Valstybės atkūrimo dieną apdovanotas Panevėžio rajono garbės pilietis

Vasario 16 d. Ramygaloje vyko iškilmingas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos posėdis, skirtas Lietuvos  Valstybės atkūrimo dienai pažymėti. Jame pasveikintas ir apdovanotas naujasis Panevėžio rajono Garbės pilietis Ramygalos parapijos klebonas Edmundas Rinkevičius.

12 val. Šv. Mišias Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje aukojo Kauno arkivyskupas Panevėžio apaštalinis administratorius Jo Ekscelencija Lionginas Virbalas.

Po Šv. Mišių, 13 val., Ramygalos gimnazijos salėje prasidėjo iškilmingas Savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo gausus būrys svečių – Seimo nariai, dvasininkai, Panevėžio rajono Garbės piliečiai, buvę Savivaldybės vadovai, Savivaldybės administracijos darbuotojai, Ramygalos bendruomenės nariai, seniūnijų seniūnai ir seniūnaičiai, rajono gyventojai.

Kunigo E. Rinkevičiaus eilėmis apie Tėvynę iškilmingą posėdį pradėjęs meras Povilas Žagunis pasveikino susirinkusiuosius su Vasario 16-ąja.

„Tikiu, kad kiekvieno iš mūsų nuoširdžiausias troškimas yra matyti savo šeimą, artimuosius ir draugus, gyvenančius laisvėje ir džiaugsme, santarvėje ir vienybėje. Tad didžiuokimės ir džiaukimės, kad šiandien galime kurti Lietuvą tokią, kokios trokštame“, – sakė meras.

Pranešimą, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti, perskaitė Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Bazilikos rektorius kunigas dr. Gediminas Jankūnas.

„Neįprasta, kad tokioje šventėje pranešimą skaito dvasininkas. Yra manančių, kad kunigams labiau pritinka kalbas rėžti bažnyčiose, o viešąją erdvę verčiau palikti „normaliems“ žmonėms ar politikams. Džiaugiuosi, kad darbuodamasis šiame krašte nesusidūriau su tokiu siauru požiūriu“, – kalbą pradėjo dvasininkas.

Savo pranešime kunigas akcentavo valstybės ir bažnyčios bendradarbiavimą diegiant pamatines vertybes, ant kurių statomas šeimos, bendruomenės, tautos ir valstybės gerovės rūmas, be kurių neįmanoma stipri, morali ir vieninga valstybė.

„Sugebėję atkurti, nesustokime kurti“, – ragino kunigas dr. G. Jankūnas.

Posėdžio dalyvius ir svečius taip pat sveikino ir savo mintimis dalijosi Kauno arkivyskupas Panevėžio apaštalinis administratorius Jo Ekscelencija L. Virbalas, Seimo nariai Rasa Juknevičienė, Domas Petrulis, Panevėžio rajono tarybos narys Rimantas Trota.

Antrasis posėdžio klausimas buvo skirtas Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonijai. Mero pavaduotojas Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos pirmininkas Antanas Pocius perskaitė Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo šis garbingas titulas suteikiamas Ramygalos parapijos klebonui, Panevėžio vyskupijos egzorcistui, garbės kanaunininkui, poetui, tautodailininkui E. Rinkevičiui.

Kunigui įteiktos Garbės piliečio regalijos – garbingą titulą simbolizuojantis medalis.

Išklausęs gausių sveikinimų, padėkų už skleidžiamą šilumą, tarnystę ir meilę, E. Rinkevičius papasakojo apie sunkumais grįstą savo gyvenimo kelią į kunigystę ir jame išsaugotą meilę Tėvynei, tautai, Dievui ir žmonėms.

Šventiniame koncerte buvo skaitomos E. Rinkevičiaus eilės, skambėjo Ramygalos kultūros centro vokalinio ansamblio „Aušra“ atliekamos dainos, pianinu grojo rajono muzikos mokyklos  Ramygalos skyriaus mokiniai.

Šventė baigėsi visiems renginio dalyviams atsistojus, susikibus už rankų ir kartu sudainavus dainą „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“.

Panevėžio rajono savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode