Ssc pirmasis
Ssc antrasis

Savivaldybė rems sodininkų bendrijas

Birutė ŠNEIDERAITIENĖ

Savivaldybė nori prisidėti prie sodininkų bendrijų bendrų darbų. Tuo tikslu parengtas Rėmimo tvarkos aprašas. Jį dar turi patvirtinti po savaitės vyksiančiame posėdyje Savivaldybės taryba.

Skatinti sodininkystę

Sumanymo tikslas – padėti plėtoti ir puoselėti mėgėjišką sodininkystę bei jos tradicijas, iš dalies kompensuojant mėgėjiško sodo bendrojo naudojimo objektų techninės dokumentacijos rengimo, statybos ir remonto bei priežiūros išlaidas, skatinti bendrijas tinkamai prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus, suteikti joms žinių teritorijų planavimo, žemės naudojimo, kraštovaizdžio tvarkymo, projektavimo darbų, techninės dokumentacijos rengimo, statybos ir remonto klausimais.

Tik bendriems objektams

Pasak Savivaldybės mero Antano Tenio, padaryta sodininkų bendrijų apskaita. Rajone yra per 4000 sodo sklypų. Lėšos bus skiriamos tik bendriems objektams: kelių, gatvių tiesimui ar remontui, apšvietimui, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ar valymo įrengimui, esamiems objektams atnaujinti reikalingos techninės dokumentacijos rengimui, bendrojo naudojimo objektų inventorizacijai ir teisinei registracijai ir kt.

Motyvuotas prašymas

Bendrijos, pageidaujančios gauti paramą, paraiškų vertinimo komisijai turės pristatyti motyvuotą prašymą gauti finansinę paramą, bendrijos registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas, bendrijos išlaidas patvirtinančius dokumentus – sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų, pažymų, sąmatų ir išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų (kvitų, banko išrašų, mokėjimų nurodymų ir pan.) kopijas, pažymas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos apie atsiskaitymą su biudžetu, kad bendrija neskolinga valstybei ar Savivaldybei. Teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos bendrijos pirmininko ar jo įgalioto asmens parašu.

Ne daugiau pusės

Parama prašymus pateikusioms bendrijoms skiriama proporcingai pagal esančių sklypų skaičių, bet ne daugiau kaip 50 proc. visų patirtų išlaidų. Skaičiuojama, kad kiekvienam sklypui tektų maždaug po 10 eurų. Iš viso planuojama sodininkų bendrijoms remti skirti apie 50 tūkst. eurų. Bendrijoms bus kompensuojamos tik apmokėtos išlaidos už atliktus darbus ar paslaugas ir patirtos per pastaruosius 12 mėnesių iki prašymo pateikimo. Nebus kompensuojami tie darbai, kurie jau buvo finansuoti iš savivaldybės biudžeto.

Vertins komisija

Kvietimai teikti paraiškas finansinei paramai gauti skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt prieš 60 kalendorinių dienų iki paraiškų pateikimo paskutinės dienos. Šioje svetainėje bus skelbiama ir informacija apie paramos lėšų paskyrimą.

Bendrijų atstovus konsultuos lėšų panaudojimo, prašymų pateikimo ir kitais klausimais bei koordinuos rėmimą paskirtas Savivaldybės administracijos specialistas.

Paraiškas vertins iš penkių valstybės tarnautojų ar darbuotojų sudaryta komisija. Sprendimus dėl kvietimų teikti paraiškas finansinei paramai gauti priims Savivaldybės administracijos direktorius.

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Powered by BaltiCode