Maltiečių Velykos Vaikų dienos centre

Šv. Velykos – viena didžiausių švenčių Lietuvoje, džiaugsmingas Kristaus prisikėlimas ir gamtos prabudimas. Ta proga jaunieji maltiečiai Viekšnių šv. Jono Krikštytojo parapijos maltietiško vaikų dienos centro vaikams surengė šventę „Rid rid rid margi margučiai“, kuri pradžiugino vaikus, atnešė į jų širdis džiaugsmą ir ramybę.

Įsijungė į akcijas

     Laukdami šv. Velykų, Viekšnių maltiečiai įsijungė į Maltos ordino pagalbos tarnybos inicijuojamas akcijas „Maltiečių Velykos“, ,,Lurdo žvakės“. ,,Maltiečių Velykų“ tikslas – pasveikinti šv. Velykų proga savo globojamus žmones, surengti jiems šventinius renginius, įteikti dovanėles. Maltiečiai globoja Viekšnių šv. Jono Krikštytojo parapijos maltietiško dienos centro vaikus, todėl jiems ir buvo surengta velykinė šventė „Rid rid rid margi margučiai“.

Surengė šventę

     Šiam renginiui buvo ruošiamasi iš anksto, visą priešvelykinę savaitę. Dienos centro vaikai ir maltiečiai savo pagamintais velykiniais simboliais papuošė velykinį medį, įvairia technika nudažė 50 margučių, ruošė šventines vaišes.

     Šventė vyko antrąją šv. Velykų dieną. Visi renginio dalyviai dalyvavo šv. Mišiose, platino Lurdo žvakes. Po šv. Mišių šventė tęsėsi Dienos centro patalpose. Šventines vaišes palaimino Viekšnių parapijos klebonas ir Vaikų dienos centro steigėjas kun. Kęstutis Zybartas. Pasivaišinę ir išbandę margučių stiprumą, vaikai dalyvavo smagiausioje šventės atrakcijoje – kiaušinių ridenime. Visi varžybų dalyviai buvo apdovanoti saldžiais prizais.

     Vaikams renginys patiko, jie dėkingi savo vyresniesiems draugams maltiečiams, jų vadovams Emilijai Plastininai, Pauliui Aurylai, Violetai Gurskienei, Henritai Kateivienei ir Daliai Margytei.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode