Lietuvos Vyskupai kviečia į nacionalinę piligrimystę

 Lietuvos Vyskupai kviečia visus, kurie gerbia Dievo Motiną Mergelę Mariją, spalio mėn. keliauti į piligriminę kelionę, į Portugalijos miestą Fatimą, kuriame prieš 100 metų trims piemenėliams apsireiškė Mergelė Marija.

Nacionalinė piligriminė kelionė

Ne kasdien piligrimai kviečiami į nacionalines piligrimines keliones, tačiau šis Fatimos jubiliejus yra išskirtinis. Prieš 100 metų Švenčiausioji Mergelė Marija apsireiškė trims piemenėliams: Liucijai, Pranciškui ir Jacintai. Šeši apsireiškimai prasidėjo 1917 metų gegužę ir kartojosi kiekvieno mėnesio 13-ąją dieną iki spalio mėn. Tik rugpjūtį švč. Mergelė Marija pasirodė 19-tą, nes to mėnesio 13 d. piemenėliai, apkaltinti apgaudinėjimu, buvo uždaryti kalėjime.

Pamaldumas Fatimos Marijai išplitęs po visą pasaulį. Į paskutinį Marijos apsireiškimą spalio mėn. susirinko daugiau kaip 70 tūkstančių žmonių. Nuo 1930 metų, kai Šventasis Sostas pritarė šiam pamaldumui, jis vis auga. Ir Lietuvoje yra labai daug nuoširdžių Marijos gerbėjų, kurie domisi Fatima, yra užsidegę ja ir klausė apie tokios kelionės galimybę. Atsiliepdami į tokius prašymus Lietuvos vyskupai nusprendė suorganizuoti tai, ką pavadino Lietuvos diena Fatimoje, nors iš tiesų programoje numatytos 4 dienos: nuo spalio 19 d. iki 22 d.

Ši data yra jau po paskutinio apsireiškimo datos, po spalio 13-tosios, bet jubiliejus švenčiamas visus metus, ne tik gegužės – spalio mėnesiais.

Keturių dienų piligriminė kelionė prasidės ketvirtadienį ir truks iki sekmadienio, kurios metu visi norintys, visi gerbiantys Mariją, ypatingai tie, kurie žino ir supranta paskutiniojo Marijos apsireiškimo Fatimoje reikšmę, kviečiami keliauti į Portugaliją. Ta proga Lietuvos vyskupai suorganizavo unikalią galimybę išvengti 5000 kilometrų į Europos pakraštį automobiliais ar autobusais, nes tai būtų varginanti ir brangi kelionė, ne visiems pakeliama. Suorganizuotas tiesioginis skrydis patogiu lėktuvu iš Vilniaus į Lisaboną, iš ten piligrimai autobusais bus nuvežti į Fatimą. Lygiai taip pat bus keliaujama ir atgal į tėvynę. Kelionės dienos įtrauktos į minimas 4 dienas, tad dirbantiems žmonėms reikėtų rasti galimybę atsilaisvinti tik dvi dienas - ketvirtadienį ir penktadienį, nes kitos 2 dienos tebūtų savaitgalio - nedarbo dienos. Tad visi yra labai nuoširdžiai kviečiami keliauti.

Vieninga programa

Visiems piligrimams numatyta vieninga programa. Dvasinė šios piligrimystės širdis yra spalio 22 dieną, sekmadienį, 10 valandą aukojamos šventosios Mišios. Vykti ir aukoti šventąsias Mišias apsireiškimo vietoje planuoja apie 10 Lietuvos vyskupų, koncelebracijai kviečiami visi Lietuvos kunigai, maldai – visi Lietuvos tikintieji.

Šeštadienis nuo seno yra pašvęstas Marijai, tad šeštadienio vakarą yra siūloma Rožinio procesija su žvakėmis Fatimos šventovės centrinėje aikštėje.

Spalio 20 diena bus penktadienis - Viešpaties kančios diena. Bus einamas Kryžiaus kelias Fatimos apylinkėse. Numatyta piligrimystė į piemenėlių gimtąjį kaimą Ajustrel.

Ketvirtadienį – atvykimo dieną – patartina susipažinti su šventove, pasimelsti joje vakarinę maldą.

Piligrimai yra kviečiami minėtiems pagrindiniams renginiams, t.y. - sekmadienį į 10 val. aukojamas šv. Mišias, šeštadienį - rožinio su žvakėmis procesiją, penktadienį – Kryžiaus kelią. Kitas laikas paliktas asmeniniam apsisprendimui. Jei kartu vyksta vienos parapijos ar bendruomenės žmonės su aktyviu vadovu, ir nori kitaip ką nors aplankyti ar kaip kitaip išgyventi šimtmečio jubiliejų, yra visiškai laisvi tai įgyvendinti. Kas norės daugiau pailsėti, pasimelsti, taip pat turės tokią galimybę. Fatimos šventovė yra paruošusi turtingą liturginę bei kultūrinę programą. Pavyzdžiui, veiks paroda: „Saulės spalvos: Fatimos šviesa šiuolaikiniame pasaulyje“. Projektas „Šimtmečio balsai“ kviečia šimtą įžymybių pateikti apie Fatimą trumpus atsiliepimus, kurie bus transliuojami per radiją bei įkelti internete. „Liudijimų sienoje“ kiekvienas Fatimos piligrimas gali palikti trumpą video įrašą, kuriuo bus dalinamasi socialiniuose tinklapiuose. Šiuo metu dar nėra nė vieno lietuvio įrašo. Galima tikėtis, kad po nacionalinės Lietuvos dienos jų atsiras bent šimtas.

Taigi, tikimasi, kad šios keturios dienos bus Lietuvos dienos labiausiai nuo Lietuvos nutolusiame Europos kampelyje. Tai nuostabi galimybė kartu su tikėjimo bičiuliais, draugais, bendražygiais išgyventi tokią piligrimystę labai svarbioje krikščionybei vietoje. Džiugu, kad šiai kelionei registruojasi parapijos, bendruomenės, organizacijos, šeimos. Šiuo metu jauniausias piligrimas – 3 metukų, vyriausiai piligrimei 84-eri. Visi vykstame į vietą, kurioje lankosi popiežiai: čia lankėsi popiežius Paulius VI (1967), šv. Jonas Paulius II (1982, 1991, 2000) ir Benediktas XVI (2010). Popiežius Pranciškus Fatimoje, kaip piligrimas, lankysis gegužės 12-13 dienomis. Popiežiaus šventąsias Mišias Fatimoje transliuos nacionalinis Lietuvos radijas ir televizija.

Kainos

Organizatoriams pavyko susitarti su patikimais vežėjais dėl ypatingos kainos. Visos kelionės, įskaitant skrydį ir bagažą, gyvenimą viešbučiuose ir pusryčius, bendra kaina yra 550 eurų. Viename lėktuve - 240 vietų. Kadangi susidarė didelis norinčiųjų skaičius, jau susitarta ir dėl antro tokio paties 240 vietų modernaus, patikimo lėktuvo. Tartasi ne su pigių skrydžių bendrove, bet tikrai kokybišku vežėju.

Kaip ir visų kelionių atvejais, organizatoriai renka užstatą - 100 eurų. Tai mažiau nei penktadalis visos kainos. Likusią sumą galima bus pervesti iki rugsėjo mėn. patogiais terminais. „Dabar Gavėnia, mažiau valgome, tad ir sutaupome. Visi klausia, kam tuos sutaupytus pinigus paaukoti? Ogi paaukokime piligrimystei“, - sako Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius.

Jubiliejiniai metai

Fatimos istorija yra neregėtai aktuali ir nepaprastai aktuali Lietuvai. Mergelės Marijos žinia, kurą ji perdavė 3 piemenėliams: Franciskui, Liucijai ir Jacintai, yra belaikė, teologinė, tinka XXI amžiui, tiks ir po 100 metų: žmonija turi atsiversti.

Jubiliejiniai metai prasidėjo 2016 m. lapkričio 27 ir bus baigti 2017 lapkričio 26 d. Jubiliejaus tema pasirinktas Švč. Mergelės pažadas Liucijai: „Mano Nekalčiausioji širdis bus jūsų prieglauda ir Kelias, vesiantis link Dievo“. Per šiuos ypač šventiškus metus esame kviečiami apmąstyti Marijos vaidmenį Išganymo istorijoje, atpažinti, kad „Viešpats darė stebuklus“ Marijoje ir per Mariją, kad leistų mums būti vadovaujamiems jos Nekalčiausiosios Širdies link Dievo ir dėkoti Dievui už Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų Fatimoje dovaną. „Šie Jubiliejiniai Metai teprisideda prie išsipildymo mergelės Marijos pažado: „Galiausiai mano Nekalčiausioji Širdis triumfuos“, - linki Fatimos šventovės organizacinio komiteto pirmininkas kun. Carlos Cabecinhas.

Kelionei registruoja net kelios institucijos skirtingose Lietuvos miestuose, paprasčiausia yra kreiptis į savo parapijos kleboną. Pagrindiniai organizatoriai - Šiaulių vyskupijos kurija, kreiptis Tel. +370 (41) 52 11 10 (nuo 9.00 iki 13.00 val.) arba el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Daugiau informacijos siauliuvyskupija.lt arba nurodytu telefonu.

Parengta pagal Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinio sekretoriaus kun. K. Smilgevičiaus pranešimą „Marijos radijuje“ ir Fatimos šimtmečio leidinį „Fatima luz e paz“ („Šviesos ir taikos Fatima“).

Šiaulių vyskupijos inf.

Nuotrauka: Garsiosios Fatimos Marijos statulos kopijos keliauja per visą pasaulį.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode