Pagerbė žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą

Gegužės 15-ąją Lietuvoje minima Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Vienas iš Laisvės gynėjų atminimui skirtų renginių Mažeikiuose vyko gegužės 17-ąją. Tą dieną prie Merkelio Račkausko gimnazijos buvo atidengta paminklinė lenta Mažeikių gimnazijos mokytojams ir mokiniams, žuvusiems už Lietuvos laisvę, vėliau Mažeikių viešojoje bibliotekoje vyko Stanislovo Abromavičiaus knygos „Du Aleksandro Zapkaus gyvenimai“ pristatymas, skirtas jo 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

 

Atidengė paminklinę lentą

Lentoje po baltu lino takeliu, papuoštu raudonomis rožėmis – 13 pavardžių, tarp kurių yra ir mokytojo, partizano Aleksandro Zapkaus-Piliakalnio, gimusio prieš 100 metų, gegužės 17-ąją. Atminimo lentą atidengė Lietuvos politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas Albertas Ruginis, kuris ir buvo už Lietuvos laisvę kovojusių ir žuvusių gimnazijos mokytojų ir mokinių atminimo įamžinimo iniciatorius. Mintimis apie šį skaudų Lietuvos istorijos laikotarpį pasidalino nacionalinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ antrosios vietos laimėtoja Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos abiturientė Gintė Valančauskytė, kuri savo rašinį padovanojo A. Ruginiui.

Pristatė knygą

Po Atminimo lentos atidengimo iškilmių gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė pakvietė renginio dalyvius į Mažeikių viešąją biblioteką, kur vyko Stanislovo Abromavičiaus knygos „Du Aleksandro Zapkaus gyvenimai“ pristatymas, skirtas jo 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Kadangi dėl garbaus amžiaus knygos autorius į minėjimą atvykti negalėjo, jis atsiuntė bibliotekos darbuotojoms nuotraukų ir įvairios medžiagos, kuri ir buvo panaudota rengiant šios knygos pristatymą.

Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė Janina Dambrauskaitė išsamiai papasakojo apie A. Zapkaus gyvenimą, aprašomą S. Abromavičiaus knygoje bei kituose leidiniuose. Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojas kraštotyrininkas Algirdas Vilkas, remdamasis gimnazijos muziejuje ir archyvuose rastais dokumentais, apibūdino A. Zapkaus moksleiviškus metus gimnazijoje ir jo, kaip mokytojo, veiklą. Viešosios bibliotekos darbuotojos Rūta Skiparienė, Dalia Alseikienė, Edita Juodeikienė skaitė buvusių Didžiosios Kovos apygardos partizanų prisiminimus apie štabo viršininką A. Zapkų-Piliakalnį. Knygos pristatymui buvo panaudota medžiaga, kurią atsiuntė kraštietis, buvęs Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktorius, kraštotyrininkas Leopoldas Rozga. Kaišiadorių muziejaus darbuotojas Vytautas Budvytis nufotografavo su partizanų kovomis susijusias jų miesto vietas ir koplyčią, pastatytą 1944–1953 m. tose apylinkėse kovojusių ir žuvusių Didžiosios Kovos apygardos partizanų, tarp kurių buvo ir A. Zapkus-Piliakalnis, atminimui. Mažeikių muziejaus darbuotojas Vytautas Ramanauskas pateikė nuotraukas, atskleidžiančias tą laikotarpį, kuris susijęs su A. Zapkaus gyvenimu Mažeikiuose.

Perskaitė laišką

Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktorės pareigas, Irena Atkočaitienė perskaitė Niujorke gyvenančio A. Zapkaus sūnaus, garsaus lietuvių išeivijos dailininko, profesoriaus Kęstučio Zapkaus laišką, kurį jis atsiuntė, gavęs kvietimą atvykti į savo tėvo 100-mečio minėjimą ir Atminimo lentos atidengimo iškilmes.

„Nuostabu pagalvojus, kiek naujų lietuvių pabudo Mažeikių aplinkose po laikotarpio, kuriame veikė mano tėvelis. Ta liūdna lentelė, pažyminti A. Zapkaus ir kitų pavardes, atstovauja kovai prieš Lietuvos okupaciją dėl Lietuvos laisvės. Štai po visų kančių ji gyvuoja laisva“, – rašoma šiame laiške. Prieš trejus metus K. Zapkus lankėsi Lietuvoje ir Prezidentūroje, atsiėmė jo tėvui po mirties skirtą apdovanojimą – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžių, 2014 m. pavasarį aplankė su tėvelio žūtimi susijusias vietas Kaišiadoryse. Šiuo metu 78-erių metų K. Zapkus į Mažeikius atvykti nebegalėjo.

Pabaigoje padėkota visiems, kurie susirinko pagerbti A. Zapkaus ir kitų kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą. Įteiktos neužmirštuolių puokštelės šio renginio organizatoriams ir pagalbininkams.

Dangira UNDŽIENĖ

Janina DAMBRAUSKAITĖ

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode