Muzikos mokyklos Padėkos vakaras

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla ketvirtadienio vakare tėvelius, rėmėjus ir visus muzikos bei raiškiojo žodžio mėgėjus pakvietė į Padėkos vakarą.

 

Tarė padėkos žodžius

Vytauto Klovos muzikos mokyklos direktorė Vaida Mikalauskienė, pradėdama Padėkos koncertą, pasidžiaugė, jog mokykloje mokosi daug gabių, darbščių vaikų, kurie už kantriu darbu pasiektą profesionalumą įvertinti daugelyje reikšmingų konkursų. Deja, dažniausiai taip ištobulintus atlikimus išgirsta labai nedidelis specialistų būrelis, tad vienas iš koncerto tikslų – suteikti galimybę pasidžiaugti puikiai išmoktų kūrinių atlikimu plačiajai visuomenei. Įstaigos vadovė už didžiulį rūpestį, atsidavimą dėkojo gabių moksleivių tėveliams, artimiesiems, darbo valandų neskaičiuojantiems pedagogams. Taip pat už finansinę paramą, skirtą tarptautiniams konkursams ir festivaliams, padėkojo Mažeikių rajono savivaldybės merui Antanui Teniui, už visokeriopą pagalbą ir nuoširdų bendradarbiavimą – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui. Už visokeriopą bendradarbiavimą, nuoširdžią pagalbą, informacijos sklaidą V. Mikalauskienė padėkojo rajono laikraščiams bei regioninei televizijai, kitiems rėmėjams. Taip pat gražius padėkos žodžius skyrė bendrojo lavinimo mokyklų kolektyvams, prisidedantiems prie vaikų auklėjimo ir sudarantiems sąlygas vaikams išvykti į konkursus. Už nenuilstamą energiją, rūpestį, pagalbą mokyklai nuoširdus ačiū tartas Teresei ir Stanislovui Juciams.

Koncertavo laureatai bei diplomantai

Susirinkusiesiems koncertavo įvairių tarptautinių, respublikinių konkursų laureatai bei diplomantai: akordeonininkai Rosita Reivytė, Aironas Kazlauskas, Austėja Nociūtė, Aleksandras Godelis, Jonas Vozbutas, Vilius Mažeika, kanklininkės Goda Remeikaitė, Kamilė Steponavičiūtė, fleitininkės Rugilė Mačiulytė ir Kamilė Čiutytė, smuikininkė Smiltė Saltonaitė, pianistai Gustė Gedvilaitė, Saulė Rudytė, Rugilė Leliungaitė, Dovydas Mykolas Vaicekauskas, Goda Jonauskaitė, Dovydas Stonkus, Eidmantė Jankutė, Domantas Narmantas, Dovilė Mačiulaitytė, Gabrielė Jančiukaitė, Kamilė Armalaitė, Andrius Uldukis, trimitininkai Emilis Klioba, Martynas Valys, saksofonininkas Gabrielius Smirnov, ansamblis ,,Saksofonija“, solistai Aironas Kazlauskas, Izabelė Vasiliauskaitė, Rugilė Leliungaitė, skaitovai Kristupas Svirskas, Kajus Lementauskas, Patricija Glodenytė, Atėnė Stasiukaitytė, Linas Rubinas, Eglė Žulpaitė, mergaičių ansamblis.

Be abejo, moksleiviai tokių laimėjimų pasiekė savo mokytojų Dainoros Petrikienės, Jolantos Dobravolskienės, Ingos Dvaržeckienės, Kristinos Daugintienės, Julės Draudikienės, Ingos Grušaitės, Viliaus Antanavičiaus, Danutės Pocienės, V. Mikalauskienės, Dalios Olberkienės, Dalios Liutkienės, Jūratės Trimailovienės, Vidos Vaškienės, Vilijos Antanavičienės, Augusto Jestromskio, Janinos Grušienės, Marijos Katilienės, Airidos Lementauskienės, Daivos Skaringienės nuoširdaus darbo dėka. Jiems talkino akomponuojantys mokytojai L. Saparienė, Liudmila Denisenko, Irina Radvilienė. Tik patys susidūrę su meno pasauliu gali suprasti, kiek valandų tenka dirbti, kiek kartų kartoti, kol kūrinys suskamba taip, jog paliktų įspūdį reiklioms bei kompetentingoms įvairių konkursų komisijoms.

Džiaugėsi nuostabiu vakaru

Už talentų ugdymą bei nuostabų vakarą savo ir mero vardu dėkojo Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė. Švietimo skyriaus specialistės Nijolė Zakalskienė ir Violenita Juškevičiūtė taip pat mokyklos kolektyvui dėkojo už galimybę pasiklausyti solistų, atskirų atlikėjų, už atgaivą sielai bei palinkėjo atlikėjams užkariauti didžiąsias scenas. Nuoširdžius padėkos žodžius už galimybę patirti muzikos magiją tarė Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus padėjėjas Česlovas Čyžas, kiti svečiai. O kiek dar ištarta asmeninių ačiū ir gražiausių linkėjimų. Ir tai suprantama, nes, kur menas, grožis, ten viešpatauja gėris ir nuoširdumas.

Saulė LIPNYTĖ

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode