Sofija Šviesaitė 1927–2016

Gimė 1927 m. lapkričio 23 d. Spurganų k., Tirkšlių valsč. Mokėsi Mažeikių gimnazijoje. 1946 m. buvo suimta už dalyvavimą LLA organizacijoje.

Dirbo Mažeikių ligoninėje sekretore.

Išsaugojo   ir suredagavo politinio kalinio kun. Juozo Stasiulio-Džiugo lageryje parašytą poemą

„Rimgaudaitė – Apuolės pilies kunigaikštytė“.

Išleido šešetą poezijos rinkinių ir knygą apie Popiežių Joną Paulių II, kurioje analizuoja jo galimas lietuviškąsias šaknis ir ieško giminystės saitų. Jos eilės publikuotos ir užsienio lietuvių spaudoje Marijos Rasaitės slapyvardžiu.

Aktyvi visuomenininkė. Jos dėka buvo išsaugotas Mažeikiuose Simono Daukanto gatvės pavadinimas.

Koplytėlės statybos buvusios senosios Mažeikių bažnyčios vietoj iniciatyvinės grupės narė, Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios statybos iniciatyvinės grupės narė.

84-ojo gimtadienio proga Sofija Šviesaitė iš Vatikano gavo popiežiaus Benedikto XVI apaštališkąjį palaiminimą.

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė. Vinco Kudirkos ir Šatrijos Raganos premijų laureatė.

Lietuvos Sąjūdžio Mažeikių skyriaus narė, TS-LKD narė, LPKS Mažeikių skyriaus valdybos narė. Turi Laisvės kovų dalyvio statusą.

Mirė 2016 m. kovo 3 d. Palaidota Tirkšlių kapinėse.

Lietuvos Sąjūdžio Mažeikių skyrius

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Mažeikių skyrius

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode