SSC

Minės šventojo Jono Pauliaus II motinos mirties sukaktį

 

Birutė ŠNEIDERAITIENĖ

Balandžio 14 d. 14 val. Leckavos bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios šventojo Jono Pauliaus II motinos 90-ųjų mirimo metinių sukakties proga. Šiai kaunietės Virgilijos Antanavičienės iniciatyvai įgyvendinti talkino šventojo giminaitė, jo pusbrolio dukra Regina Kačerauskaitė-Steponavičienė. Kviečiami visi, norintys dalyvauti.

Išleista knyga

Emilija Kačerauskaitė, šventojo Jono Pauliaus II mama, gimė 1884 m. kovo 26 d. Leckavos parapijoje, Mažeikių dekanate, Montvydų kaime, mirė sulaukusi vos 45-erių 1929 m. kovo 13 d., kai būsimam popiežiui tebuvo aštuoneri. Mokėsi Vilniuje, Mokytojų seminarijoje, o baigusi pasiliko ten mokytojauti.

Išsami šventojo Jono Pauliaus II motinos biografija pateikta amžinos atminties mažeikiškės Sofijos Šviesaitės 2009 m. išleistoje 100 egz. tiražu knygoje „Šaknys“. S. Šviesaitė Leckavos kapinėse aptiko savo dėdės Kazimiero Juočerio, nors jo nepažinojo, kapą, o jo žmona buvo Morta Kačerauskaitė, Popiežiaus mamos Emilijos sesuo. Tai ją ir paskatino domėtis Popiežiaus šaknimis. Tam S. Šviesaitė skyrė apie 10 savo gyvenimo metų. Šioje knygoje autorė sudėjo įvairių Lietuvos spaudoje spausdintų tekstų apie Joną Paulių II kopijas. Yra ir tekstų, kurie neigia lietuvišką Popiežiaus kilmę.

Už šią iniciatyvą S. Šviesaitė gavo Popiežiaus Benedikto XVI apaštalinį palaiminimą.

Spaudoje

„XXI amžiuje“ 2015 m. rašyta, kad „Iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo S. Šviesaitė gavo įvairių kartų Kačerauskų giminės liudijimus apie Santuokas ir Krikštus. Kai kurių vieną ar kitą faktą patvirtinančių duomenų negauta, bet pažymėta, kad tų metų duomenų archyve išvis nėra, tačiau archyvas patvirtino Popiežiaus senelių (mamos Emilijos tėvų) Onos Liaubaitės (g. 1854 metais Kirkų kaime) ir Juozapo Kačerausko (g. 1959 metais Kurmaičių kaime) Krikštą Leckavos bažnyčioje. Lietuvos valstybės istorijos archyve nerasta duomenų apie jų dukrą (Popiežiaus mamą) Emiliją, kuri dar turėjo seseris Mariją, Mortą, Oną ir brolį Juozapą – visi jie augo Montvydų kaime. Nerasta ir duomenų apie Popiežiaus tėvų Emilijos Kačerauskaitės ir Karolio Voitylos santuoką Vilniaus katedroje, nes tų metų metrikų archyvas neturi. Emilijos tėvas Juozapas, Popiežiaus senelis, turėjo brolį Feliksą, kuris turbūt bėgdamas nuo tarnybos caro armijoje atsidūrė Lenkijoje, Silezijoje, kur atvyko daug lietuvių, ir dirbo anglies kasyklose. Feliksas vedė Oną Mariją, bet jie buvo bevaikiai. Užtat, kai Juozapo dukra Marija, matyt, aplankiusi dėdę Feliksą, ten susipažino ir ištekėjo už lenko Viadrovskio, po kurio laiko ir Emilija (1884 03 26–1929 04 13), turbūt lankydama seserį ir dėdės Felikso šeimą, susipažino ir vėliau ištekėjo už Austrijos ir Lenkijos kariuomenės leitenanto Karolio Voitylos (1879 07 18–1941 02 18). Jiems gimė sūnus Edmundas (buvo gydytojas, bet staiga susirgo ir mirė 1932 metais), būsimasis Popiežius Karolis bei dukra Olga (mirusi kūdikystėje). Būsimasis Popiežius anksti neteko mamos ir brolio, o, kai mirė ir tėvas, būdamas 21 metų tapo visišku našlaičiu. Tik Krikšto mama, mamos sesuo Marija Viadrovska (1884–1959), buvo gyva ir vienintelė dalyvavo jo Primicijose 1946 metais jį įšventinus kunigu. Teigiama, kad ir Popiežiaus tėvo pavardė Voityla turi pirminę lietuvišką kilmę Vaidila ir yra greičiausiai kilusi iš senųjų jotvingių, o vėliau sulenkinta. Rašoma, kad to neneigė ir pats Popiežius, kai jo apie tai, kai dar nebuvo išrinktas, kartą kažkas iš lietuvių Romoje paklausė“. Kaip teigia žiniasklaida, jis būdamas gyvas yra keletą kartų pasakęs: „Pusė mano širdies – Lietuvoje!“

Svarbios datos ir vietos

2020 m. gegužės 8 d. šv. Jonui Pauliui II būtų sukakę 100 metų nuo gimimo, tačiau, kiek anksčiau, 2020 m. balandžio 2 d., sueis 15-osios mirties metinės.

Leckavos kapinėse, kaip manoma, palaidota Popiežiaus senelė. Kapą žymi aukštas paminklas su jame sunkiai įskaitomais žodžiais, bet aiškiai matyti metai –1881-ieji.

Leckavos bažnyčios šventoriuje stovi paminklas Popiežiui Jonui Pauliui II atminti.

Šalia vieškelio Leckava–Montvydai–Kušlėnai, prie keliuko, vedančio į Kačerauskų sodybą, įrengta nuoroda.

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode