Medinių trobesių puošyba

Pikelių  bendruomenei, tai yra kiekvienam čia gyvenančiam arba tam, kuris artimas savo širdimi šiam kraštui svarbi kaimo praeitis, dabartis ir ateitis. Žmonės svarsto ir klausia savęs ir vieni kitų, koks turi būti mūsų miestelis mūsų gyventojų akimis.

 

Miestelis minimas nuo 1568  metų. Iki Pirmojo pasaulinio karo miestelyje buvo tik trys mūriniai pastatai – tai žieminė žydų sinagoga, parapijinė mokykla ir dar vienas pastatas. Kiti namai buvo mediniai. Ir vėliau tradicija išliko Pikeliuose statyti medinius namus. Iki šių dienų yra išlikusių autentiškų medinių namų, kurie verti būti kultūros paveldo objektais. Per laikmetį gyventojai išsaugojo šiuos medinius namus, kurie suteikia miesteliui savitumo ir mena istoriją.

Pikeliškiams svarbūs patarimai ir pateikta informacija srities žinovo – profesionalo apie medinių namų puošybos tradicijas, gėlynų formavimą ir apskritai apie etnokultūrą. Šiuo tikslu Vilniaus dailės universiteto TF Dizaino katedros dėstytoja, docentė Laima Mikalauskienė pravedė paskaitą „Žemaitijos kaimo medinių trobesių puošyba“. Dalyviai supažindinti su Žemaitijos kaimo medinių trobesių puošyba, pateikta vaizdinė medžiaga. Po to organizuotos kūrybinės dirbtuvės, kurių metu nupiešti langinių eskizai ir perkelti ant lapo, nuspalvinti. Programoje aktyviai dalyvavo jaunimas, kuriuo džiaugiamės, nes jis supranta atsakomybę už savo kraštą, yra bendruomeniški.

Viliamės, kad seni mediniai autentiški pastatai ateityje išliks ir atsiras savininkas, kuris norės padovanoti namą Pikelių bendruomenei, jame bus galima įrengti etnografinį muziejų. Eksponatai jau seniai surinkti ir laikomi mažoje patalpoje mokykloje bei nepritaikytose patalpose pas gyventoją. Be to, etnografinių eksponatų gausėtų, nes padovanotų dabartiniai gyventojai, kurių namuose iki šiol jų yra išlikę. 

Pikeliai visada turėjo savo savitumą ir yra istoriškai labai įdomūs. Norime išsaugoti, ką turime vertingo, sukurti palankią aplinką atvykti turistams, nes Pikelių miestelyje yra ką pamatyti ir apie ką išgirsti.

Jadvyga GEDUTIENĖ

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode