Kazimierinės ir Jaunimo dienų kryžius

Dar 1984 m. daugiau kaip 300 tūkstančių jaunų žmonių atsiliepė į popiežiaus kvietimą švęsti Išganymo metų Verbų sekmadienį šv. Petro aikštėje Romoje. Renginio metu popiežius įteikė jaunimui simbolį – didžiulį medinį kryžių, kuris vėliau tapo jaunimo dienų kryžiumi. Šventė sulaukė didžiulio pasisekimo ir po kurio laiko paplito visame pasaulyje.

Lietuvoje pirmosios Jaunimo dienos įvyko 1997 m. Tai buvo piligriminė kelionė iš Vilniaus Aušros Vartų į Trakus. Nuo 2004 m. Lietuvos jaunimo dienų kryžius keliauja po Lietuvos vyskupijas, parapijas, mokyklas ir yra artėjančių Lietuvos jaunimo dienų šauklys. Šiemet Jaunimo dienos vyks birželio 27–28 d. Alytuje.

 

Kazimierinės Ukrinuose

Kovo 5 d. į Ukrinų pagrindinę mokyklą sugužėjo ateitininkų bendraminčiai iš Renavo ir Žemalės pagrindinių mokyklų. Susipažinę su Lietuvos jaunimo dienų kryžiaus misija – kviesti į Lietuvos jaunimo dienas „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34), vyksiančias Alytuje birželio 27–28 d., pasitikome jį prie Ukrinų šv. Antano Paduviečio bažnyčios. Kryžius daugiau klausia, negu pasako. Atsakymo turiu ieškoti savo širdies gelmėje. Tai nėra lengvas užsiėmimas, todėl į pagalbą pasikvietėme vienuoles iš Kretingos: s. Benjaminą ir s. Juliją iš Švč. Jėzaus Širdies Pranciškonių Misionierių bei s. Brigitą iš Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos Šv. Pranciškaus seserų kongregacijų. Viešnios pristatė savo vienuolijas, o po to atskirose amžiaus grupėse artimai bendravo ir su vaikais ir su Ukrinų kaimo bendruomenės moterimis. Pašvęstasis gyvenimas – toks mįslingas pasauliečiui – moko ne tik broliškos meilės bendruomenėje, bet palydi ir į Kryžiaus, Meilės pergalės ženklo, slėpinį.

      Šv. Mišiose, apsupti ateitininkų, parapijiečių ir šeimos narių, Jaunojo ateitininko įžodį davė Gabija Stirbavičiūtė, Lukas Šilinskas, Irmantė Norvaišaitė ir Milda Timinskaitė. Šiemet Ukrinų ateitininkų kuopa skaičiuoja 25-uosius savo gyvavimo metus. Džiugu, kad Ukrinų ateitininkų kuopos veiklą skatina Ukrinų mokyklos administracija, visokeriopai palaiko vaikų tėvai, stebi ir džiaugiasi Ukrinų kaimo bendruomenė, parapija.

      Po šv. Mišių atsisveikinome su Lietuvos jaunimo dienų kryžiumi, kiekvienas palytėdamas pasistengėme per medį pajausti tikrąjį išganymo džiaugsmą. Kryžių išlydėjome į Židikų parapiją.

      Paskanavę arbatos ir užkandžių, linksmoje viktorinoje vaikai stebino tėvų ir mokytojų vertinimo komisiją išradingumu. Nors ir atkakliai rungėsi Renavo, Žemalės ir Ukrinų komandos, nugalėjo Draugystė. Gera turėti tikrų draugų, su kuriais galima ir melstis, ir pramogauti, ir augti gerume.

Lietuvos jaunimo dienų kryžius Sedoje

Kovo 7 d. Sedos parapijos tikintieji turėjo galimybę dalyvauti šio kryžiaus pagarbinimo pamaldose ir gavėnios rekolekcijose. Prieš šv. Mišias tikintiesiems katechezę vedė tikybos mokytojas katechetas iš Kretingos Antanas Šneideraitis. Šv.Mišias aukojo Sedos parapijos klebonas kun. Modestas Ramanauskas. Susitaikinimo sakramentą ir homiliją, išryškinančią Dievo tėvišką gailestingumą kiekvienam paklydusiam jo vaikui, sakė Telšių vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis. Po šv. Mišių tikintieji galėjo asmeniškai prisiliesti ir pasimelsti prie Lietuvos jaunimo dienų kryžiaus.

Valerija KVEDARAITĖ

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode