, tačiau kiti tvirtino, jog bendruomenė įkurta tam, kad gyvuotų ir dirbtų, tad ir bendruomenės namų visada reikės.

Taip pat diskutuota dėl pašalinimo iš bendruomenės tvarkos. Dauguma pritarė nuostatai, kad taryba priima sprendimą dėl pašalinimo ir teikia tvirtinti visuotiniam susirinkimui.

Diskusijų kilo ir dėl to, kiek kartų per metus turi būti kviečiamas visuotinis susirinkimas. Įstatuose buvo siūloma tai daryti ne rečiau kaip kartą per metus. Kitas pasiūlymas – kviesti kas pusmetį, tačiau dauguma nusprendė, jog užtenka susirinkti kartą per metus, o jei yra poreikis – dažniau.

Taip pat tartasi dėl nario mokesčio dydžio, jo mokėjimo tvarkos, dėl bendruomenės įstatų ir buveinės keitimo tvarkos, dėl turto įsigijimo ir atstovų rinkimo. Apsvarsčius visus pasiūlymus, patvirtintas galutinis įstatų variantas ir bendruomenės pirmininkas įpareigotas jį pateikti registrui.

Patvirtinus įstatus, pritarta ir kitų metų darbo planui, kuriame numatyti tradiciniai ir nauji renginiai.

Dėkojo aktyviausiems

      Po rimtų klausimų atėjo metas padėkoms. Pasak A. Eselino, Kalėdos yra tas laikotarpis, kai susitaikoma, atleidžiama ir dėkojama. „Noriu padėkoti tiems, su kuriais teko bendrauti, kartu dirbti. Ačiū pirmajam bendruomenės pirmininkui Ignui, su kuriuo buvome bendruomenės įkūrimo iniciatyvinėje grupėje, kuris daug dirbo ruošiant įstatus, tvarkant kitus bendruomenės dokumentus, – sakė bendruomenės pirmininkas, įteikdamas medaus indelį. – Taip pat norėjau padėkoti antrajam pirmininkui Antanui Valčiukui ir seniūnaitei Stasei Gadonienei, kurios dėka turime konkrečius namų adresus. Kitam seniūnaičiui Sigitui Bačiuliui dėkoju ne tik kaip seniūnaičiui, bet ir kaip aktyviam renginių dalyviui, puikiam aktoriui. Taip pat nuoširdus ačiū Irenai Lukošiūtei, netikėtai atskleidusiai artistinį talentą ir puikiai suvaidinusiai dukters Upės vaidmenį, paštininkei Eugenijai Jasinavičienei už gyventojams perduodamas bendruomenės žinias, Svetlanai Banienei, Daliai ir Gediminui Grygolaičiams už aktyvumą.“

      Padėkos raštais už bendruomeniškumą, pasiaukojimą ir aktyvų darbą apdovanoti Antanas Koviera, Irena ir Vytautas Vaitkevičiai, Vita ir Dalius Margiai, Jurgita ir Liudas Čiužai, Antanas Dainius, Eugenija Pupkienė, Kristina Jomantienė.

Dalijosi gerumu

        Susirinkusieji netrukus linksminosi paskutinėje šių metų vakaronėje, o dar prieš Kalėdas dovanų sulaukė ne tik mažieji, susirinkę prie įžiebtos Kalėdų eglės, bet ir devyni vieniši Fermos, Pakalupio ir Rekečių kaimų senjorai.

      Pasak bendruomenės pirmininko A. Eselino, gruodžio 20 d. Pakalupio bendruomenės narius net du Kalėdų Seneliai pakvietė įžiebti Kalėdų eglutę O. Knabikienės sodyboje. Prie „rezervuoto“ šventinio medžio susirinkusieji buvo santūrūs, tačiau šmaikščią ir jaukią atmosferą kūrė Kalėdų Senelių atstovė spaudai ir viešiesiems ryšiams S. Banienė. Kalėdų Seneliai džiaugėsi, kad bendruomenės žmonės nebijo žaidimų žaisti ir turi drąsių kalbėtojų, todėl jie ne tik eglutę įžiebė, bet ir saldainiais bei vaisiais pavaišino, idant švenčių laukimas neprailgtų.

      Kūčių dieną A. Eselinas su palydovais pasibeldė į vienišų senjorų namus ir padovanojo vaišių jų Kalėdų stalui.      

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode