Vatikano diplomatas apie AIDS ir žmogaus teises: ne viską turi lemti pinigai

Šventojo Sosto delegacijos vadovas JTO būstinėje Ženevoje mons. Richard Ghyra aktyviai dalyvauja Žmogaus teisių tarybos 31 –osios sesijos diskusijose įvairiais klausimais, o kovo 11 dieną pasisakė apie AIDS epidemiją ir žmogaus teises.

Savo pastabose Šventojo Sosto diplomatas dar kartą priminė AIDS epidemijos blogį, kuris įkūnijamas ne vien milijonų suaugusiųjų ir vaikų kančioje, bet ir šeimų suirime, ekonominiame, emociniame, socialiniame visuomenės irime.

Jis taip pat pabrėžė, kad tarptautiniai žmogaus teisių dokumentai, tokie kaip visuotinė Žmogaus teisių deklaracija ar Tarptautinis paktas apie ekonomines, socialines ir kultūrines teises apima teisę į sveikatą ir bent minimalius gyvenimo standartus. Tarp šių yra ir priėjimas prie medicinos paslaugų, svarbiausių vaistų gavimas. Nepaisant egzistuojančių teisinių rėmų ir gerų iniciatyvų, daug valstybių susiduria su sunkumais, kovodavos prieš AIDS epidemiją. Tarp įvairių „sisteminių kliūčių“, mons. Ghyra paminėjo pirmenybės teikimą pasipelnymui iš vaistų ir diagnostikos priemonių. Kita kliūtis yra šalių klasifikavimas vien pagal bendras nacionalines pajamas, neatsižvelgiant į visuomenės sveikatą ir jos kainą. Taip pat per mažai dėmesio skirta vaistų ir diagnostikos priemonių vaikams vystymui. Iš kitos pusės, yra labai pozityvių žingsnių, kaip kad susitarimai dėl vaistų patentų su kampanijomis ligonių naudai. Galiausiai Šventojo Sosto delegacijos vadovas pacitavo Pranciškaus žodžius, kad ekonomika neturėtų vystytis sveikatos apsaugos kaina, bet kartu su ja, o kai kurie sveikatos klausimai yra virš komercinių ar pavienių politinių interesų. (Vatikano radijas). 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode