„Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas... Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą“ (Jn 1, 6–8)

Trečiojo Advento sekmadienio Evangelija mums primena šv. Jono Krikštytojo pasiuntinybę šiame pasaulyje ir kviečia kiekvieną iš mūsų susimąstyti apie savo gyvenimo prasmę. Tyruose šaukiančiojo balsas kviečia išgirsti, įsiklausyti ir išvysti šviesą Jėzaus dieviško gyvenimo veikloje ir Jo amžino gyvenimo pažade.

 

     Kartą mieste netikėtai susitiko turtingas muilo fabriko savininkas ir vietos klebonas. Susitikę išsikalbėjo. Turtingasis verslininkas, susimąstęs apie savo ir visos žmonijos dvasinį lygmenį, pamokančiai postringavo: „Kad ir kiek daug besimelstumėte, gerbiamas dvasios tėve, pasaulis vis tiek eina savo keliu: nuodėmės ir nepaliaujamo sugedimo keliu. Kiek daug šiame pasaulyje melo, apgaulės ir netikrumo.“ Klebonas kurį laiką tylėjo, bet, kai pro juos praėjo purvinas ir apskuręs žmogus, tarė: „Tačiau aš matau, kad šiame pasaulyje muilas irgi ne visagalis, kiek daug vis dar purvinų ir apsileidusių žmonių yra tarp mūsų.“ Čia neiškentęs turtingas muilo fabrikantas atrėžė: „Nepainiokime šių dalykų! Muilas tik tada padeda, jei jis naudojamas!“ Šįkart klebonas nedelsdamas atsiliepė: „Būtent! Viskas lygiai taip pat yra ir su Bažnyčios mokymu bei Dievo Žodžiu!“

Advento III Sekmadienio Evangelija kviečia džiaugsme liudyti, gyventi ir aukoti save Kristui, idant Jo Evangelijos žinia pasiektų ne tik tolimiausius pasaulio kampelius, bet, kas svarbiausia, tolimiausias sielos ir širdies kertes kiekviename mūsų sutiktame žmoguje.

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Airija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode