Globos namai – permainos priešaky

      Uždarius Plinkšių pagrindinę mokyklą, buvo pradėta svarstyti apie galimybę įkurdinti čia senelių namus. Šių metų balandžio 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu pritarta Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namų reorganizacijai, įkuriant Plinkšių globos namus, o Mažeikiuose – Bendruomeninį pagalbos vaikams centrą. Nors atskirtos įstaigos jau pradėjo savo veiklą, tačiau jų atskyrimas dar tebevyksta: dalijamasi turtu, sprendžiama dėl darbuotojų etatų skaičiaus, mitybos, medikamentų išlaidų finansinių normatyvų ir kiti klausimai.

Įstaiga jau dirba

      Dar 2011 m. Mažeikių r. savivaldybės tarybos sprendimu Mažeikių r. vaikų našlaičių ir senelių globos namai buvo pertvarkyti, įsteigiant filialą socialinės globos paslaugoms teikti senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims Plinkšių kaime, Mažeikių rajone. Šių metų balandžio mėnesį nutarta Vaikų našlaičių ir senelių globos namus reorganizuoti į dvi naujas įstaigas. Viena jų – Plinkšių globos namai, kurie birželio mėnesį oficialiai atidaryti, pašventinta koplyčia, aukotos šv. Mišios. Gyventojus ir darbuotojus sveikino būrys svečių.

      Pasak Plinkšių globos namų direktorės Birutės Vaičkienės, čia yra 40 vietų, kurios skirtos senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Šiuo metu visos vietos užimtos. Iš 40 gyventojų – 28 su negalia (tame skaičiuje 11 su sunkia negalia, t .y. slaugomi). Iš buvusios įstaigos persikėlė 26 asmenys, o 12 – naujai atvykusių asmenų.

      „Gyvenimo sąlygos tikrai pasikeitė. Yra daugiau vietos gyventojams, erdvesnės patalpos, pritaikytos  asmenims su negalia. Įstaigoje veikia liftas, platesnės wc patalpos neįgaliesiems, – pasakojo direktorė. – Labiausiai gyventojai džiaugiasi nuosava teritorija, gražia gamta. Naujai įkurtoje virtuvėlėje yra galimybė patiems pasigaminti papildomai maisto. Gražioje koplytėlėje kas antrą savaitę  kunigas aukoja šv. Mišias, kuriose dalyvauja ne tik Globos namų gyventojai, bet ir Plinkšių kaimo bendruomenės nariai. Gyventojai džiaugiasi esančiomis sąlygomis ir aktyviai dalyvauja Globos namų gyvenime. “

Darbuotojai – tie patys

B. Vaičkienė patikino, jog darbuotojai, dirbantys tiesiogiai su gyventojais, nesikeitė ir į darbą atvyksta iš Mažeikių. Naujai priimant darbuotojus atsižvelgta ir į Plinkšėse gyvenančius. „Kolektyvas nuoširdus, draugiškas ir pasiruošęs darbui ir iššūkiams. O veiklos tikrai yra, ypač su sunkią negalią turinčiais gyventojais“, – sakė direktorė.

Pasak jos, darbuotojų maksimalų etatų skaičių nustato įstaigos steigėjas, t. y. Mažeikių rajono savivaldybės taryba: „Kol kas jis nenustatytas, todėl kalbėti, pakanka ar ne, neturiu pagrindo.“

Sprendžia vietoje

      Globos namų direktorės teigimu, didelių problemų kol kas neturi, o iškilusias kasdienes sprendžia vietoje.

      „Svarbiausia įstaigoje geras mikroklimatas, geri gyventojų ir darbuotojų santykiai, nuoširdumas, tolerancija, geranoriškumas, – tikino B. Vaičkienė. – Siekiame, kad įstaiga būtų tikri namai, t. y. atitiktų savo pavadinimą.“

Laukia daug darbų

      Kita įstaiga – Bendruomeninis pagalbos vaikams centras – liko senojoje vietoje, Mažeikiuose, Laisvės gatvėje. Čia šiuo metu gyvena 38 vaikai, yra 37,5 etato darbuotojų.

      Pasak centro direktoriaus Vaidučio Visockio, didžiosios permainos dar tik laukia: „Dabar, po ,,skyrybų“ su seneliais, reikia atlikti daug darbų, perrašyti sutartis su tiekėjais, sutvarkyti šūsnį dokumentų, pasidalinti turtą, darbuotojų etatus ir t. t. Tai visgi naujos įstaigos atsiradimas, nėra kada nuobodžiauti.“

Direktoriaus teigimu, vykstant perėjimui iš institucinės globos į šeimyninę reikia labai argumentuotai ir profesionaliai susidėlioti ir atsirinkti prioritetus, tarp jų ir etatų skaičių.

Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius tvirtino, jog situacija dėl šeimynų neaiški, kadangi, nors Bendruomeniniame pagalbos vaikams centre gali veikti keturios atskiros šeimynos, nes yra atskiri korpusai, įėjimai, tačiau vienu adresu gali būti registruota tik viena šaimyna. Taip buvo pasakyta ministerijoje.

„1–1,5 mėnesio laokotarpiu darbo grupė spręs, ką daryti su šeimynomis, gal suteikti kiekvienai naują adresą ar dar kažką, – svarstė administracijos direktorius. – Gal po rinkimų keisis strategija, finansavimas. Kol kas reikėtų viską palikti iki metų pabaigos, o paskui bus matyti.“

V. Visockis tikino, jog įstaiga bandys keistis ir keisti bendravimo stilių: „Norėtųsi daugiau tolerancijos ir pakantumo vieni kitiems.“

Teiks Tarybai

      Ruošiantis Tarybos posėdžiui, finansiniai abiejų įstaigų klausimai buvo svarstomi komitetuose. Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komitete svarstyti klausimai dėl mitybos, medikamentų išlaidų finansinių normatyvų Plinkšių globos namuose ir Bendruomeniniame pagalbos vaikams centre. Siūlyta iki Naujųjų metų palikti tuos pačius įkainius, kokie buvo iki šiol, t. y. mitybos – 3,36 Eur, medikamentų – 0,35 Eur. Į komiteto narės Laimutės Kačerauskienės klausimą, ar medikamentams užtenka tiek lėšų, Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolanta Kekytė tikino, kad neužtenka, tad, formuojant kitų metų biudžetą, direktoriai galės kreiptis su prašymais įkainius didinti.

      Dėl socialinės globos kainos abiejose įstaigose taip pat pasiūlyta palikti tą pačią, tik skaičiuoti ne paros, kaip buvo iki šiol, bet mėnesio kainą. Plinkšių globos namuose tai būtų vienam asmeniui: su sunkia negalia – 688,51 Eur; senyvo amžiaus ir suaugusiam asmeniui su negalia – 626,20 Eur. Bendruomeniniame pagalbos vaikams centre – vienam vaikui per mėnesį 716,00 Eur ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai teikti.

      Dėl etatų skaičiaus komitete nesutarta, todėl paprašyta direktorių iki Tarybos posėdžio patikslinti, kiek ir kokių darbuotojų jiems tiksliai reikia, bei medžiagą pateikti visiems Tarybos nariams, kad posėdyje būtų galima priimti sprendimą, nes įstaigos jau dirba.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode