Keičiasi laikai, bet patirtys lieka

Spalio 29 d. Mažeikių viešojoje biliotekoje įvyko Žemaitijos skautų organizacijos 25-mečio paminėjimas. Skautybė – judėjimas, perkopęs 100 metų gyvavimo ribą, vienijantis milijonus žmonių visame pasaulyje. Savo idėjomis bei veikla ir šiandien žavintis ir patraukiantis vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius. Žemaitijos skautų organizacija yra Žemaitijos regione savo veiklą vykdanti visuomeninė, nepolitinė, savanoriška jaunimo organizacija, veikianti pagal skautų įkūrėjo Robert Baden-Powell`o suformuotą ideologiją, atvira įvairaus amžiaus žmonėms, neišskiriant religijos, tautybės ir lyties.

 

Kukli, bet prasminga šventė

Pilnutėlė Viešosios bibliotekos salė vos talpino didelį būrį skautų šventės dalyvių ir svečių, susirinkusių pasidžiaugti savo veikla ir gražiu jubiliejumi. Čia buvo galima gyvai išgirsti, kaip ir kuo gyveno Žemaitijos skautai skirtingu organizacijos kūrimosi ir veiklos laikotarpiu. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Loreta Rubežienė ne vienus metus glaudžiai bendradarbiavo su šia visuomenine organizacija. Ji šiltai prisiminė buvusią komandą bei skautybės veiklos pradžią.

Sveikinimo žodžius tarė dabartinė Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Alvyda Purauskytė, buvęs ilgametis Žemaitijos skautų vadas Artūras Višnevskis, brolis kunigas Vilius Viktoravičius, Giedrius Mažeika ir kiti.

Ta proga antrame aukšte atidaryta paroda „Vieną žiemą, o gal vasarą...“ Joje galima išvysti uniformas, ženklus ir leidinius bei ypatingiausias, o gal įdomiausias šios organizacijos veiklos akimirkas, įamžintas nuotraukose ir ekspozicijoje.

Organizacijos ištakos

1920 m. Londone įvyko pirmoji pasaulio skautų stovykla, o R. Baden-Powell buvo paskelbtas pasaulio skautų šefu. Lankydamas skautus lordas R. Baden-Powell keliavo po visą pasaulį, o 1933 m. svečiavosi ir Lietuvoje. Palangoje jo vardu pavadinta gatvė o netoli Birutės kalno yra išlikęs akmuo, ant kurio iškalti R. Baden-Powell`o, jo žmonos ir Lietuvos prezidento Antano Smetonos inicialai.

Brolis kunigas V. Viktoravičius šventės metu sakė, kad, jo nuomone, Žemaitijos skautai yra pati tvirčiausia organizacija Lietuvoje. Daromi geri darbai kūnui ir sielai, jie gerai matomi, o daryti gera kitam ir yra skautiškas pavyzdys. Svečias priminė reikšmingą detalę. Kai R.Baden-Powell įkūrė organizaciją, jam buvo 64 metai, todėl pakvietė į skautų judėjimą daugiau įsilieti ir suaugusius, tikėdamas, kad tuomet bus dar daugiau išminties.

1988 m., prieš atgaunant Lietuvos nepriklausomybę, skautus Mažeikiuose pradėjo burti A. Višnevskis. „Tie metai buvo labai įsimintini ir sudėtingi. Dar gyvavo sovietinė ideologija ir primesti privalomi „štampai“. Politinė atmosfera Lietuvoje buvo įkaitusi, atrodė, kad viskas kibirkščiavo ir nebuvo taip saugu kaip šiandien, bet buvo nuveiktas kūrybinis darbas, kuris mus įrašė į Žemaitijos skautų istoriją. Skautai – tai vertybių šeima. Linkiu, kad kiekvienas būtų išgirstas ir mokėtų išgirsti kitą“, – sakė A. Višnevskis.

1989 m. Mažeikiuose atkurtas skautų judėjimas, veikė „Vilkų“ skiltis, vėliau susiformavo draugovė, pavadinta Žemaitijos kunigaikščio Kęstučio vardu. Tais pačiais metais Leckavoje įvyko pirmoji didelė stovykla „Indinjada“. Joje dalyvavo apie 40 jaunuolių.

1991 m. įvyko steigiamoji ŽSO konferencija. Organizacijai priklausė apie 50 narių.

Tikėjimas gražesniu ir geresniu pasauliu

ŽSO vyriausioji skautininkė Dovilė Byčienė „Būdui žemaičių“ sakė: „25-erių metų žmogus įprastai jau laikomas suaugusiu, gebančiu prisiimti atsakomybę už save ir kitus, o 25-eri gyvavimo metai Žemaitijos skautų organizacijai – taip pat jau nemenkas laiko tarpas, per kurį ji ženkliai paaugo ir vis dar auga, o jos nariai visuomet stengiasi auginti šalia esančius ir tobulėti patys, nesvarbu, koks būtų skauto amžius: 9-eri ar 54-eri. Tikiu, kad Žemaitijos skautų organizacija gyvuos tol, kol Lietuvoje bus žmonių, norinčių augti ir auginti bei padaryti pasaulį gražesnį.“

Šventinį renginį vedė ŽSO valdybos narė, patyrusi skautė Vykinta Zeleckytė. Dalyviai atvyko iš Mažeikių, Sedos, Ventos, Plungės, Žemaičių Kalvarijos, Kretingos, Klaipėdos ir Šiaulių.

Vytas ALEKNAVIČIUS

Autoriaus nuotr.
 

Nuotraukose:

1- Skautė V. Zeleckytė renginiui suteikė daug malonių spalvų.

2 - Žemaitijos skautų įkūrėjas A. Višnevskis

3- Šypsenos ir prisiminimai.

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode