Krokuvoje mirė kardinolas Franciszekas Macharskis

Rugpjūčio 2-osios rytą, sulaukęs 89 metų amžiaus, mirė lenkų kardinolas Franciszekas Macharskis, Krokuvos metropolitas emeritas. Kardinolas buvo vienas artimiausių šv. Jono Pauliaus II bendradarbių, praneša deon.pl.

Viešėdamas Lenkijoje popiežius Pranciškus dar spėjo aplankyti velionį Krokuvos ligoninėje. Dvi pastarasias savaites kardinolas jau buvo be sąmonės.

Kardinolas Macharskis gimė 1927 m. gegužės 20 d. Krokuvoje. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje gavęs brandos atestatą, 1945–1950 metais mokėsi Krokuvos seminarijoje. Šešerius metus jis buvo keletą tūkstančių tikinčiųjų turinčios Šventųjų Simono ir Judo Tado parapijos vikaras.
 
Tada dėl problemų, kilusių atsisakius bendradarbiauti su saugumu, 1956 metais išvyko į Šveicarijos Freiburgą, kur apgynė daktaro disertaciją tema „Sielovada šiuolaikiniame pasaulyje."

Vėliau dėstė pastoracinę teologiją ir homiletiką Popiežiškajame Teologijos fakultete Krokuvoje. 1970–1978 buvo Krokuvos seminarijos rektorius. Po Karolio Vojtylos išrinkimo popiežiumi, Macharski buvo paskirtas Krokuvos metropolitu.

Įvedus Lenkijoje karo padėtį, jis kovojo už internuotųjų ir jų šeimų teises, o 1981 metais po pasikėsinimo į popiežių Joną Paulių II rėmė Baltojo maršo organizatorius, kurie išreikšdami solidarumo su tais, kurie kovojo už popiežiaus gyvybybę, praėjo Krokuvos gatvėmis.

Kardinolas Macharskis vaidino svarbų vaidmenį didžiųjų socialinių bei politinių transformacijų laikotarpiu. Kardinolas rėmė „Solidarumą“, buvo dvasinis tėvas garsiųjų Mišių už Tėvynę.
 
Jis taip pat buvo įkvėpėjas krikščioniškosios kultūros savaitės arkivyskupijoje. Po 1980 m. rugpjūčio įvykių, kai buvo atkurta bendra Vyriausybės ir episkopato veikla, joje darbavosi ir Krokuvos arkivyskupas. Vėliau, 9-ajame dešimtmetyje kardinolas gynė represuotųjų teises ir jų šeimų, lankė internuotuosius.

Jis buvo žinomas dėl ypatingo prisirišimo prie gailestingumo idėjos. Tai liudija ilgas sąrašas labdaros organizacijų, įsikūrusių jam esant Krokuvos metropolitu: pradedant namais vienišoms motinoms, šeimynomis beglobiams vaikams iki priežiūros ir gydymo, psichologinio konsultavimo įstaigų bei prieglobsčio benamiams. 

1990 metais atkūrė, o vėliau paskatino išplėsti arkivyskupijos „Caritas“ veiklą, kurios dėka pagalbos sulaukia ligoniai, neįgalieji, vienišoms motinos ir benamiai.
 
Be to, savo vyskupystės laikotarpiu kardinolas Macharskis įsteigė daugiau nei 200 naujų parapijų, vyskupijoje pastatyta dešimtys bažnyčių ir koplyčių. Įšventinta apie 1000 kunigų. Jo iniciatyva Aušvice buvo įkurtas Dialogo ir maldos centras bei karmeličių vienuolynas.

Daugelis hierarchų ir kardinolo draugų nekartą pabrėžė, kad jis tęsė savo pirmtako –  kardinolo Karolio Wojtylos darbą. Vyskupo šūkiu jis pasirinko žodžius: „Jėzau, pasitikiu tavimi“. Tai kardinolo iniciatyva buvo pastatyta Lagiewnikų Dievo Gailestingumo šventovė Krokuvoje.

Po Jono Pauliaus II mirties, kardinolas su tikinčiaisiais budėjo maldoje prie popiežiaus lango Pranciškonų gatvėje Krokuvoje beveik iki ryto. Iš Jono Pauliaus II laidotuvių grįžusį kardinolą, nepaisant smarkaus lietaus, aikštėje pasitiko vietinių gyventojų minią. „Dėkojame! Mylime! Sveikiname!“ – skandavo krokuviečiai. „Tokių rekolekcijų gyvenime neturėjau“, – prisipažino susirinkusiesiems kardinolas Macharskis.
 
Nuo 2005 m. kardinolas buvo arkivyskupas emeritas. 
 
Buvo apdovanotas Šypsenos kavalierių ordinu, kurį iš visų apdovanojimų vertino labiausiai. Buvo gausybės Lenkijos miestų garbės pilietis, garbės daktaras Jogailos universiteto ir Popiežiškosios teologijos akademijos Krokuvoje, Katalikų teologijos akademijos Varšuvoje ir Katalikų universiteto Taipėjuje (Taivanas) ir Adomsono universitete Maniloje (Filipinai).

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode