VTEK išvados dėl L. Rimkienės

 

Gegužės 2-ąją posėdžiavusi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nustatė, kad Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė Lina Rimkienė pažeidė įstatymą, dėl dalies aplinkybių pažeidimas nenustatytas. Komisija konstatavo, kad Mažeikių rajono savivaldybėje yra nepakankama tarybos nario veiklai skirtų išmokų panaudojimo kontrolė.

 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė Lina Rimkienėpažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Nustatyta, kad politikė dalyvavo savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos posėdyje nagrinėjant skundą dėl jos pačios veiksmų. Tokį sprendimą, atlikusi tyrimą, vienbalsiaipriėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

 

L. Rimkienė yra savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos narė. 2018 m. balandį ir birželį komisijos posėdžiuose svarstant ir sprendžiant dėl jos veiksmus skundžiančio pranešimo, politikė nenusišalino ir aktyviai dalyvavo. L. Rimkienė siūlė minėtąjį skundą perduoti nagrinėti savivaldybės Kontrolės komitetui ir balsavo prieš posėdžio pirmininko siūlymą prašyti savivaldybės administracijos direktoriaus pateikti L. Rimkienės veiklai skirtų savivaldybės tarybos nario išmokų panaudojimo ataskaitas. Vėliau, balsuodama, politikė pritarė Antikorupcijos komisijos narių siūlymui kreiptis į VTEK dėl jos elgesio.

 

VTEK nuomone, akivaizdu, kad tokius sprendimus priimdamas asmuo negali būti objektyvus ir nešališkas. Interesų konfliktas šiuo atveju kilo dėl politikės asmeninio suinteresuotumo, galėjusio turėti įtakos savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sprendimams. Šiuo atveju L. Rimkienė privalėjo nusišalinti ir nedalyvauti sprendžiant su ja susijusius klausimus, tačiau to ji nepadarė.

 

Taip pat VTEK tyrė aplinkybes, kai L. Rimkienė savivaldybės tarybos nario veiklai skirtomis lėšomis apmokėjo UAB „Autobastionas“ suteiktas automobilių priežiūros ir remonto paslaugas. Tyrimo metu VTEK išnagrinėjo tokių išmokų gavimo ir panaudojimo tvarką. Vietos savivaldos įstatymas numato, kad su tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms – kanceliarijos, telefono, transporto, biuro patalpų nuomos ir kt. – apmokėti kas mėnesį gali būti skiriama išmoka, už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Savivaldybės tarybos reglamentas numato, kad minėtosiomis lėšomis gali būti dengiamos tarybos nario veiklai naudojamų transporto priemonių nuomos, eksploatacijos, techninės priežiūros, remonto ir draudimo išlaidos.

 

Atsižvelgdama į esamą teisinį reguliavimą, VTEK pripažino, kad L. Rimkienė nepažeidė Interesų derinimo įstatymo draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, kai savivaldybės skirtas lėšas panaudojo automobilių priežiūros ir remonto paslaugoms apmokėti.

 

Tačiau, VTEK nuomone, Mažeikių rajono savivaldybėje šiuo metu yra nepakankama tarybos nario veiklai skirtų išmokų panaudojimo kontrolė, o tai sudaro sąlygas piktnaudžiavimui. Todėl VTEK siūlo patikslinti išmokų panaudojimo ataskaitos formą taip, kad joje būtų galima nurodyti konkrečios transporto priemonės modelį ir valstybinį numerį. Be to, VTEK siūlo įpareigoti savivaldybės tarybos narius pateikti informaciją apie tarnybinei veiklai naudojamas transporto priemones.

VTEK informacija

Powered by BaltiCode