Reklama 2

Lietuvos kariai 2018 metais tęs budėjimus tarptautinėse greitojo reagavimo pajėgose

 

2018 metais tarptautinėse greitojo reagavimo pajėgose – NATO Greitojo reagavimo pajėgose (angl. NATO Response Force, NRF ), NATO Ypač greito reagavimo pajėgose (angl. NATO Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) ir kuriamose Jungtinės Karalystės vadovaujamose Jungtinėse ekspedicinėse pajėgose (angl. Joint Expeditionary Force, JEF) – budės iš viso per 420 Lietuvos karių su priskirta ginkluote ir karine technika.

Visi Lietuvos kariai, priskirti sąjungininkų greitojo reagavimo junginiams, budėjimo metu tarnaus savo nuolatinėse dislokacijos vietose, savo šalyse, tačiau išlaikys labai aukštą parengtį ir, jei būtų priimtas sprendimas siųsti tarptautines pajėgas į operaciją, į nustatytą užduoties rajoną jie bus pasirengę išvykti per nustatytą laiką.

Įvairiuose NATO Ypač greito reagavimo pajėgų komponentuose budės Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų, Specialiųjų operacijų pajėgų, Logistikos valdybos, Karo policijos kariai. 2018 m. antrąjį pusmetį NATO ypač greito reagavimo pajėgoms bus priskirtas ir Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų išminavimo laivas.

2018 m. NATO greitojo reagavimo pajėgose budės Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų, Sausumos pajėgų, J. Vitkaus inžinerijos bataliono kariai, karo medikai, Logistikos valdybos taktinė kuro užpylimo komanda ir vandens valymo vienetas.

Antrajam 2018 m. pusmečiui NATO greitojo reagavimo pajėgoms bus priskirtas Lietuvos ir Latvijso karo laivų eskadros Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų štabo ir aprūpinimo laivas „Jotvingis“ .

Lietuvos kariai taip pat priskirti budėti ir 2015 m. įsteigtose ir jau šiais metais planuojamą visą operacinį pajėgumą pasieksiančioms Jungtinės Karalystės vadovaujamoms Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono pėstininkų kuopa šiose pajėgose budi Danijos kovinės grupės sudėtyje. Lietuva šioms pajėgoms taip pat yra skyrusi logistines operacijas užtikrinantį Nacionalinį paramos elementą, karo medikus.

Apie NATO Greitojo reagavimo pajėgas (angl. NATO Response Force, NRF)

NATO Greitojo reagavimo pajėgos (angl. NATO Response Force) – tai aukštos parengties, technologiškai pažangios daugianacionalinės NATO pajėgos. NATO Greitojo reagavimo pajėgas sudaro valstybių narių šioms pajėgoms priskirti kariniai vienetai, kurie po metus aukštos parengties budi savo šalyse ir yra pasirengę per nustatytą laiką persidislokuoti į operacijos regioną, jei būtų priimtas sprendimas panaudoti pajėgas. NATO Greitojo reagavimo pajėgos turi sausumos, oro, jūrų ir specialiųjų pajėgų komponentus. Lietuva karius budėti NATO Greitojo reagavimo pajėgos skiria nuo 2005 metų.

Apie NATO ypač greito reagavimo pajėgas (angl. Very High Readiness Joint Task Force, VJTF)

VJTF sudaro daugianacionalinė brigada (maždaug 5 tūkst. karių), kuri susideda iš iki penkių manevrinių batalionų, kuriuos remia oro, jūrų ir specialiųjų operacijų pajėgos. Pasiekus visą operacinį pajėgumą, VJTF papildys dar dvi brigados, kurios veiktų kaip greito pastiprinimo pajėgumai didelės krizės atveju. Gavus nurodymą veikti, VJTF bus pasirengusios išvykti nedelsiant, po pirmųjų galimų grėsmių perspėjimų ir indikatorių dar prieš prasidedant krizei ir veikti kaip atgrasinimo priemonė, užkertanti kelią tolesniam krizės paaštrėjimui. Greitas šio nedidelio, bet pajėgaus karinio vieneto atvykimas - būtų aiški žinia bet kuriam potencialiam agresoriui - į bet kokį NATO valstybės suvereniteto pažeidimą kariniu dalyvavimu reaguotų visi 29 aljanso sąjungininkai.

VJTF yra kuriamos rotaciniu pagrindu. NRF pajėgumus rotuodamos skiria NATO šalys kiekvienais metais. Jas sudaro vadovaujančios šalys ir kitus reikiamus pajėgus skiriančios remiančios šalys. VJTF nuo kitų NRF komponentų skiriasi tuo, kad gali greitai ir lanksčiai reaguoti: kai kurie VJTF vienetai bus pasirengę reaguoti jau per dvi dienas, tuo tarpu didžioji dalis vienetų - greičiau nei per septynias dienas.

Apie Jungtinės Karalystės vadovaujamas Jungtines ekspedicines pajėgas (angl. Joint Expeditionary Force, JEF)

Lietuvos kariai taip pat priskirti budėti ir 2015 m. įsteigtose ir jau šiais metais planuojamą visą operacinį pajėgumą pasieksiančioms Jungtinės Karalystės vadovaujamoms Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono pėstininkų kuopa šiose pajėgose budi Danijos kovinės grupės sudėtyje. Lietuva šioms pajėgoms taip pat yra skyrusi logistines operacijas užtikrinantį Nacionalinį paramos elementą, karo medikus.

Jungtinės ekspedicinės pajėgos – aukštos parengties, remiasi NATO koncepcijomis ir standartais, galės būti panaudotos atsakui į krizę bet kuriame pasaulio taške vykdyti plataus spektro karines operacijas, įskaitant atgrasymo, kovinių veiksmų ir humanitarinės pagalbos teikimo. Jos taip pat galės būti panaudotos NATO, JT, ES operacijoms remti. Tai yra daugianacionalinės pajėgos, pajėgumus taip pat skiria Danija, Estija, Latvija, Nyderlandai, Norvegija bei nuo 2017 m. vasaros prie pajėgų prisijungusios Švedija ir Suomija.

JEF Lietuvai – tai dar viena patikima greitojo reagavimo karinė priemonė, leisianti greitai reaguoti į saugumui kylančias grėsmes. Dalyvaudama kuriant JK vadovaujamas ekspedicines pajėgas Lietuva stiprina karinį bendradarbiavimą su šiose pajėgose dalyvaujančiomis šalimis, ir ypač su Jungtine Karalyste, su kuria bendradarbiavimas saugumo ir karinėje srityse pastaraisiais metais tapo ypač intensyvus.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode