Problemų sprendimo būdas – susikalbėjimas

    Antradienį Mažeikių r. Viekšnių miesto bendruomenės tarybos išplėstiniame posėdyje svarstyti aktualūs klausimai, kurie jau seniai jaudina visą bendruomenę. Pirmiausia tai miesto puošimas skulptūromis, kai nesutariama dėl jų vietos, muziejų klausimas, kultūriniai renginiai. Susirinkime neišvengta diskusijų ir skirtingų nuomonių. Dėl muziejų kitą dieną klausimas spręstas Mažeikių rajono savivaldybėje.

 

Susikirto nuomonės

      Pasak bendruomenės pirmininkės Genovaitės Čiužienės, susirinkimas sukviestas iškilus būtinybei aptarti aktualius klausimus: „Per susirinkimą paskelbus apie parengtus projektus ir paminėjus „Geležinio vilko“ projektą kilo nepasitenkinimas dėl jo pastatymo vietos, taip pat dėl Švč. Mergelės Marijos koplyčios, kuri jau padaryta ir turi rasti savo vietą.“

      Viekšniškis kalvis Česlovas Pečetauskas išreiškė susirūpinimą dėl Švč. Mergelės Marijos koplyčios pastatymo. Pasak jo, tai jau tęsiasi ne pirmą dieną: „Mums su žmona prieš keletą metų kilo mintis pastatyti Florijoną, radau rėmėjų, kurie padėjo tai padaryti. Ta vieta, kur ji pastatyta, yra istorinė gaisrų vieta ir tiko. Dabar sumąstėm pastatyti Marijos koplyčią. Meniniai požiūriai, aišku, skiriasi. O dėl Marijos, išsiaiškinome, kad toje vietoje kažkada stovėjo Marijos skulptūra. Pagalvojome, kad dėl įvairovės būtų galima padaryti koplyčią. Buvo pritarta, kad atstatyti toje pat istorinėje vietoje. Koplyčia žiemojo prie mano kalvės. Atsirado visokių nuomonių, aš vienas nieko negaliu spręsti. Palieku spręsti Viekšnių bendruomenei. Gal kam nepatinka, gal reikėjo griežčiau spręsti.“

      Viekšnių gimnazijos direktoriaus Rimanto Griciaus nuomone, šiek tiek susimaišę privatūs ir viešieji interesai, istorinė teisybė, todėl reikėtų išsiaiškinti dėl sprendimo priėmimo procedūros: „Senovėje atvažiuodavo su arkliais ir rišdavo prie bažnyčios. Žmonės sugalvojo papuošti tas vietas, kad nestatytų arklių. Pastatė Marijos skulptūrą, vėliau Vytauto paminklą. O gal kitas sugalvojo taip pat pastatyti Geležinį vilką. Aš taip spėlioju. Dėl istorinės teisybės, galima padaryti apklausą, kad žmonės pareikštų savo nuomonę, gal specialistus reikėtų pasikviesti ir tada turėtume pagrindą svarstyti.“

      Viekšnių seniūnijos seniūnas Kornėlijus Kryžius informavo, jog problema iškilo dėl to, kad kalvis Algirdas Stankus prisižadėjo nukalti geležinį vilką, jį kažkada buvo pastatęs jo tėvelis: „Mano manymu, toje vietoje „vilkas“ netinka, kadangi jis yra didelis, beveik 5,5 m, dabar sumažintas iki 3,5 m, o ten vieta siaura. Siūlėme A. Stankui kitą vietą – kur buvo progimnazijos salė, ant kalno. Projekto suma didelė, tokių sumų paprastai neskiria, bet tai diskusinis klausimas. Be to, dar yra daug kliūčių, nes mes priklausome Ventos regioniniam parkui, esame urbanistinis draustinis. Kultūros paveldo departamento bent jau žodinis pritarimas Marijos statybai buvo gautas.“

Prašė pritarimo

      Viekšnių parapijos klebonas kun. Kęstutis Zybartas prašė bendruomenės pritarimo Švč. Mergelės Marijos koplyčios statybai, kadangi, jo teigimu, artinasi gegužės mėnuo – brangus Dievo Motinai laikas: „Aš dėsiu visas pastangas, visa parapija stengsis, padarysime patį gražiausią pjedestalą, kad Marijos koplyčia iki gegužės mėnesio būtų pastatyta. Manau, bendromis jėgomis galime pasiekti, kad gegužės mėnesį pasitiktume gražiai, jai stovint. Prašau pritarimo.“

      Pasak dailės ir technologijų mokytojo Vitalijaus Baltučio, reikėtų galvoti ne tik apie istorinę vietą, bet ir apie tai, kad žmonės galėtų prie koplyčios prieiti, kluptelti, pasimelsti: „Manau tai ne ta vieta. Prie gatvės ji netinka. Reikėtų pagalvoti apie tinkamesnę vietą, kad galėtų pasimelsti. Dėl „Geležinio vilko“, tai irgi nebus atstatyta istorinė teisybė, nes jis visai ne toks, koks buvo, tik tiek, kad kalviško darbo. Kokio dydžio jis turėtų būti, reikėtų platesnės diskusijos ir jis dar nepadarytas. Yra norinčių, kad jis atsirastų, bet ar tai įgyvendinama – neaišku.“

      Kai kam kilo klausimas, kokia „vilko“ reikšmė Viekšniams, koks ryšys. Pasak susirinkusiųjų, „vilkas“ aktualu Vilniuje, bet ne Viekšniuose.

      Pasak klebono, ta vieta, kur stovėjo Marija, išmelsta žmonių maldomis, pažymėta ir niekas neturi teisės paniekinti tos vietos, kuri yra šventai išmelsta. Kun. K. Zybarto minčiai pritarė ir Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos direktorius Vitalis Lizdenis: „Tai maldos klausimas.“

      Susirinkusiesiems nubalsavus, nutarta toje vietoje, kur stovėjo Marijos skulptūra, pastatyti Marijos koplyčią.

Dėl muziejų sutarta

      Susirinkime kalbėta ir apie Viekšnių muziejų likimą. Pasak seniūnaičio Klemo Intos, Mažeikių muziejus pretenduoja į Viekšnių I vaistinės, Aviacijos pradininko Aleksandro Griškevičiaus memorialinio muziejų ir Biržiškų ekspozicijos eksponatus.

      Laikraštyje „Būdas žemaičių“ buvo rašyta apie naujus Mažeikių muziejaus pasiūlymus dėl Viekšnių muziejų, o kitą dieną bendruomenės pirmininkė ir kiti atstovai turėjo dalyvauti Savivaldybėje vyksiančiame darbo grupės posėdyje.

      Trečiadienio susitikime, išsiaiškinus visus diskusinius klausimus, sutarta, kad Viekšnių muziejai liks kaip Mažeikių muziejaus struktūrinis padalinys su savo inventorinėmis knygomis. Eksponatai bus surašyti į atitinkamas knygas Mažeikiuose ir turės savo inventorines knygas. Taip pat bus peržiūrėti darbuotojų etatai, pataisyti Mažeikių muziejaus nuostatai.

      Pasak vicemerės Sigutės Bernotienės, vadovaujančios darbo grupei, sprendžiant problemas, svarbiausia – susikalbėjimas: „Mano nuomone, šį kartą pavyko susikalbėti. Svarbiausia, reikia kalbėtis, išsakyti visas nuoskaudas, pamąstymus ir spręsti klausimą iš esmės.“

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode