Kazimierinės Ukrinuose

  Ukrinų ateitininkai kovo 5 d. tradiciškai šventė Kazimierines. Į svečius pasikvietėme ateitininkus ir bendraminčius iš Mažeikių, Žemalės ir Ylakių. Telšių vyskupijos ateitininkų dvasios vadas kun. Rolandas Karpavičius per šlovinimą ir paskaitą „Tikrasis gailestingumas“ vedė mus tikėjimo keliu. Per Gailestingojo samariečio palyginimą ieškojome, kas tas mano artimas. Pasiekėme krikščionišką požiūrį: kol bent vienam iš mano artimų – blogai, tol ir man negerai. Turiu jam padėti.

 

      Šventėme šv. Mišias. Ukrinų parapijos klebonas Egidijus Jurgelevičius ateitininkų šūkį „INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO!“ („Visa atnaujinti Kristuje!“) sugretino su renovacija. Tai ne tik ryšio su Dievu atnaujinimas, bet ir sustiprinimas. Ateitininkai rūpinasi ne tik savimi, bet ir visa aplinka. Skambiai nuaidėjo ateitininkų himnas.

      Pasistiprinę ir sušilę kibome į linksmąsias užduotis: ir paukščių balsus spėliojome, ir patys dainą po dainos traukėme. Laikas su bendraminčiais taip greit prabėgo, kad išsiskirti labai nesinorėjo.

      Kol renkamės, tol esame. Užmezgę naujas pažintis, sustiprėję dvasiškai, vakare skirstėmės su viltimi susitikti dar ne kartą.

Jurgita PAULAUSKAITĖ

Ukrinų ateitininkų globėja

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode