Kurkite meilės erdves vaikams

Kiekvieno žmogaus širdyje – beribė meilė mamai. Ji yra ir tų širdyse, kurie jos net niekad nematė. Jie susikuria savyje tokią meilę. Tačiau meilė yra toks jausmas, kad ja reikia dalintis. O ką daryti tiems, kai mamos nėra šalia? Kaip dalintis ta meile? Ką daryti vaikams, gyvenantiems globos namuose, kai jiems skirtą meilę darbuotojas išdalina visiems jį supantiems vaikams? O jis nori būti tas – vienintelis.

Skaudu žiūrėti į prislėgtus, maištaujančius, laukiančius ir tikinčius vaikus. Mes, Globos namų darbuotojai, džiaugiamės, prasidėjusia institucinės globos pertvarka. Gal jos dėka išnyks neigiamas visuomenės požiūris į vaikų globos namus ar globos (rūpybos) sistemą, kas sudaro prielaidas neigiamam požiūriui į globojamą vaiką. Dėl tokio visuomenėje vyraujančio neigiamo požiūrio asmenys baiminasi tapti vaiko globėjais ar įvaikinti vaikus.

Norėdami prisidėti prie visuomenės švietimo ir siekdami padėti tėvų globos netekusiems vaikams, mes taip pat vykdome kryptingas veiklas. Prieš keletą metų Mažeikių rajono savivaldybei pateikėme Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namų strategiją, kurioje nurodėme, jog Globos namuose sukūrus kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, būtų sudarytos galimybės kiekvienam vaikui gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą. Šviečiant vietos bendruomenes, kompleksiškai teikiant paslaugas, būtų siekiama teikiamų paslaugų prieinamumo vaikui, tėvams ar globėjams.

Kažkas yra pasakęs, kad deramai užauginti vaiką galima tik ten, kur yra sukurta meilės erdvė. Siekdami sukurti tokią erdvę, prieš metus vykdėme akciją „Padovanok man vasarą“. Kvietėme rajono gyventojus priglausti globotinius atostogų metu, pabendrauti su jais, susidraugauti. Vaikų laiškai spaudoje buvo nuoširdūs ir labai jautrūs. Suprasdami, jog Institucinės globos pertvarkoje svarbiausia – perėjimas prie bendruomenėje teikiamų paslaugų – akcija peraugo į mūsų projektą „Atverk duris“. Didžiuliais plakatais autobusų stotelėse, prekybos centruose, bažnyčiose, bankuose, valstybinėse įstaigose, spaudoje, televizijoje kreipėmės į mažeikiškius sakydami, jog Globos namų vaikai turi svajonę, o jūs turite galimybes. Tačiau visi dar atsargūs, dar vis nelinkę rizikuoti, baisu prisiimti tokią atsakomybę. O juk ir „…vaikai, kaip gėlės puokštėje: visada atsiras viena, krypstanti į priešingą pusę, nei norėtų kompozicijos autorius“ ( M. Cox) . Dalinomės savo projektinės veiklos idėjomis Telšių regiono Pertvarkos procesų ekspertės Laimos Jurytės-Zakarauskienės organizuotuose seminaruose, diskusijose, NVO Lietuvos konfederacijos organizuotame seminare, Globos namų organizuotuose renginiuose.

Džiaugiamės, kad Mažeikiuose įsikūrusiose dviejose šeimynose apsigyvena mūsų Globos namų auklėtiniai. Smagu, kad yra vaikučių, kuriuos savaitgaliais, atostogų ir švenčių dienomis priima į savo namus savanorių globėjų šeimos, Tačiau dar per 30 vaikų lieka institucijoje su viltimi, kad ir jiems pasiseks, kad ir jie atras savo mažuosius namelius. Ieškodami kuo įvairesnių pagalbos būdų, nusprendėme pradėti nuo savęs. Gražų šeštadienio rytą kiekvienas darbuotojas pasiėmė už rankos po 1–2 globotinius ir išėjo į savo namus, į savo šeimą. Kai tą dieną užrakinau 8 valandoms Globos namų duris ir su A. D. pasukome link mano namų, supratau – tokį jausmą turi patirti kiekvienas. Tik paėmę už rankos suprasite, kiek esate reikalingi ir kokie esate svarbūs. Negalėjome vaikams duoti tai, ko reikia jiems nuolat, tačiau galėjome jiems padovanoti nuostabią dieną šeimoje.

Siekdami visuomenės vertybių nuostatų kaitos ir formuodami teigiamą visuomenės požiūrį į globos namuose augančius vaikus, suorganizavome auklėtiniams šventę „Vaikystės vėjas“. Renginyje kartu su mažeikiškiais dalyvavo Akmenės, Telšių, Žagarės, Barstyčių globos namų auklėtiniai. Įrodėme vietos bendruomenei, kad globos namų auklėtiniai niekuo nesiskiria iš kitų. Jie linksmi, judrūs, meilūs ir, aišku, išdykę kaip visi vaikai.

Na, o mes ir toliau tęsime savo darbus. Auginsime meilę vaikuose, neleisime jai užgesti. Ieškosime tų pagalbininkų, kurie padės tą meilę palaikyti. Džiaugdamiesi, kad šie metai – Bendruomenių metai ir jos labai aktyvios, vyks susitikimai, vakarojimai su bendruomenėmis. Liepos mėnesį bus organizuojama iškyla su esamais ir galimais vaikų globėjais ir t. t. Kviečiame prisijungti visus, kurie nori ištiesti pagalbos ranką. Neprašome daug, padarykite, kiek galite.Nežinai, ar gali? Pabandyk. Ateik. Laukiame tavęs.

 

Birutė VAIČKIENĖ

Mažeikių r. vaikų našlaičių ir senelių globos namų direktorė

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode