„Bočių“ bendrija aptarė praėjusių metų veiklą

        Praėjusį savaitgalį Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Mažeikių rajono bendrija surengė susirinkimą, kuriame aptarė praėjusiais metais nuveiktus darbus, pasidalijo planais šiems metams. Bendrijos meno kolektyvai surengė smagų koncertą.

Pateikė ataskaitą

      Susirinkimą pradėjusi bendrijos pirmininkė Levutė Pleinienė pirmiausia pakvietė pagerbti tylos minute amžinybėn išėjusius bendrijos narius ir priminė, jog kitąmet vyks rinkiminis susirinkimas, tad pasiūlė pagalvoti, kas turėtų vadovauti bendrijai, nes ji jau dirbanti penkerius metus ir prie bendrijos vairo turėtų stoti kiti, jaunesni ir turintys naujų idėjų ir minčių.

      Pasak pirmininkės, „Bočių“ bendrijoje yra 216 narių, praėjusiais metais pasipildė 22 nariais, tačiau esama tokių, kurie yra sąraše, bet niekur nedalyvauja ir nemoka nario mokesčio, kuris šiuo metu yra pagrindinis finansavimo šaltinis. „Nerandame rėmėjų, todėl tenka gyventi iš to, ką surenkame“, – apgailestavo L. Pleinienė, tačiau tuo pačiu pasidžiaugė, kad organizuotos devynios vakaronės, šešios ekskursijos, aplankytos sodybos, vyksta paskaitos. Renginiuose dalyvauja ir svečių. Pasak pirmininkės, koncertavo Pikelių saviveiklininkai, lankėsi III amžiaus universiteto dalyviai. Taip pat kaip ir kasmet įsitraukta į akcijos „Sušildykim sielas“ veiklą.

      l. Pleinienė įvardino problemą dėl saviveiklininkų, kurių yra daug ir sunku visiems kartu kur nors išvažiuoti, tačiau, pasak jos, buvo penki renginiai. Mažeikiuose surengtas renginys „Rudens melodijos“. „Didžiausia problema – pinigai. Reikia samdytis transportą, pasisiūti drabužius, o rėmėjų neturime, – sakė pirmininkė, – todėl noriu nuoširdžiai padėkoti tarybos nariams, visiems, kurie pagal galimybes prisideda prie renginių organizavimo, padeda, kuo gali. Yra labai daug gerų žmonių, kurie patys pasiūlo savo pagalbą. Yra ir kritikuojančių, bet juk kritikuoti lengviau, nei ateiti ir kažką padaryti.“

Planuoja šių metų veiklą

      Išklausius revizijos komisijos ataskaitą, L. Pleinienė papasakojo apie šiemet planuojamus renginius. Pasak jos, galvojama apie ekskursijas į Latviją ir po savo rajoną bei Ventos regioninį parką. Šiais Etnografinių regionų metais planuojama susitikti su Druskininkų bei Rokiškio bendrijomis, pasikviesti skuodiškius. Taip pat, kaip teigė pirmininkė, bus ir vakaronių, ir kitokių renginių, tik reikia, kad pasiūlytų patys bendrijos nariai.

Surengė koncertą

      Pasibaigus visoms kalboms, scenoje pasirodė visi mažeikiškių „Bočių“ meno kolektyvai, sulaukę gausių plojimų. Susirinkusiesiems dainavo ansamblis „Bočiai“ bei moterų ansamblis, duetai ir tercetas, šoko kolektyvas „Šarma“, pirmininkei ir visiems žiūrovams dainas skyrė kapela „Pagunda“, o naujoji grupė „Armonikieriai“ taip trankiai grojo, kad neatlaikė ir vadovės Ginos Jomantienės instrumento diržas.

Ugnė MILAŠAUSKIENĖ

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode