Varlaukio geležinkelio stotis – istorijai svarbi vieta

Gedulo ir vilties dienos išvakarėse Jurbarko savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė apsilankė Varlaukio geležinkelio stotyje. Kartu su Eržvilko seniūnu Gintaru Kaspučiu ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ vyriausiuoju inžinieriumi Aldu Milišiūnu ji apžiūrėjo nuo 2001 metų neveikiančios stoties pastatą ir įvertino esamą jo būklę.

„Visuomenės ir žurnalistų susidomėjimas savivaldybės planais Varlaukyje kurti Tremties istorijos muziejų rodo, kad tokios kultūros įstaigos iš tiesų labai reikia. Varlaukio geležinkelio stotis, iš kurios ešelonais į Sibiro platybes buvo gabenami šviesiausi ir darbščiausi mūsų krašto žmonės, savivaldybės nuomone, yra pati tinkamiausia vieta šiam prisiminimui įamžinti“, – sako V. Rekešienė.

Perimti Varlaukio geležinkelio stoties pastatą AB „Lietuvos geležinkeliai“ Jurbarko savivaldybei pasiūlė 2014 metais. Jurbarko rajono savivaldybės Ūkio ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Pečkaitienė informavo, kad 2014 m. gruodžio 18 d. savivaldybės Taryba priėmė sprendimą Nr. T2-395 „Dėl nekilnojamojo turto Varlaukio k. perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn“, kuriuo pritarė šio turto perėmimui iš AB „Lietuvos geležinkeliai“. Pasak specialistės, perdavimo procesas užtruko, nes 2016 m. vasario mėnesį AB „Lietuvos geležinkeliai“paprašė patikslinti savivaldybės Tarybos sprendimą nurodant, kokiai savivaldybės savarankiškajai funkcijai šie statiniai bus naudojami. „Šiuo metuturėtų būti rengiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas dėl šio turto perdavimo savivaldybei“, – sakė ji.

1933 metais statyta Varlaukio geležinkelio stotis nėra kultūros paveldo objektas, tačiau išsaugojo visus prieškario geležinkelio stotims būdingus architektūros bruožus, jos laukiamajam su bilietų kasa net nereikia didelio remonto.

Tačiau didžioji dalis stoties pastato reikalauja kur kas didesnių investicijų, todėl, savivaldybės administracijos nuomone, reikia kuo greičiau rengti ir teikti Europos Sąjungos ar Šiaurės šalių finansuojamoms programoms Varlaukio geležinkelio stoties pastato atnaujinimo ir pritaikymo bendruomenės poreikiams investicinį projektą.

Savivaldybės planams perimti Varlaukio geležinkelio stotį ir steigti joje muziejų visiškai pritaria ir Lybiškių bendruomenės nariai. Bibliotekininkė Laimutė Keterienėsavivaldybės administracijos direktorei pasakojo, kad geležinkelio bėgiai ir senas stoties pastatas yra jaunavedžių fotosesijų rengimo vieta, vasaromis stotį nuolat lanko į šį kraštą užsukantys tremtiniai ir jų vaikai.

Lina Lukošiūtė

Jurbarko rajono savivaldybės

Tarybos ir mero sekretoriato viešųjų ryšių specialistė

Parašai po nuotraukomis:

Varlaukio stotis 1Varlaukio geležinkelio stotis.

Varlaukio stotis 2Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ vyriausiasis inžinierius Aldas Milišiūnas.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode