Karalaitee

Lietuva dalyvaus Lenkijoje planuojamos statyti atominės elektrinės PAV procese

2015 m. pabaigoje Aplinkos ministerija gavo Lenkijos aplinkos apsaugos generalinio direktoriaus pranešimą apie pradedamą pirmosios Lenkijoje atominės elektrinės statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimą. Toks pranešimas, vadovaujantis JT Konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencija), siunčiamas kaimyninėms ir kitoms šalims, kurių aplinka gali patirti reikšmingą neigiamą poveikį dėl projekto įgyvendinimo.


Atominės elektrinės projektą planuojama įgyvendinti vienoje iš trijų vietų, esančių Pamario vaivadijos Chočevo arba Gnevino ir Krokovos teritorijoje. Atominės elektrinės statybos vieta bus pasirinkta projekto poveikio aplinkai vertinimo etape ir patvirtinta sprendimo dėl branduolinio objekto vietos pasirinkimo sprendimo priėmimo etape.  
Iš Lenkijos aplinkos apsaugos generalinio direktoriaus gauta informacija buvo pateikta suinteresuotoms institucijoms, organizacijoms ir visuomenei susipažinti, pateikti pasiūlymus ir išvadas dėl Lietuvos dalyvavimo Lenkijoje statomos atominės elektrinės tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procese.
Atlikus Lenkijos atominės elektrinės informaciniuose dokumentuose pateiktos informacijos analizę, įvertinus suinteresuotų institucijų ir organizacijų pasiūlymus, Lenkija informuota, kad Lietuva dalyvaus atominės elektrinės tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procese. Pagal Espo konvenciją, Lenkija turės pateikti Lietuvai Lenkijoje planuojamos statyti atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, supažindinti Lietuvos visuomenę ir konsultuotis su suinteresuotomis Lietuvos institucijomis.
Lietuva Espo konvenciją ratifikavo 2001 m., Lenkija – 1997 metais.

Simona Liaudanskytė
Ministro patarėja viešųjų ryšių klausimais
LR Aplinkos ministerija

Powered by BaltiCode