Posėdžiavo Savivaldybės taryba

 

Birutė ŠNEIDERAITIENĖ

Gegužės 31 d. vyko Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jame dalyvavo 26 tarybos nariai, ir dar vienas davė priesaiką. Visiems sprendimų projektams pritarta, daugumai – vienbalsiai, dėl kelių kilo diskusijų.

Išrinkti pavaduotojai ir prisaikdintas tarybos narys

Mažeikių r. savivaldybės taryba slaptu balsavimu išrinko administracijos direktorės pavaduotojus. Toliau šias pareigas nuo birželio 11 d. eis Saulius Šiurys bei Eimantas Salatka. Jiems patvirtintas darbo užmokestis: neatskaičius mokesčių — 2595 eurai.

Posėdyje prisiekė naujas tarybos narys Laurynas Jonauskas, išrinktai administracijos direktorei Laimai Nagienei atsisakius tarybos mandato.

Pabranginti kai kurie patentai

Mažeikių r. savivaldybės taryba patvirtino naujas verslo liudijimų kainas 2020 metams. Kai kurių rūšių verslo liudijimai pabranginti – tai prekyba ne maisto produktais, statybinių medienos ir metalo dirbinių gamyba, muzikantų paslaugos, poilsio paplūdimio įvairi veikla, kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos, gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, statybos apdailos ir valymo darbai, kvalifikacijos tobulinimo veikla, paslaugos, susijusios su vandens šildymo įrenginiais. Kai kurios kainos metams kyla dvigubai ir net trigubai. Pasak kai kurių politikų, iki šiol Mažeikiuose buvę verslo liudijimų žemi įkainiai iškraipo rinką.

Kiti sprendimai

Posėdyje pritarta Mažeikių miesto stadiono, esančio Sedos g. 57, bei Mažeikių miesto stadiono, esančio Pavenčių g. 12, atnaujinimo projektų rengimui, įgyvendinimui, finansavimui ir tęstinumo užtikrinimui.

Sudaryta nauja Mažeikių rajono savivaldybės šeimos komisija, patvirtinti jos veiklos nuostatai.

Priimti sprendimai dėl Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, dėl Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo, dėl konkursų į švietimo įstaigų vadovų pareigas organizatoriaus skyrimo.

Pateikta informacija apie vykdomą projektą „Darbu grindžiamas mokymasis – profesinio mokymo ateitis“.

Autorės nuotrauka

Powered by BaltiCode