Kaune vyks Teofiliui Matulioniui skirta konferencija

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas drauge su Kaišiadorių vyskupijos kurija ir Gyvenimo ir tikėjimo institutu gegužės 4 dieną organizuoja respublikinę mokslinę konferenciją „Martyrium reikšmė Bažnyčios gyvenime XX amžiaus totalitarinių ideologijų kontekste“. Ši konferencija skirta Garbingajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui.

Konferencijos metu vyks du plenariniai posėdžiai ir dvi paralelinės sekcijos, kurių metu bus skaitomi pranešimai Garbingojo arkivyskupo kankinystės tema, taip pat nagrinėjamas platesnis kontekstas, sietinas su arkivyskupo T. Matulionio gyvenamu laikotarpiu, to meto asmenybėmis ir teologine bei etine Martyrum prasmės sklaida. Konferencija vyks VDU Katalikų teologijos Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas). Pradžia 9 val. 30 min.

Po konferencijos Gyvenimo ir tikėjimo institute (Aleksoto g. 6, Perkūno namas) 16 val. 30 min. bus atidaryta paroda „Beginklė tiesa – Teofiliaus Matulionio daiktai, laiškai, nuotraukos“ (Autorius Vaidotas Žukas).

Praėjusių metų gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus dovanojo Lietuvai džiugią žinią. Jis pritarė Šventųjų skelbimo kongregacijos parengtam dokumentui, kuriuo pripažįstama arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystė, taip atveriant kelią jo skelbimui palaimintuoju. Šiais metais, pirmą kartą mūsų krašte bus švenčiama skelbimo palaimintuoju – beatifikacijos – iškilmių liturgija. 2017 metus Lietuvos Ganytojai paskelbė Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais. Jų šūkiu pasirinkti Evangelijoje užrašyti Viešpaties žodžiai: „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32).

KONFERENCIJOS PROGRAMA

9.00–9.30

Dalyvių registracija

9.30–10.00

Konferencijos atidarymas.

Ganytojo žodis

I PLENARINIS POSĖDIS. Didžioji Aula

Pirmininkauja: Kan. prof. (hp) dr. Kęstutis Žemaitis ir

dr. s. Gabrielė Aušra Vasiliauskaitė, OSB

10.00–10.40

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio laiškai iš įkalinimo vietų (1947-1956 m.)

Doc. dr. Arūnas Streikus, VU

10.40–11.20

Teologinių dorybių sklaida arkivyskupo Teofilio Matulionio kankinystėje

Dr. Roma Zajančkauskienė, Birštono sakralinis muziejus

11.20–11.40

Kavos pertrauka

II PLENARINIS POSĖDIS. Didžioji Aula

Pirmininkauja: Kan. prof. (hp) dr. Kęstutis Žemaitis ir

dr. s. Gabrielė Aušra Vasiliauskaitė, OSB

11.40–12.20

Salvator mundi, salva Russiam! Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio sielovadinė meilė Rusijos žmonėms

Mons. dr. Algirdas Jurevičius, Kaišiadorių vyskupijos kurija

12.20–13.00

Vyskupas Teofilius Matulionis – kapelionas martyrium bendruomenėje

Dr. s. Gabrielė Aušra Vasiliauskaitė, OSB, VDU

13.00–14.30

Pietūs

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode