Pasiūlytas ar išrinktas?

Nuomonė

        Praėjusios savaitės pabaigoje rajono laikraščiuose pasirodė dviprasmiška informacija. Vienas teigė, kad ,,Darbo grupės nariams išsakius savo nuomones, pasiūlyta teikti Tarybai svarstyti ...kandidatūrą...“ . Kitas (laikraštis) apie jokius svarstymus Taryboje nekalba: ,,...Šiemet, Vasario 16-ąją, Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas bus suteiktas ilgamečiui rajono savivaldos darbuotojui, buvusiam rajono Savivaldybės mero pavaduotojui, biomedicinos mokslų daktarui...“. Kaip visa tai reikia suprasti? Ar nėra taip, kad viskas seniai iš anksto nuspręsta, o atliekami tik formalumai? Priešingu atveju pastarasis laikraštis nebūtų toks tikras. Atvirkščiai – kviestų visuomenę diskusijai, dabar tikriausiai ,,išsprūdo per anksti“. Kadangi niekas dar neaišku, tai galima pasvarstyti, padiskutuoti.

      Kalbant apie Garbės piliečio vardo suteikimą, kandidatūrų parinkimą, svarstymą, jaučiamas tam skiriamo darbo brokas. Ar nėra taip, kad apsiribojama skelbimo patalpinimu į informavimo priemones ir daugiau joks darbas nedirbamas. Mūsų žmonės ne be valdžios pagalbos tapo viskam abejingi, nieko nebesitiki iš savo ,,tarnų“. Sužlugdyta žmogaus – piliečio – iniciatyva. Tai patvirtina ir šie rinkimai. Jeigu žmonės tikėtų rajono valdžia, jos priimamų sprendimų skaidrumu, tikrai ne keturi pretendentai būtų buvę pasiūlyti. Argi nėra rajone tikrai nusipelniusių žmonių, pasiaukojančiai dirbančių švietimo, kultūros, sporto, socialinės, sveikatos apsaugos srityse ? Argi nėra verslo atstovų, įnešančių konkretų indėlį į rajono žmonių gyvenimą? Ar nėra išskirtinių asmenybių, savo veikla garsinančių mūsų kraštą? Tikrai yra. Bet jie valdžiai, matomai, neįdomūs ar neparankūs. Kad ir iš pateiktų keturių kandidatų (mano nuomone, dviem tikrai neprilygo ,,pasiūlytas“ ar ,,išrinktas“), kažkodėl trys atmesti. Net nesvarstyta. Kas tie ,,mėtytojai“? Pagal kokius kriterijus buvo atmesti? Atmesti žmonės, kurie rajonui, jo žmonėms darė, kūrė, nuveikė konkrečius darbus kraštiečių užimtumui gerinti. Mes, rajono gyventojai, šiandieną tuo naudojamės. Tai nebuvo tiesioginis jų darbas, jiems nebuvo mokamas darbo užmokestis. Gal ir nebuvo jie geriausi ar tinkamiausi. Kodėl nebuvo galima platesniame rate padiskutuoti? Juk renkamas rajono Garbės pilietis, o ne Tarybos garbės narys. Dabar, žiūrint iš šono, ,,pasiūlė“ ar ,,išrinko“ žmogų, kuris daug metų dirbo savivaldoje. Bet juk už tai, kad dirbo, jam buvo mokamas atlyginimas. Jis ir privalėjo dirbti. O ką jis tokio išskirtinio ar nors įsimintino padarė rajonui? Kuo nusipelnė? Kuo jis išsiskyrė iš kitų sąžiningai dirbančių kad ir toje pačioje savivaldoje? Rajono Garbės pilietis, aš galvoju, turėtų nors truputį turėti išskirtinių bruožų. Tiesa, kiti trys nėra mokslų daktarai. Bet, neteko girdėti, kad nuo 1979 metų Mažeikius būtų kas garsinęs mokslo pasiekimais. Kad ir rajone nebuvo girdėti. Tikriausiai ,,ypatingi nuopelnai Mažeikiams“ pasireiškė 1990–1995metais, nes dalis tų, kurie „atmetinėjo“ ir tie, kurie ,,pasiūlė“ ar ,,išrinko“ naująjį Garbės pilietį, 1990–1995metais kartu su „pasiūlytuoju“ ar „išrinktuoju“ dirbo Savivaldybėje ir „padėjo pelnyti kai kurių kraštiečių prielankumą“. Mažeikių miestui, jo žmonėms šis laikotarpis atmintyje išliks kaip miesto – regiono lyderio – pozicijų praradimo laikotarpis.

      Todėl savivaldos „vadukams“ nereikėtų vieni kitiems suteikinėti vardų, užsiiminėti liaupsinimais ar kitaip kaip „atsidėkoti“. Nusipelniusių žmonių ieškokite tarp kraštiečių, savo pavaldinių, dirbančių savivaldoje. Jumis leiskite pasirūpinti patiems rajono žmonėms. Nebijokit, jie įvertins jus, kai pajus, kad jūs to verti. Jeigu to nėra, reiškia, kažką ne taip darote. Šviežias pavyzdys – nekuklūs ir politiškai neapdairūs pasirodėte atrinkdami kandidatūras RAJONO GARBĖS PILIEČIO vardo suteikimui.

      P.S. Labai įdomu ir svarbu šioje istorijoje būtų sužinoti, ar pats „pasiūlytasis“ ar „išrinktasis“ žinojo ir sutiko Vasario 16-ąją priimti rajono Garbės piliečio ženklą – medalį?

Su viltimi, Anupras DAGYS                   

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode