Karalaite
Poniai

Diskusijos dalyviai griežtai pasisakė prieš manipuliacijas sporte ir lažybose

Š. m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko diskusija „Lažybos ir garbingas sportas“, kurią kartu su Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijaorganizavo Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau - Priežiūros tarnyba).

Renginyje dalyvavo daugiau kaip 30 suinteresuotų institucijų bei organizacijų atstovų iš Finansų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos sporto federacijų sąjungos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos krepšinio federacijos, Lietuvos futbolo federacijos, Nacionalinės krepšinio lygos, Lietuvos krepšinio lygos, lažybų organizatoriai, kiti suinteresuoti asmenys.

Diskusijos dalyvius pasveikino ir įžanginį žodį tarė Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas Vidas Mikalauskas,narė Viktorija Čmilytė-Nielsenir Priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas savo pranešime „Susitarimai sporte. Galiojantis teisinis reguliavimas Lietuvoje“ apžvelgė teisinę bazę, kuri šiuo metu galioja Lietuvoje ir kuri yra nepakankama susitarimų sporte reguliavimui užtikrinti.

Seimo narys Valdas Vasiliauskas kalbėjo apie atsakomybę už manipuliacijas profesionalių sporto varžybų eiga ar rezultatais.

Viktorija Čmilytė-Nielsenir Tarptautinės šachmatų federacijos kovos prieš sukčiavimą komisijos narė, Mykolo Romerio universiteto Sveikatos ir sporto centro lektorė dr. Salomėja Zaksaitėskaitė pranešimą tema „Šachmatai ir garbingas sportas“.

Priežiūros tarnybos Kontrolės skyriaus vedėja Sandra Vitkevičiūtėsupažindino diskusijos dalyvius su lažybų reglamentavimu Lietuvoje, lažybų organizavimo tvarka, specifika bei su manipuliavimo sporto rezultatais dėl lažybų problematika. Specialistė apžvelgė pagrindinius sutartų varžybų požymius, kuriuos pastebėjus, Lošimų priežiūros tarnyba inicijuoja tyrimus dėl galimų susitarimų dėl rungtynių baigties, pristatė Priežiūros tarnybos iniciatyvas, siekiant užkirsti kelią tokio pobūdžio sukčiavimui Lietuvoje, pasidalino turima informacija apie kitų valstybių praktiką šioje srityje.

Lietuvos futbolo federacijos atstovai Augustas Zakarevičius bei Gerchardas Dunauskas apžvelgė manipuliacijų sporto rezultatais patirtį, su kuria federacija susiduria praktikoje.

Lažybų organizatorių atstovas Karolis Vinciūnas apžvelgė lažybas organizuojančių bendrovių praktiką kovoje prieš sutartas lažybas.

Renginio dalyviai diskutavo apie manipuliacijas ir susitarimus sporte, būtinybę atskirti sportą nuo neskaidrių susitarimų, iššūkius, su kuriais susiduria Priežiūros tarnyba ir sporto atstovai, reglamentavimo spragas, trukdančias teisinėmis priemonėmis kovoti su nusikalstamomis manipuliacijomis sporto varžybų rezultatais.

Diskusiją apibendrindamas Priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys pasidžiaugė, kad šis renginys, subūręs platų suinteresuotų institucijų bei sporto organizacijų ir lažybų verslo atstovų, turinčių daug patirties reglamentavimo, priežiūros, lažybų organizavimo ir sporto srityje, ratą, pademonstravo aiškią valstybės, verslo ir sporto atstovų poziciją dėl nepakantumo neskaidriems susitarimams sporte ir lažybose.

Diskusijos dalyviai sutarė toliau bendradarbiauti ir siekti, kad Lietuvos sportas nebūtų teršiamas neskaidrių susitarimų, būtų skatinamas visų dalyvaujančių šalių – įstatymų leidėjų, teisėtvarkos, priežiūros institucijų, lažybų verslo atstovų ir sporto organizacijų – aktyvus įsitraukimas į kovą prieš manipuliacijas sporte.

Pranešimą išplatino

Skirmantė Paukštienė

Atstovė ryšiams su visuomene

Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė

Lošimųpriežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikosfinansųministerijos

Powered by BaltiCode