Į patriotiškumą – per Tėvynės pažinimą

  Lapkričio 19 d. Ukrinų kultūros namuose Mažeikių r. savivaldybės viešosios bibliotekos Ukrinų filialo vyresnioji bibliotekininkė Valda Muravjovienė organizavo tarpmokyklinę istorijos viktoriną „Reikšmingiausios Lietuvos istorijos datos“. Tai buvo baigiamasis projekto „Patriotiškumas – vertybė“ renginys. Šį rudenį projektas kvietė ir į fotografijų konkursą „Aš – Lietuvos pilietis!“ Pagrindiniam prizui nominuotos trys nuotraukos: Emilijos Muravjovaitės „Emocijos“, Gintarės Šiaulytės „Tėtis – Lietuvos pilietis“ ir Jurgitos Paulauskaitės „Lietuvos jaunimo dienų kryžius vienija jaunimą iš visų Lietuvos kampelių“. Nominantės apdovanotos padėka ir prizais.

 

      Istorijos viktorinoje dalyvavo 5–10 kl. moksleivių komandos iš Renavo pagrindinės mokyklos, pasivadinę „Dvariškiai“, Žemalės – „Žemaliukai“ ir Ukrinų – „Rats“. Vertinimo komisija: Savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Rūta Končiutė-Mačiulienė ir buvusi Ukrinų pagrindinės mokyklos direktorė, istorikė Vanda Staškuvienė.

      Komandos darniai atliko užduotis, stengėsi atsakyti tiksliai ir aiškiai. Suvedus rezultatus, paaiškėjo, kad I vietą laimėjo Ukrinų komanda „Rats“, II vietą – Renavo „Dvariškiai“ ir III vietą – Žemalės „Žemaliukai“. Prizai – verti dalyvių pastangų, o didžiausias įvertinimas – savo žinių patikrinimas ir komandos sutarimas.

Pagyrimų vaikams negailėjo ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto prof. Alfredas Bumblauskas. Didis istorikas skatino ugdyti kritinį mąstymą, tik kurio dėka auginsime patriotiškumą. Profesorius dalijosi įspūdžiais iš kelionės po Kanadą bei pristatė savo parengtą istorijos vadovėlį penktokams, vis paklausdamas vaikų apie didžiąsias senosios Lietuvos istorijos asmenybes – už teisingus atsakymus apdovanodamas saldainiais iš Toronto.

      Po pietų profesorius kalbėjosi su ukriniškiais, istorikais ir istorijos mylėtojais iš Mažeikių rajono. Pašnekesį pradėjo klausimu: Vasario 16 d., Liepos 6 d., Kovo 11 d. – kuri data svarbesnė? Idėjų ir klausimų tikrai netrūko. Išsiskirstydami svarstėme: ko daugiau gavome – atsakymų ar klausimų? Tuo istorija ir žavi – vienas atsakymas išjudina kelis klausimus, į kuriuos atsakymų niekas neparuošė. Istoriją tęsiame mes.

      Dėkojame Ukrinų vyr. bibliotekininkei V. Muravjovienei už begalinį atsidavimą darbui ir troškimą gimtinės meilę perduoti jaunajai kartai.

Jurgita PAULAUSKAITĖ

Ukrinų ateitininkų kuopos globėja

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode