Renovuotos ikimokyklinio ugdymo įstaigos tapo patrauklesnės

     Prieš keletą metų Mažeikių rajone nuvilnijo mokyklų renovavimo banga, o ikimokyklinio ugdymo įstaigos vis dar laukė savo eilės. Dabar jau pradėti modernizuoti lopšeliai-darželiai, kuriems dėl nusidėvėjimo ir daug metų nedaryto remonto prireikė nemažai lėšų. Savivaldybė negalėjo skirti visų reikiamų pinigų, tad savo indėlį į šios problemos sprendimą įnešė mažeikiškis Seimo narys.

Reikėjo modernizuoti

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus tikino, jog darželių renovacijos reikėjo jau anksčiau, tačiau darželiai yra Savivaldybės, tai yra savarankiškoji funkcija, jie išlaikomi Savivaldybės, iš ikimokyklinio ugdymo krepšelio gaunama tik keturioms valandoms per dieną.

„Darželių renovacija buvo po mokyklų, kai beveik visos jos buvo renovuotos. Tada pradėjome gauti lėšų darželių renovacijai. Savivaldybė, kiek galėjo, skyrė truputėlį paremontuoti, likviduoti avarijas, tvarkyti kiaurus stogus, bet tokių didelių pinigų Savivaldybė buvo nepajėgi skirti, nes tokių darželių turime 13, laukėme, kada pareis pinigų iš ministerijos arba iš Europos Sąjungos“, – sakė A. Stonkus.

Padeda Seimo nariai

Pasak Švietimo skyriaus vedėjo, renovacija prasidėjo nuo Seimo nario Romo Venclovo, kuris padėjo gauti truputį lėšų, jas skirstė, pirmiausia keitė langus, duris, gaudavo po 20–30 tūkst. litų, tai nebuvo daug. „Paskutiniu metu, kada Seimo nariu tapo Kęstutis Bartkevičius, jis didelį dėmesį skiria darželiams, tikriausiai labai myli darželius, ir mes renovacijai pinigų pradėjome gauti žymiai daugiau. Seimo narys, ko gero, visus darželius yra aplankęs po kelis kartus, žino situaciją. Pinigai nėra lengvai gaunami, tačiau Seimo nario ir Savivaldybės bendradarbiavimo dėka darželiams dabar jau keletą metų iš eilės gauname kad ir ne šimtaprocentines lėšas renovavimui, bet galime atlikti tokius darbus, kurie būtini, reikalingi, nes pastatai sensta, viskas susidėvi, pradedant stogais, baigiant vidumi. Būtina juos tvarkyti ir Seimo narys deda visas pastangas, kad gautume lėšų, – pasakojo A. Stonkus. – Jų gavome pirmajame etape, įdėtos didelės pastangos, kad gautume ir antrajame etape. Lyginant su kitais rajonais, mes gauname kone daugiausiai. Atlikti darbai turėtų garantuoti geresnes sąlygas ikimokyklinio amžiaus vaikams.“

Patvirtina darbai

Pasak Mažeikių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktorės Irenos Petrutienės, ši ikimokyklinio ugdymo įstaiga savo veiklą pradėjo 1976 m. vasario 6 d., tai viena seniausių ikimokyklinių įstaigų mieste. Daug metų niekas nebuvo keista ir atnaujinta. Mažeikių rajono savivaldybės ir mažeikiškio Seimo nario dėka pastaraisiais metais vyko pastato renovacija: apšiltintos pastato galinės sienos, renovuotas II korpuso stogas, pakeistos senos lauko durys, renovuota šildymo sistema pagal projektą ,,Mažeikių lopšelio-darželio ,,Žilvitis‘‘ renovacija.

„Projektas iš dalies finansuotas 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos Aplinkos ir darnaus vystymosi prioriteto Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu priemonės lėšomis. Projekto vertė –162476,94 eurai, iš kurių ES finansavimas – 138105,40 Eur, – pasakojo įstaigos vadovė. – Taip pat darželis dalyvavo Investicijų projekte pagal Valstybės investicijų 2014–2016 metų programą. Buvo atlikta 6 grupių sanitarinių mazgų ir prausyklų remontas (projekto vertė – 57924 eurai).“

Praėjusiais metais Mažeikių r. Viekšnių lopšelis-darželis ,,Liepaitė“ šventė 30-metį. Direktorės joanos Perminienės teigimu, per tiek metų labai nusidėvėjo vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai, sanitariniai mazgai, grindų ir sienų dangos vaikų ir personalo tualetų, prausyklų ir virtuvėlių patalpose. Buvo būtina stiprinti materialinę bazę, kad lopšelis-darželis taptų vis patrauklesnis Viekšnių ir aplinkinėms bendruomenėms.

Vietos projektas „Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio ,,Liepaitė“ vidaus patalpų paprastasis remontas“ įgyvendintas 2015 m. pavasarį pagal vietos plėtros strategiją ,,Vietos plėtros 2008–2014 m. m. strategija“  įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Finansuota iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, – dėstė direktorė. – Projekto metu atlikti grupių ir personalo tualetų, prausyklų, virtuvėlių patalpų remonto darbai, kanalizacijos, vandentiekio ir sanitarinių mazgų pakeitimas, grupių rūbinių grindų dangos pakeitimas.“
     Kaip tvirtino lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė Irena Buivydienė, 2014 m. buvo pateikta paraiška LAAIF ,, Dėl visuomeninės  paskirties pastatų modernizavimo“, tačiau projekto finansavimui  lėšų nepakako ir paraiška toliau nebuvo vertinama. 2015m. balandį Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu lopšeliui- darželiui skirta 4500 Eur lauko durų pakeitimui.

„Šiuo metu  tarpininkaujant Seimo nariui, paruoštas investicinis projektas  langų keitimo darbams, kuris numatomas finansuoti Valstybės investicijų programos lėšomis. Planuojama investicijų suma – 30 000 Eur“, – džiaugėsi I. Buivydienė.

     Lopšelyje-darželyje „Eglutė“ pastato renovacija pradėta dar 2013 m. Per visą tą laiką atlikta nemažai darbų: apšiltinta ir atlikta apdaila 370 kv. m fasadinės pastato sienos, renovuota ir apšiltinta 1000 kv. m pastato stogo, pakeista 50 kv. m pastato durų, 168 kv.m pirmo aukšto perdangos virš nešildomo rūsio renovavimas ir apšiltinimas iš viršaus, 430 kv.m pirmo aukšto perdangos virš nešildomo rūsio renovavimas ir apšiltinimas iš apačios. Visa tai atlikta Europos Sąjungos ir Mažeikių rajono savivaldybės lėšomis.

     Pasak direktoriaus pavaduotojos ūkiui Irinos Usorienės, Švietimo įstaigų modernizavimo programos lėšomis suremontuotos vienos grupės patalpos ir dviejų grupių higieninės patalpos, įrengta nauja grupė su
miegamuoju, vaikų persirengimo kambariu, higieninėmis patalpomis, virtuvėle. Lėšų šiems darbams padėjo gauti Seimo narys K. Bartkevičius.

Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė“ pastatas  pastatytas 1979 metais. Pasak direktorės Brigitos Momgaudienės, pastato išorė ir vidus per tą laiką nusidėvėjo, tapo prastos būklės, nebeatitiko higienos reikalavimų, be to, buvusio vaikų darželio patalpos nebuvo tinkamai pritaikytos  pradinės mokyklos poreikiams, trūko būtinų patalpų personalui, todėl renovacija buvo itin reikalinga. Ji prasidėjo 2014 m. pradžioje ir tęsėsi beveik pusantrų metų. Per tą laiką atlikta pilna pastato renovacija, pakeisti vamzdynai, sutvarkyta šilumos sistema. vandentiekis, ventiliacija. Renovuotos visos patalpos darželyje-mokykloje: klasės, darželio grupės, virtuvė, muzikos ir sporto salės, pagalbinės patalpos. Įrengtos patalpos socialiniam pedagogui, spec. pedagogui. Visose patalpose pakeista grindų danga, atnaujintos visos patalpų durys, lubos, apšvietimas, apšiltintas visas pastatas, nudažytas fasadas. Šio projekto įgyvendinimui lėšų skyrė Savivaldybė, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, Valstybės investiciniai projektai – šias lėšas padėjo pritraukti mažeikiškis Seimo narys. 

Bus tęsiama

     Pasak Švietimo skyriaus vedėjo, atnaujinimo darbai ikimokyklinio ugdymo įstaigose vyks ir šiais metais. Lėšų papildomai skirta lopšeliams-darželiams „Delfinas“, „Liepaitė“. Lopšelyje-darželyje Linelis“, direktorės Gražinos barzdenienės teigimu, tarpininkaujant Seimo nariui, paruoštas investicinis projektas durų ir langų keitimo darbams atlikti. Jis bus finansuojamas Valstybės investicijų programos lėšomis. Numatoma suma –19 000 Eur.

     Tolesnės renovacijos laukia lopšelis-darželis „Eglutė“. I. Usorienės teigimu, laukiama  pastato likusios nerenovuotos dalies modernizacijos, kurią buvo numatyta atlikti Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo
lėšomis pagal Klimato kaitos specialiosios programos priemonę. Taip pat būtina renovuoti likusias įstaigos vidaus patalpas, ypatingai 8 grupių sanitarinius-higieninius mazgus, sporto salę su higieninėmis patalpomis, virtuvę, atnaujinti elektros instaliaciją ir įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas, sutvarkyti
įvažiavimo į įstaigą ir vaikų išlaipinimo aikštelę.

Gera įtaka ugdymui

Pasak Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Nijolės Zakalskienės, renovacija yra investicija į įstaigos pastatą. Jeigu renovuojamas darželis, jame iš karto tampa šilta, garantuoja šiokį tokį komfortą vaikui.

„Pats pastatas pasidaro jaukesnis, patrauklesnis, o, kaip žinoma, tėvai dabar rinkdamiesi įstaigą daug dėmesio kreipia į bendrą vaizdą, kokia darželio išorė, žaidimo aikštelės, vidaus patalpos, tik paskui domisi, koks pedagogas dirbs, kokia jo kvalifikaija ir visi kiti dalykai, – tikino N. Zakalskienė. – Turime renovuotą lopšelį-darželį „Buratinas“, kur baigiama tvarkyti pastato išorė, ir iš karto pajutome, kad įstaiga pasidarė šiuolaikiškesnė, tapo metodiniu centru kitiems pedagogams susirinkti, kadangi investuojant į vidaus erdvių atnaujinimą iškart buvo investuojama ir į informacinių technologijų, papildomo ugdymo priemonių įsigijimą. Kartu su renovacija ateina ir ugdymo proceso modernėjimas. Šitie du dalykai labai susiję. Tai pirmiausia komfortas, jaukumas ir vaikams, ir pedagogams, o paskui ir gera įtaka ugdymo procesui.“  

Gali jaustis saugiai

Lopšelio-darželio ,,Liepaitė“ direktorė J. Perminienė džiaugėsi, jog įstaigą lankantys vaikai ir darbuotojai naudojasi suremontuotomis vidaus patalpomis, sudarytos tinkamos higieninės, psichologinės ir fizinės sąlygos vaikų priežiūrai. Atnaujintose, gražiai sutvarkytose patalpose vaikai daug saugesni. Jų skaičius tik auga.

     Pasak „Eglutės“ lopšelio-darželio direktorės pavaduotojos ūkiui, visi renovacijos darbai pakeičia ugdymo procesą, todėl bet kokia renovacija laukiama: „Tik tokių renovacijų dėka vaikai gali ugdytis saugioje, jiems pritaikytoje aplinkoje. Įstaiga jau skaičiuoja  43 gyvavimo metus, todėl labai džiugu, kad rajono vadovams
ir Seimo nariui K. Bartkevičiui rūpi įstaigos, o kartu ir mūsų mažųjų graži ateitis.“

Renovacijos rezultatais džiaugėsi ir darželio-mokyklos „Kregždutė“ direktorė B. Momgaudienė: „Įstaigos renovacija pagerino visų patalpų būklę. Atnaujintos klasės ir darželio grupės, sukurta į vaiką orientuota aplinka skatina vaikus veikti, mokytis, jaustis saugiai. Patalpos šiltos, jaukios. Kadangi klasių erdvės prasiplėtė, vaikams atsirado galimybė jaustis laisviau ir patogiau. Sukurta estetiška, patraukli aplinka ugdo vaikų estetinį skonį, grožio ir tvarkos suvokimą. Darželio-mokyklos bendruomenė renovuotose patalpose jaučiasi puikiai, džiaugiasi renovacijos rezultatais. Nuoširdus ačiū Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Seimo nariui K. Bartkevičiui  už supratimą, finasinę paramą ir palaikymą vykdant Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė“ pastato renovaciją.“

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode