„Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą“ (Lk 15, 3)

Rugsėjo vidurio sekmadienio Evangelijos tema – šių jubiliejinių Gailestingumo metų kertinė vinis. Jėzus kalba paprasčiausiais palyginimais apie esminius žmogaus išganymo įvykius. Šio sekmadienio geroji naujiena yra ta, kad Dievas, kaip tikras Tėvas, yra gailestingas savo vaikams. Šie trys Jėzaus palyginimai apie paklydusią avelę, pamestą drachmą ir sūnų palaidūną (veikiau jau pražuvusį ir visų nurašytą ir pamestą, lyg kokį daiktą) telpa į vieną išminties lobyną – kas pamesta, šaukiasi suradimo.

Yra toks vaikiškas pasakojimas apie mažą berniuką. Ir kas iš mūsų nesam panašiai papokštavę vaikystės dienose? Namuose suskamba telefonas ir mažo vaiko šnibždantis balsas atsiliepia: „Alio!“ Skambinantysis klausia: „Gal namuose yra mama?“ „Taip“ – atsiliepia berniukas. „Gal aš galiu su ja pasikalbėti?“ „ Ne“, – vėl porina vaikas. „Kodėl ne?“ Šis paaiškina, kad mama užsiėmusi. „O gal namuose yra tėtis, gal galėčiau pasikalbėti su juo?“ Atsakymas vėl: „Ne – jis irgi užimtas.“ „Aha... O gal dar kas nors yra namie?“ Ragelyje vėl šnabždesys: „Taip – mano jaunesnė sesuo.“ Vėl klausimas: „O gal yra namuose kas nors dar iš suaugusių?“ Vaikas paaiškina, kad namuose yra policija, bet ir šie užsiėmę, todėl negali prieiti prie telefono. Klausiantysis nerimsta ir ieško dar ko nors, bet, kai berniukas, paaiškina, kad namuose esantys gaisrininkai taip pat labai užimti ir atsiliepti negali, klausiantysis visai netenka kantrybės: „Kas čia darosi, ar yra bent kas nors šiuose namuose, kas galėtų prieiti prie telefono ragelio? Kas čia darosi!?“ Kikendamas berniukas pašnibždomis atsakė: „Jie visi ieško manęs.“

Šis pasakojimas – tai tik linksmas pokštas, bet prisiminkime, kokia drama buvo apskriejusi visą pasaulį, kai šių metų pavasario pabaigoje mažas berniukas Japonijoje buvo paliktas vienas miškingoje vietovėje ir tik po savaitės įtemptų paieškų buvo vėl laimingai surastas. Atrodytų, kad tai tik vienas žmogus, o kokia savanorių ir gelbėtojų daugybė buvo pasiųsta jį surasti ir išgelbėti nuo pražūties, ir kaip visą pasaulį apėmė džiaugsmas ir palengvėjimas sužinojus apie laimingai surastą vaiką?!

Šiandien Jėzus mums dar kartą primena apie neblėstančią gailestingumo dorybę sakydamas: „Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo“ (Lk 11, 13).

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Airija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode