Choras ,,Draugystė“ skambiai pažymėjo Žemaitijos metus

 

Vasario 10 dieną, Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorės Liucijos Stulgienės kvietimu, Mažeikių kultūros centro mišrus choras ,,Draugystė“ koncertavo Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Koncertas buvo skirtas Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800 metų progai ir šiemetiniams Žemaitijos metams.

Koncerte kartu su choru ir atskirai giedojo puikus solistas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius baritonas Dainius Puišys. Vargonais grojo šios akademijos profesorė Virginija Survilaitė. Choro programoje skambėjo mūsų žemiečių kompozitorių Konrado Kavecko ir Vytauto Klovos, kitų lietuvių ir užsienio kompozitorių sakralinė muzika.

Koncertą vedė viekšniškis muzikologas Vaclovas Juodpusis, kuris perskaitė koncerto klausytojams mūsų rajono mero Antano Tenio ir Vilniaus žemaičių kultūros draugijos pirmininko Alvydo Stričkos sveikinimus, plačiai apžvelgė choro ,,Draugystė“ kūrybinę ir koncertinę veiklą, su įtaigiais intarpais pristatė choro ir solisto atliekamus kūrinius ir jų autorius.

Mūsų pasirodymą labai papuošė fleitininkė Inga Dvaržeckienė, sulaukusi daug komplimentų. Koncerto metu ir po koncerto choras sulaukė gausių aplodismentų, o nulipus fotografuotis prie altoriaus, daugelio klausytojų ir gausiai susirinkusių Vilniaus žemaičių kultūros draugijos narių sveikinimų, padėkų ir malonių šypsenų!

Choras labai dėkingas šios draugijos pirmininkui A. Stričkai už labai plačią koncerto reklamą, atspausdintas programas, rūpestingą mūsų globą ir atsiųstas koncerto nuotraukas. Choras koncerto organizatoriams, atlikėjams ir rėmėjams atsidėkojo gėlėmis, kaimiškų sūrių, medaus ir kiaušinių lauknešėliais, kas visus labai pradžiugino.

Maloniai pabendravę, sugiedoję „Ilgiausių metų“ sau ir Žemaitijai, puikios nuotaikos grįžome į gražiausią ir mieliausią Žemaitijos miestą Mažeikius.

Ričardas GRUŠAS

Choro vadovas

Alvydo Stričkos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode