Festivalis
Įmonės neskuba pateikti metines ataskaitas apie taršą

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tikrina aplinką teršiančias įmones. Leidimus su nustatytais į aplinką išleidžiamais, išmetamais taršalų normatyvais turinčios įmonės privalo Aplinkos apsaugos agentūrai teikti metines ataskaitas. Nepaisant nemažų baudų, šios prievolės paiso ne visi.

Iki vasario 15 dienos įmonės Aplinkos apsaugos agentūrai turėjo pateikti vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo metines ataskaitas, o taip pat aplinkos oro apsaugos metines ataskaitas.

Aplinkosaugininkai primena, kad iki kovo 1 dienos Aplinkos apsaugos agentūrai ataskaitas ir jų kopijas regionų aplinkos apsaugos agentūroms turi pateikti ir tirpiklius naudojančius įrenginius turinčios įmonės, o taip pat įmonės, kurios importuoja, eksploatuoja, surenka ir tvarko įrenginius su fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis.

Iki kovo 31 dienos turi būti pateikiamos šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos apskaitos ataskaitos, kartu su nepriklausomo vertintojo pažyma.

Aplinkosaugininkams tikrinant įmones ir nustačius, kad ataskaitos nebuvo pateiktos, įmonių atsakingiems asmenims grės nemenkos baudos. Naujasis administracinių nusižengimų kodeksas už savalaikį ataskaitų nepateikimą numato administracines baudas juridiniams asmenims iki 300 eurų.

Tad įmonių atstovams derėtų suskubti pateikti ataskaitas, kad po to netektų teisintis patikrinimus atliekantiems Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnams ir mokėti baudų.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode