Ukrinų biblioteka paminėjo 60 metų jubiliejų

Gruodžio 4 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė dalyvavo Mažeikių rajono viešosios bibliotekos Ukrinų filialo 60 metų įkūrimo šventėje.

Energingai ir iniciatyviai bibliotekos filialo vedėjai Valdai Muravjovienei buvo įteiktas Savivaldybės mero Antano Tenio padėkos raštas už kaimo gyventojų skaitymo skatinimą, kūrybiškumą, dalyvavimą įvairiuose projektuose.

S. Bernotienė susirinkusiems bendruomenės nariams linkėjo visada išlikti tokiems susitelkusiems ir draugiškiems. Mero pavaduotoja džiaugėsi, kad šventinėje programoje dalyvavo net trijų kartų atstovai – vaikai, jų mamos ir močiutės. „Gražių ateinančių metų, vilties, tikėjimo bei Dievo palaimos“, – artėjančių švenčių proga ukriniškiams linkėjo S. Bernotienė.

Iškilmingoje šventėje Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Irena Atkočaitienė už idėjas, paramą, bendrus renginius bei darbus apdovanojo gausų būrį ukriniškių.

Juzefa Nicienė (Želvytė), ilgametė Ukrinų bibliotekos filialo vedėja, susirinkusiesiems papasakojo apie savo indėlį į kaimo biblioteką: jos dėka pradėta sisteminti fondus, sutvarkyti katalogai, įsigyta inventoriaus, suburtas bibliotekos aktyvistų būrys. „Kai 1964 m. pradėjau dirbti, biblioteka buvo privačiame J. Intos name. Patalpos mažos, vienas kambarys, knygų fondas nedidelis, – sakė J. Nicienė. – Per 43 metus biblioteka 6 kartus keitė patalpas, kai kurios iš jų buvo visai nešildomos ir drėgnos.“

J. Nicienė dabartinei bibliotekos filialo vedėjai V. Muravjovienei linkėjo gražių, prasmingų darbų, sėkmingų projektų.

Po sveikinimų ir padėkų visi bibliotekos jubiliejaus svečiai ir dalyviai dar ilgokai bendravo tarpusavyje, kaip viena didelė šeima vaišinosi kava, arbata ir savo atsineštais užkandžiais.

Savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode