Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais bendrasis planas

2016 m. kovo 31 d. savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais bendrojo plano projektas.

Atsižvelgus į mokyklų bendruomenių, mokinių tėvų, švietimo įstaigų darbuotojų, politikų ir pavienių asmenų siūlymus bei pageidavimus, kuriuos projektą rengusi darbo grupė atidžiai įvertino, buvo parengtas patikslintas šio plano projektas, kuris ir buvo pateiktas svarstyti savivaldybės tarybai. Š. m. kovo 31 d. posėdyje Jurbarko rajono savivaldybės taryba balsų dauguma priėmė sprendimą Nr. T2-58 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“).

Patvirtinusi projektą, Taryba nusprendė įpareigoti Jurbarko rajono savivaldybės administraciją vykdyti savivaldybės mokyklų veiklos stebėseną bei mokinių skaičiaus pokyčius ir esant būtinybei teikti Jurbarko rajono savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl bendrojo plano dalies „Jurbarko rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais siūlymų planas“ koregavimo.

Nuo 2016 m. rugpjūčio 31 d. prie Veliuonos gimnazijos bus prijungta Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinė mokykla, kuri taps šios gimnazijos skyriumi paliekant joje pagrindinio ugdymo programą, o nuo 2017 metų – ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.

Nuo 2018 m. prie Veliuonos gimnazijos bus prijungta ir Juodaičių pagrindinė mokykla. Joje bus vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir 5–8 klasių ugdymo programos.

Nuo 2016 m. rugpjūčio 31 d. Girdžių pagrindinė mokykla bus prijungta prie Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos suformuojant Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos Girdžių skyrių.

Jurbarko Vytauto Didžiojo ir Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos bus reorganizuojamos į progimnazijas (I etapas – 2017–2018 m., neformuojamos IX klasės, II etapas – iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., mokyklos reorganizuojamos į progimnazijas).

Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais bendrasis planas leis sėkmingiau įgyvendinti formaliojo ir neformaliojo švietimo reikalavimus, ugdymo programas, nuolat atnaujinti mokymosi bazę, optimaliai sureguliuoti mokinių skaičių klasėse, tvarkyti mokinių vežiojimo reikalus, prognozuoti nenaudojamų pastatų ar patalpų pritaikymą kitoms reikmėms. Bendrasis planas įteisins siekiamybę, kad visi mokiniai gautų aukštos kokybės ugdymo paslaugas, reikiamą psichologinę, socialinę, specialiąją ir profesinio informavimo pagalbą bei sėkmingai įgytų pageidaujamą išsilavinimą.

Lina Lukošiūtė

Jurbarko rajono savivaldybės

Tarybos ir mero sekretoriato viešųjų ryšių specialistė

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode