S. Ševčukas: maldavimas „Jėzau, pasigailėk“ daro stebuklus

stebuklusUkrainos graikų apeigų katalikų vadovas arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas savo kasdienę vaizdo žinią sekmadienį, rugpjūčio 7 d., 165-ąją karo dieną, skyrė visų pirma tiems savo tautiečiams, kurie dėl karo pasitraukė į užsienį.

„Brangieji Ukrainos sūnūs ir dukterys, atsiminkite, kad turite būti vertais savo tėvynės ambasadoriais, kad žmonės, kurie su jums susitinka, jūsų veiduose matytų ir jūsų balse girdėtų Ukrainą. Saugokite savo kultūrą, kalbą, religinę tapatybę. Prisijunkite prie ukrainiečių bendruomenių, veikiančių tose šalyse, kuriose esate. Rūpinkitės savo vaikų krikščioniškuoju ir tautiniu auklėjimu. Nepiktnaudžiaukite jus priimančių tautų svetingumu. Nebūkite tik pagalbos gavėjai, bet siekti šalies, kuri šiandien tapo jūsų naujaisiais namais, gerovės. Įsitraukite į jus priėmusios šalies gyvenimą, tačiau nepasiduokite asimiliacijai. Būkite Ukrainos balsas pasaulyje,“ – ragino savo tautiečius arkivyskupas.

Kaip paprastai, dalis Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo kasdien skelbiamų vaizdo įrašų skirta katechezei. Arkivyskupas  Sviatoslavas Ševčukas padeda žmonėms su malda ištverti dabartinį sunkmetį. Sekmadienio žinioje jis priminė trumpą, bet galingą malda, kuria nuo seno krikščionys šaukiasi Dievo gailestingumo ir Jėzaus pagalbos. Iš Evangelijų žinome, kad Jėzų sutikę aklieji ir sergantieji prašė jo pagal, šaukdami: „Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“. Šie žodžiai ilgainiui tapo Bažnyčios malda: „Viešpatie, Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs, nusidėjėlio!“

„Viešpats yra gailestingasis gyvenimo ir išgelbėjimo šaltinis, o aš esu tas, kuris prašo Dievo gailestingumo, jo meilės. Šių dviejų tikrovių susitikimas daro stebuklus“, – sakė arkivyskupas ir, kaip kasdien, savo žinią užbaigė malda, kad Dievas suteiktų Ukrainai ilgai lauktą teisingos, dieviškos taikos malonę. (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode