Popiežius sekmadienį: tikėjimas – ne patogus sėdėjimas, bet kelionė

„Su jumis jaučiuosi kaip šeimoje. Mano tėvas ir senelė priklausė jūsų asociacijai“, sakė popiežius Pranciškus rytojaus dieną po grįžimo iš Egipto, sekmadienį, sveikindamas septynias dešimtis tūkstančių Italijos Katalikų akcijos narių, mininčių savo organizacijos 150 metų sukaktį. Popiežius juos ragino šiandien stengtis būti vertais savo garbingos istorijos, sekti joje paliktais didžiais šventumo pavyzdžiais, būti gerai įaugusiems į parapijos gyvenimą, sėti Evangelijos sėklą, uoliai dalyvauti krikščionių bendruomenės vykdomuose artimo meilės darbuose, nevengti angažavimosi į politinį gyvenimą, suvokiamą kaip tarnystė žmonių ir visuomenės gerovei, rūpintis krikščionišku ugdymu. Tikėjimą suvokite kaip kelionę, kaip susitikimas su kitais žmonėmis, kaip įsiklausymą į jų sunkumus. Visa jūsų veikla tebūnie ne savęs saugojimas ir gynyba, bet evangelizavimas.

„Jei turime už savęs gražią istoriją, tai nereiškia, kad galime keliauti žiūrėdami atgal. Taip pat nežiūrėkime į save veidrodyje. Nesėdėkime patogiai susirangę! Gerai įsidėmėkite: nekeliaukite žiūrėdami atgal, kad su kuo nors nesusidurtumėte! Nežiūrėkite į veidrodį! Daugeli iš mūsų nesame gražūs, geriau nežiūrėti! Nesėdėkite patogiame fotelyje, nes nuo sėdėjimo tik tunkama ir kaupiasi cholesterolis! Atsimikite nueitą gyvenimo kelią, nes tai padeda suvokti, kad esame keliaujanti tauta, kad turime rūpintis vieni kitais, padėti brandinti žmoniškumą ir tikėjimą, pasitikint visada mus mylinčio Viešpaties gailestingumu“.

Susitikimas baigėsi vidudienį visų kartu kalbėta velykine „Regina Caeli“ malda. Šia proga popiežius priminė šeštadienį Veronoje paskelbtą naują palaimintąją Leopoldiną Naudet, dėkojo Dievui už savo kelionę į Egiptą, prašė laiminti svetingą egiptiečių tautą, šalies valdžią ir visus piliečius, krikščionis ir musulmonus. Popiežius taip pat paprašė melstis už Venesuelą ir Makedoniją – dvi šalis, kurias šiuo metu slegia dideli sunkumai. (Vatikano radijas)

Nuotrauka: Popiežius Pranciškus - AFP

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode