Iškilmė Žemaičių Kalvarijoje (teminis puslapis „Dvasios papėdėje“)

Rugsėjo 27 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko iškilmė – buvo minimos devintosios Stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu, Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės, vainikavimo popiežiaus pašventintomis karūnomis metinės.

Šv. Mišių pradžioje Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ pasveikino Apaštalinį nuncijų bei gausiai susirinkusius tikinčiuosius, ypač šeimas ir Telšių vyskupijos šeimos centrų vadovus bei darbuotojus. Sveikindamas susirinkusiuosius vyskupas išsamiai papasakojo Stebuklingojo paveikslo atkeliavimo į Žemaičių Kalvariją iš Romos istoriją bei karūnavimo popiežiaus pašventintomis karūnomis aplinkybes.

 Sakydamas pamokslą apaštalinis nuncijus arkivyskupas kalbėjo: „Mielai priėmiau jūsų brangaus vyskupo J. Borutos SJ kvietimą dalyvauti Žemaičių Kalvarijos Šeimų Karalienės paveikslo karūnavimo šventės minėjime. [...] Jūs puikiai atmenate, kaip popiežius Benediktas XVI-asis 2006 m. birželio 23 d. palaimino karūnas, skirtas Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslui, ir suteikė šiam paveikslui Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės titulą. Paveikslas buvo vainikuotas 2006 m. spalio 8 d. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir dabar, norim išgyventi kartu šį išskirtinį tikėjimo, vilties ir meilės dangaus Karalienei, mūsų Motinai Švč. M. Marijai, momentą čia, Žemaičių Kalvarijoje. Iš labai seniai atėjusiomis Mergelės Marijos atvaizdo vainikavimo apeigomis Bažnyčia teigia, kad taip į Ją meldžiamasi ir Ją garbiname kaip Karalienę bei išskirtinai čia, Žemaičių Kalvarijoje, kaip Krikščioniškų Šeimų Karalienę.“ Pamokslininkas išryškino šeimos svarbumą ir šio pašaukimo svarbumą, remdamasis ir dabartinio popiežiaus Pranciškaus mokymu. Arkivyskupas sakė, jog Jėzus ypatingu meilės žvilgsniu žvelgia į šeimą, o Jo ir visų mūsų Motina Marija yra „užtarimo su meilės galia moteris. Marija prašo, maldauja ir užtaria. Trys veiksmažodžiai, kurie apibūdina Marijos motinišką tarpininkavimą“. Pamoksle taip pat buvo kalbama apie maldos svarbą ir būtinybę, o iš to išplaukia galia apdairiai ir atidžiai mylėti, taip gebėjo mylėti Marija. „Marija yra taip pat nuostabiai šviesus tikėjimo pavyzdys.“ Ji yra ir mokytoja, kurios mokykloje galime tapti išmintingais. Ji – pasitikėjimo, meilės ir paklusnumo mokytoja. Jos pavyzdžiu esame pakviesti gyventi nuolankumu, atvirumu pagalbai ir išmintimi. Baigdamas pamokslą arkivyskupas sakė: „Šiandien taip pat trokštame, kad Marija būtų mūsų Karaliene ir namų Bažnyčios, tai yra šeimos, Globėja, kad Marija gintų šeimą nuo daugybės puolimų, kurie nori ją sugriauti, ir išlaisvintų nuo visko, kas nėra Dievo valia. Šiandien norėčiau, kad visi čia esantys, kiekviena šeima paaukotų savo namus Marijai, kad ji būtų Motina, Mokytoja ir Vadovė.“ Pamokslo pabaigoje visiems Šv. Mišių dalyviams Apaštalinis Nuncijus suteikė Šventojo Tėvo Apaštalinį Palaiminimą.

Kan. teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS          

Nuotraukos klier. Raimundo ZIMKOS

Projektas „Iš praeities – į dabartį“. Remia

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode