Parama
Šv. Petro, apaštalo sostas (mąstymas)

Vasario 22 d., pirmadienis

Evangelija (Mt 16,13-19) 

    Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“. Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“.

Mąstymas

Šiandien Jėzus evangelijoje užduoda esminį mūsų gyvenimo klausimą: O kuo jūs mane laikote? Mes dažnai galime puikiausiai pasakyti ką kitas žmogus norėjo pasakyti, nors jis ir pratylėjo; su kokia intencija jis ar ji padarė konkretų veiksmą, nors mums apie tai niekas nieko nesakė. Mums taip lengva spręsti apie kitus, bet kai toks apsisprendimas yra nukreiptas į mus pačius – suprantame jo rimtumą ir svarbą. Tik ar visada esame pasirengę padaryti šį apsisprendimą.

Nors ir pasakyti žodžiais ne visada yra sunku, tačiau palyginus pasakymą su to apsisprendimo ir išpažinimo pagrindimą savo gyvenimu – suprantame jog tai yra nepalyginamai sunkiau.

Šiandien, paprastas (bet ne prastas) žvejys Simonas, Tėvui apreiškus išpažįsta Jėzaus Dievystę ir tampa Uola ant kurios bus pastatyta nenugalima Bažnyčia. Tačiau visiškai netrukus bandys Jėzaus gyvenimą pakreipti pagal savo valią ir supratimą.

Išpažinti Jėzų Dievo Sūnumi, yra gera ir teisinga, tačiau savo gyvenimo darbais išpažinti šį dieviškumą yra nepalygintinai vertingiau.

Pasižiūrėk į save ir pamatysi, kad dar nesi laimėtojas šioje kelionėje ... bet tai pamatęs pasižiūrėk į Petrą, kuris ne tik netrukus bandys Jėzų atkalbėti nuo jo misijos, bet dar vėliau Jo išsižadės ir saugodamas savo kailį bėgs iš Romos ... ir vis tik Dievas jame nugalėjo. Atverk savo širdį šiai pergalei.

Žingsnis

Šiandien pradžioje atsakyk į Jėzaus užduotą klausimą: O kuo tu mane laikai? O tada - kuo laikai save? Ir tada ... O kuris iš jų tavo gyvenime yra svarbesnis?

P. S. Šiandien suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris aplanko vyskupijos katedrą ir sukalba Viešpaties maldą, bei Tikėjimo išpažinimą.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode