Parodoje – bažnyčios

Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centre atidaryta dar viena muziejininkės Aldonos Butkuvienės paroda „Mažeikių rajono Romos katalikų bažnyčios tapyboje“. Šiame originaliame ir unikaliame projekte, trukusiame apie penkerius metus, dailininkė per savo menišką prizmę ir vidinę pasaulėjautą nutapė 18 rajone stovinčių bažnyčių. Tai įvairaus laikotarpio ir architektūrinių stilių turintys statiniai, iš kurių seniausia datuojama 1752 m. statyta Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia.

Pristatė darbus

Parodos atidarymo ir katalogo pristatymo metu darbų autorė paminėjo, kad medinės bažnyčios labai jautrios ir trapios, o šiandien išvis nebestatomos, todėl ji, kaip muziejininkė, pajautė vidinį poreikį įamžinti ateities kartoms tai, kas šiandien dar yra išlikę. Pristatydama kiekvieną darbą dailininkė papasakojo įdomių dalykų ir vertingų faktų. Štai Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia neturi analogo Europoje, nes tik čia vyksta garsieji Velyknakčiai.

Dalį parodos katalogų A. Butkuvienė padovanojo Viešajai bibliotekai, Savivaldybės Kultūros ir sporto skyriui, Bažnyčiai ir saviems rėmėjams bei bičiuliams.

Sveikino autorę

Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos administratorius kanauninkas Zenonas Degutis, sveikindamas parodos autorę, pasidalijo prasmingomis įžvalgomis: „Grožis yra žiūrinčiojo ir kuriančio žmogaus akyse. Tiek, kiek jumyse yra sakralumo, tiek jo yra ir čia, šioje parodoje. Tapydama kiekvieną bažnyčią, visų pirma, jūs atspindėjote save ir savo pasaulėjautą.“

Pasak menininkų, A. Butkuvienės pateikta bažnyčių tapybos maniera įdomi. Čia jokiu būdu neišvysime fotorealizmo ir fotografinio bažnyčių vaizdavimo. Kai kur „išlenda“ abstrakcionizmas, o kai kur – impresionizmas. Be to, neišvaizdi ir gana nuobodoka bažnyčių architektūra dailininkės pasirinktos spalvinės harmonijos dėka „suskamba“ ir įgauna visiškai kitokią prasmę. Pasak kan. Z. Degučio, labai svarbu, kad kiekvieni maldos namai būtų įmelsti. Tik tada, anot dvasininko, jie gali turėti savo aurą, energetiką ir harmoniją.

Apžiūrint parodą bei ilgėliau pabendravus su dailininke, ne vienam turbūt kyla vidinės asociacijos ir nuojautos, tarytum menininkė savo energetika ir talentu bando įmelsti tapybos darbus ir juose vaizduojamus objektus.

Vytas ALEKNAVIČIUS

Autoriaus nuotraukos

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode