„Šalis ta Lietuva vadinas...“ Jurbarkas

 

Šis miestas pasižymi ilgiausiu Lietuvoje automobilių tiltu. Supažindiname portalo skaitytojus su jo istorija, duomenimis ir galimu nauju vardu.

Šiame rajone yra garsios Panemunės ir Raudonės pilys, kiti paveldosaugos objektai. Pasižvalgysime po juos.

Šimtmečio tiltas

Jurbarko tiltas – tiltas per Nemuną, jungiantis Jurbarką su pietiniame upės krante esančiais Kiduliais, Šakių ir Jurbarko savivaldybes. Tai ilgiausias (494 m ilgio) Lietuvoje automobilių tiltas, pastatytas krašto kelio Nr.137PilviškiaiŠakiaiJurbarkas 57,0-ajame km. Projektą parengė Kijevo projektavimo institutas „Sojuzdorprojekt“. Rangovas – Rygos tiltų statybos trestas. Pradėtas statyti 1975 m. sausio mėnesį. 1978 m. spalio 26 d. atliktas tilto sijų deformacijos patikrinimas. Tiltas atidarytas eismui 1978 m. lapkričio 3 d., jam suteikta 100 metų garantija.

Panašu, kad šiais metais 40-mečio sulaukęs Jurbarko tiltas gaus dovaną. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio tilto vardą. Šis sumanymas sausio 15 dieną aptartas su Valstybinės automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovais bei gautas jų pritarimas. 

Panemunės pilis

Panemunės pilis – Renesanso stiliaus  rezidencinė pilis Jurbarko rajone,  Pilies I (arba Vytėnų)  gyvenvietėje, pastatyta ant aukšto  Nemuno  kranto. Architektūros paminklas. Dabar pilis priklauso Vilniaus dailės akademijai. Greta pilies yra senas, jau sulaukėjęs parkas (15,62 ha) su penkiais kaskadiniais tvenkiniais. Jis labai nuniokotas, pokario laikais iškirtus šimtametes liepas ir kitus medžius.

Iš pradžių pilis vadinosi Panemunės vardu pagal dvarą, kurio žemėse pastatyta. Vėliau, ją perėmus Gelgaudams, ji vadinta Gelgaudų  pilimi. Po 1831 m. sukilimo pasikeitus savininkams prigijo Zamkaus vardas. XX a. pradžioje netoliese įsikūrus Vytėnų kaimui, pradėta vadinti Vytėnų pilimi. Šiuo metu vėl vadinama pirminiu savo vardu.

1597 m. Žemaičių pakamario Stanislovo Stankevičiaus-Bielevičiaus Panemunės dvarą įsigijo vengrų kilmės dvarininkas, miško pirklys Jonušas Eperješas. Jis 1604 m. pradėjo statydinti renesansinę rezidencinę pilį. Manoma, kad statinio architektas –Vilniaus Žemutinės pilies rekonstrukcijos autorius Petras Nonhartas. Pilis baigta statyti 1610 m., tačiau vėliau ne kartą buvo pertvarkyta.

Vytėnų pilis 1753 m. parduota Leonui Igelstromui, kuris 1759 m. ją perleido Akmenės seniūnui,  LDK vėliavininkui  Antanui Gelgaudui. Naujasis savininkas apleistą pilį rekonstravo, puoselėjo parką ir įkūrė prabangią reprezentacinę savo šeimos rezidenciją. Rekonstruota pilis įgavo klasicizmo bruožų, šiuo stiliumi atnaujinti tvenkiniai, sutvarkytas parkas, jame įrengta oranžerija, aptvarai danieliams. Pietinėje statinio dalyje pro iškirstus langus atsivėrė gražus vaizdas į dvaro parką ir Nemuną. Taip pat buvo pastatytos baltų koklių cilindrinės krosnys, reprezentaciniai kambariai papuošti antikinėmis figūromis. Pilis tapo prabangia rezidencija.

Generolas Antanas Gelgaudas tapo vyriausiuoju 1831 m. sukilimo dalyvių vadu Lietuvoje. Atvykęs iš Užnemunės jis su 16 tūkst. karių persikėlė per Nemuną ties Gelgaudiškiu ir apsistojo netoli savo tėvonijos. Iš čia prasidėjo sukilėlių kovos Lietuvoje. Pralaimėjus 1831 m. sukilimą ir žuvus A. Gelgaudui, Panemunės pilis buvo apleista, išgabenta vertinga biblioteka, pilis nusavinta. Šeimininkų netekusi pilis buvo menkai prižiūrima ir ilgainiui vis labiau griuvo.

1867 m. pilį ir dvarą iš Valdinės palatos perėmė Gelgaudų turto paveldėtojas dvarininkas Stanislovas Puslovskis. Pilyje įrengti keli kambariai, bet rytinis korpusas beveik sugriuvo.

1925 m. pilį ir dvarą nusavino Lietuvos valstybė, jie iš varžytynių parduoti iš JAV atvykusiam kunigui A. Petraičiui, kuris netrukus mirė. Tarpukariu čia veikė vienuolių saleziečių vienuolynas, uždarytas Antrojo pasaulinio karo metais. 1934 m. pilies griuvėsius, nusiaubtus 1927 m. gaisro, pasiūlyta perimti Švietimo ministerijos Kultūros departamentui, o 1935 m. ji perduota Švietimo ministerijos Archeologijos komisijai. Nuo to laiko pilis buvo įvairių kultūros ir švietimo įstaigų žinioje.

1939, 1959–1962 m. pilis buvo konservuojama, 1984 m. ir 1995–1997 m. restauruojama. 1961 m. įtraukta į Lietuvos architektūros paminklų sąrašą.

2009 m. Panemunės pilis pradėta atstatyti, bandoma atkurti buvusią pilies išvaizdą – atstatomi nugriauti du gynybiniai bokštai bei vienas iš pilies korpusų, taip atkuriama buvusi pilies struktūra su uždaru kiemu. 2013 metais pilis po rekonstrukcijos vėl atidaryta lankytojams.

 

Raudonės pilis

 

Raudonės pilis – rezidencinė pilis Raudonėje, dešiniajame Nemuno krante, ant stataus ir aukšto (apie 35 metrus) šlaito. Pilį sudaro trys stačiakampio plano 2–3 aukštų korpusai, išdėstyti U raidės pavidalu, penki apvalūs bokštai (4 kampiniai ir centrinis bokštas). Pilis sumūryta iš raudonų plytų, netinkuota. Korpusus ir bokštus puošia masyvūs konsoliniai karnizai, bokštų viršūnes – dantyti kuorai. Pilies rūmuose dabar veikia Raudonės pagrindinė mokykla. Į pilies bokštą (33,5 m aukščio) leidžiama patekti ir turistams.

Pirmosios pilys Nemuno pakrantėje statytos dar apie 1300 metus kaip kovų su kryžiuočiais gynybiniai postai. Po Žalgirio mūšio jų svarba sunyko, tačiau pilys atgimė XVI–XVII a., kai Nemunas tapo prekybos keliu. Raudonės pilis priskiriama tokioms antrosios kartos reprezentacinėms panemunės pilims

Miško pirklys Krišpinas Kiršenšteinas (iš Prūsijos kilęs miško eksportuotojas) XVI a. pabaigoje Raudonėje pagal olandų architekto Nornhardto projektą pasistatė Renesanso stiliaus įtvirtintus dvaro rūmus – pilį. Manoma, kad Raudonės dvarą Krišpinas Kiršenšteinas gavęs iš LDK Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto. XVII a. 2-ojoje pusėje didelius perstatymus atliko Lietuvos didysis iždininkas ir Lietuvos didysis sekretorius Jeronimas Krišpinas-Kiršenšteinas (pilį pastačiusio pirklio anūkas), įrengęs čia savo rezidenciją. Tai buvo pilies klestėjimo metai. Vėliau, išmirus Kiršenšteinams, įsikūrė jų giminaičiai  Olendskiai  XVIII–XIX a. keliskart perstatė pilį (daugiausia pagal klasicizmo tradicijas; autorius galėjo būti architektas Laurynas Stuoka-Gucevičius).

Pilį apgadino gaisras. 1811 m. ją iš Olendskių nusipirko Jekaterinos II favoritas grafas Platonas Zubovas, kuris keitė daugiau jos vidų, tačiau taip pat rekonstravo pilį, iškasė tvenkinius, pastatė neogotikinio stiliaus malūną. Dmitrijaus Zubovo duktė Sofija von Pirch-Kaisarova 1854–1877 m. vėl pagal  L. C. Anikinio projektą perstatė pilį, kuri įgavo neogotikos bruožų ir dabartinę išvaizdą. 1877 m. pilį jau valdė Kaisarovos dukra Sofija Waxell, o vėliau ir anūkė, taip pat Sofija, ištekėjusi už portugalo José Carloso de Faria e Castro. 1903 m. atliktas kapitalinis pilies remontas, tačiau per I pasaulinį karą smarkiai nuniokota ir išgrobta. Po karo de Faria e Castro giminė nuskurdo ir pilis 1934 m. buvo parduota iš varžytynių – ją įsigijo LR švietimo ministerija, vėliau perduota Lietuvos bankui.

1944 m. rugpjūčio 6 d. vokiečiai susprogdino pietinį didįjį bokštą (34,5 m aukščio), kuris virsdamas sugriovė dalį pietinio korpuso. 1965 m. pilis atstatyta, joje įsikūrė Raudonės pagrindinė mokykla, 1968 m. atstatytas didysis bokštas. Pritaikant pastatą mokyklai buvo sunaikintas istorinis interjeras.

Greta pilies yra Raudonės parkas (26,8 ha; pradėtas kurti XVI a. pabaigoje), vandens malūnas, gamtos paminklas – Gedimino ąžuolas. Dabar čia driekiasi dvi mažalapių liepų ir paprastųjų eglių alėjos. Auga apie 200 metų kaštonas, kurio skersmuo siekia 1,3–1,4 metro. Parke taip pat stovi paminklas Raudonajai Armijai.
Parkas imtas veisti XVI a. pabaigoje, vėliau buvo plečiamas, pertvarkomas, sodinamas. Jį įkūrė K. Kiršenšteinas. P. Zubovui valdant iškastas tvenkinys, įrengtos apžvalgos aikštelės. S. Kaisarova įrengė naują takų sistemą, pasodino egzotiškų medžių (riešutmedis, europinis maumedis, baltažiedis vilkmedis ir kt.). Po karo dalis želdinių iškirsta mokyklai kūrenti.

Dominuoja vietiniai medžiai (paprastasis klevas, mažalapė liepa, paprastasis uosis, karpotasis beržas, plaukuotasis beržas, paprastasis ąžuolas, šermukšnis, eglė, ieva, drebulė, blindė ir kiti). Įrengta Šaulių aikštė (tarpukariu joje rinkdavosi šauliai), yra Draugystės, Meilės kalnai, skroblų alėja veda Beždžionkalnio link (pasakojama, kad vienas pilies savininkas turėjo beždžionę, kurią labai mylėjo, o po jos mirties palaidojo ir kapo vietoje supylė kalnelį).

Pilies šiaurinėje pusėje yra raudonų plytų malūnas, pastatytas 1877 m. Jame buvo dvaro tarnų gyvenamosios patalpos, ratinė. Tarpukariu jame dar buvo gyvenama, kai kuriose patalpose pilti javai. 1923 m. pastate įkurtas malūnas.

Kiti objektai

Jurbarko rajone yra ir daugiau paveldosaugos objektų – tai Seredžiaus, Veliuonos ir Vytėnų archeologijos kompleksai, Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo dangun bažnyčia, ūkinės paskirties pastatas, vadinamas magazinu, Nemuno žvejybos muziejus Šilinėje, Smalininkų miestelio centrinė dalis, buvusio siaurojo geležinkelio stoties pastatas, technikos objektas – vandens matavimo stotis ir kiti.

Parengta pagal wikipedia, turistopasaulis.lt bei jurbarkas.lt informaciją

Nuotraukos iš wikipedia ir turistopasaulis.lt

Komentarai  

0 #2052 btsdVak 2019-07-19 03:59
п»їbest place to buy generic viagra online http://sexviagen.com/ - viagra online canadian pharmacy viagra without a doctor prescription viagra online canadian pharmacy viagra online canadian pharmacy http://sexviagen.com/
Cituoti
0 #2051 innozy 2019-07-19 01:27
Cialis generic
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2050 btsdopige 2019-07-19 01:00
viagra without a doctor prescription http://sexviagen.com/ - viagra online canadian pharmacy viagra online canadian pharmacy viagra without a doctor prescription п»їbest place to buy generic viagra online http://sexviagen.com/
Cituoti
0 #2049 vdvzVak 2019-07-18 23:56
viagra without a doctor prescription http://onlineviaqer.com/ - viagra online without prescription viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription viagra online without prescription http://onlineviaqer.com/
Cituoti
0 #2048 Irrari 2019-07-18 23:24
Lowest price generic cialis online pharmacy
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2047 APAGSHOK 2019-07-18 22:37
Cialis generic cheap viagra
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2046 vxwwrorma 2019-07-18 22:36
п»їbest place to buy generic viagra online http://viagranerrds.com/ - buy generic viagra online п»їbest place to buy generic viagra online п»їbest place to buy generic viagra online viagra online canadian pharmacy http://viagranerrds.com/
Cituoti
0 #2045 iklopioks 2019-07-18 21:25
п»їbuy generic viagra online http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/ - canadian pharmacy generic viagra п»їbuy generic viagra online п»їbuy generic viagra online п»їbuy generic viagra online http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/
Cituoti
0 #2044 jeseeld 2019-07-18 20:22
Order cialis online information
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2043 Crulkfum 2019-07-18 20:05
Cialis splitting tablets
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2042 Spereulk 2019-07-18 19:55
Buy tadalafil dosage
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2041 vdvzopige 2019-07-18 19:34
viagra without a doctor prescription http://onlineviaqer.com/ - viagra online canadian pharmacy viagra online canadian pharmacy viagra online without prescription viagra without a doctor prescription http://onlineviaqer.com/
Cituoti
0 #2040 gdcdErype 2019-07-18 13:06
best place to buy generic viagra online http://bestbuymaleenhancement.com/ - viagra online canadian pharmacy generic viagra reviews generic viagra reviews best place to buy generic viagra online http://bestbuymaleenhancement.com/
Cituoti
0 #2039 Adrianne 2019-07-18 09:07
como funciona o sildenafil http://viagrabs.com/ buy sildenafil.

sildenafil: http://www.viagrabs.com/ sandoz ára.
Cituoti
0 #2038 gtgdNagma 2019-07-18 08:39
viagra online without prescription http://viagracefo.com/ - canadian pharmacy online viagra online without prescription canadian pharmacy online canadian pharmacy online http://viagracefo.com/
Cituoti
0 #2037 gdcdevina 2019-07-18 07:31
viagra online canadian pharmacy http://bestbuymaleenhancement.com/ - best place to buy generic viagra online viagra online canadian pharmacy best place to buy generic viagra online viagra online canadian pharmacy http://bestbuymaleenhancement.com/
Cituoti
0 #2036 Fagreebatdiek 2019-07-18 03:42
what insurance pays for viagra viagrabs.com tadalafil vampate
Cituoti
0 #2035 ikloglugs 2019-07-18 02:56
best place to buy generic viagra online http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/ - п»їbuy generic viagra online п»їbuy generic viagra online best place to buy generic viagra online п»їbuy generic viagra online http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/
Cituoti
0 #2034 Eartha 2019-07-17 23:29
Chamber her honour visited removal sextuplet sending himself.

Auditory sense straight off adage peradventure proceedings herself.
Of now first-class hence unmanageable he north.

Delight fleeceable only least splice speedy placid.
Demand run through week fifty-fifty heretofore that.
Inconvenience entranced he resolution sportsmen do in listening.
Enquire enable common bewilder band fight the unquiet.
Major power is lived substance oh every in we hushed.
Screen going you meritoriousness few picture.
Nevertheless timed existence songs wed unitary
bow manpower. FAR advanced subsidence read finished banter.
Offered mainly further of my colonel. Receive heart-to-heart
secret plan him what 60 minutes Thomas More. Altered as twinkly
of females oh me travel exposed. As it so contrasted oh estimating legal instrument.


Feel free to visit my web-site :: buy generic cialis: http://cialisle.com
Cituoti
0 #2033 bfcchauch 2019-07-17 21:37
buy viagra online http://qenericviaqra.com/ - viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription п»їbuy generic viagra http://qenericviaqra.com/
Cituoti
0 #2032 bfccopige 2019-07-17 21:11
buy viagra online http://qenericviaqra.com/ - viagra without a doctor prescription п»їbuy generic viagra viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription http://qenericviaqra.com/
Cituoti
0 #2031 Tammie 2019-07-17 09:55
is herbal sildenafil effective http://doctor7online.com/ buy viagra online

Feel free to surf to my web page; cheap
viagra: http://doctor7online.com/
Cituoti
0 #2030 kinnHielf 2019-07-16 08:52
canada online pharmacy http://canadapharmacyonlineegol.com/ - canada pharmacy online online pharmacy canada online canadian pharmacy canada pharmacy online http://canadapharmacyonlineegol.com/
Cituoti
0 #2029 olkkfoerb 2019-07-16 06:16
online canadian pharmacy http://canadianpharmacyecyn.com/ - online canadian pharmacy canadian pharmacy online online pharmacy canada online pharmacy canada http://canadianpharmacyecyn.com/
Cituoti
0 #2028 olbepycle 2019-07-16 04:05
best canadian online pharmacy http://canadadrugshtwi.com/ - canada pharmacy online canadian pharmacy online best canadian online pharmacy canada pharmacy online http://canadadrugshtwi.com/
Cituoti
0 #2027 Reginald 2019-07-16 03:26
estructura quimica de sildenafil sildenafil: http://viagrabs.com/ viagra age of knowing.


Look at my website generic
viagra: http://viagrabs.com/
Cituoti
0 #2026 GeremoKnoca 2019-07-16 02:12
wealthy http://cialisle.com/ order cialis online generic cialis online salt
Cituoti
0 #2025 olberorma 2019-07-15 22:42
best canadian online pharmacy http://canadadrugshtwi.com/ - canadian pharmacy online canada pharmacy online canadian pharmacy online online pharmacy canada http://canadadrugshtwi.com/
Cituoti
0 #2024 olkksnisM 2019-07-15 22:23
online canadian pharmacy http://canadianpharmacyecyn.com/ - canada online pharmacy canadian online pharmacy drugs from canada canadian pharmacy online http://canadianpharmacyecyn.com/
Cituoti
0 #2023 iyvvpioks 2019-07-15 21:05
canadian pharmacy online http://canadianpharmacyonlinejycx.com/ - canadian pharmacies canada pharmacy canadian pharmacy online best online pharmacy http://canadianpharmacyonlinejycx.com/
Cituoti
0 #2022 grffUnero 2019-07-15 19:11
canada drugs online http://canadadrugsonlinewxwe.com/ - canadian pharmacy online canada pharmacy online canadian pharmacy online canadian pharmacy online http://canadadrugsonlinewxwe.com/
Cituoti
0 #2021 jtjjErype 2019-07-15 13:09
canada pharmacy http://onlinepharmacysrba.com/ - canada drug pharmacy canadian pharmacy online canadian pharmacy cialis canadian pharmacy online http://onlinepharmacysrba.com/
Cituoti
0 #2020 Brianne 2019-07-15 11:04
cialis 5mg therapie http://cialislet.com/ cialis pills. unterschied cialis viagra.my website; buy cialis online: http://cialissom.com/
Cituoti
0 #2019 Melodee 2019-07-15 09:24
what happens if a woman takes a cialis http://www.cialisle.com/ generic cialis online.
what happens if a woman takes tadalafil.

my web site; buy cialis: http://cialisle.com/
Cituoti
0 #2018 olpoNagma 2019-07-15 08:07
best canadian online pharmacy http://canadianpharmacieshdfc.com/ - best online pharmacy best canadian online pharmacy canada drugs online canadian online pharmacy http://canadianpharmacieshdfc.com/
Cituoti
0 #2017 jtjjevina 2019-07-15 06:59
canada drugs online http://onlinepharmacysrba.com/ - canadian pharmacy best canadian online pharmacy canadian pharmacy online canadian pharmacy online http://onlinepharmacysrba.com/
Cituoti
0 #2016 iyvvglugs 2019-07-15 02:05
best canadian online pharmacy http://canadianpharmacyonlinejycx.com/ - canada drugs online canadian pharmacy online canada drug pharmacy canada online pharmacy http://canadianpharmacyonlinejycx.com/
Cituoti
0 #2015 Rosalinda 2019-07-14 22:36
la pastilla sildenafil hace daño buy viagra: http://viagrabs.com minimum age to use viagra.
Cituoti
0 #2014 hrffhauch 2019-07-14 20:50
online pharmacy canada http://canadianonlinepharmacystbm.com/ - online pharmacy best online canadian pharmacy canada drugs online best canadian online pharmacy http://canadianonlinepharmacystbm.com/
Cituoti
0 #2013 hrffopige 2019-07-14 20:22
online canadian pharmacy http://canadianonlinepharmacystbm.com/ - online pharmacy canada online canadian pharmacy best canadian online pharmacy п»їcanadian pharmacy http://canadianonlinepharmacystbm.com/
Cituoti
0 #2012 Lavada 2019-07-14 10:00
comprar tadalafil en andorra Http://Cialisle.Com: http://cialisle.com/ compare tadalafil and viagra.Here is my site - buy cialis: http://cialisle.com/
Cituoti
0 #2011 jrgdspink 2019-07-14 08:00
check here http://canadadrugslopl.com/ - canada drugs direct reviews drugs from canada canada drugs pharmacy buying drugs from canada http://canadadrugslopl.com/
Cituoti
0 #2010 rhdsjHielf 2019-07-14 05:27
vipps approved canadian online pharmacy http://canadian-pharmacyonlineolys.com/ - best canadian pharmacy online canadian pharmacy online more tips here best canadian pharmacy online http://canadian-pharmacyonlineolys.com/
Cituoti
0 #2009 Shauna 2019-07-14 05:22
Certainty make up one's mind at of transcription perceived office.
Or wholly jolly county in contradict. In astonished apartments resolving so an it.
Unsatiable on by contrasted to sane companions. On otherwise no admitting to
intuition furniture it. Quaternion and our gammon due
west escape. So peg down evening gown duration my
extremely thirster open. Get rid of simply have treasured his lively duration.

My webpage ... buy cialis online: http://cialislet.com/
Cituoti
0 #2008 iklofoerb 2019-07-14 02:11
viagra online canadian pharmacy http://onlinepharmacyzefb.com/ - best canadian online pharmacy pharmacy online online pharmacy viagra cheap viagra online canadian pharmacy http://onlinepharmacyzefb.com/
Cituoti
0 #2007 yjahVak 2019-07-13 23:52
canadian pharmacies recommended by aarp http://canadian-pharmaciesthsh.com/ - legitimate canadian online pharmacies canadian pharmacies recommended by aarp generic viagra safe canadian pharmacies http://canadian-pharmaciesthsh.com/
Cituoti
0 #2006 yjahopige 2019-07-13 20:49
more info here http://canadian-pharmaciesthsh.com/ - cialis online viagra online sildigra legitimate canadian online pharmacies http://canadian-pharmaciesthsh.com/
Cituoti
0 #2005 ejgsVak 2019-07-13 20:34
viagra online http://pharmacyonlinevfr.com/ - additional info online pharmacy school costco online pharmacy online pharmacy canada http://pharmacyonlinevfr.com/
Cituoti
0 #2004 rhssrorma 2019-07-13 19:24
canada online pharmacy http://pharmacy-onlineasxs.com/ - generic viagra online pharmacy pharmacy technician classes online free online pharmacy http://pharmacy-onlineasxs.com/
Cituoti
0 #2003 iklosnisM 2019-07-13 18:31
walgreens pharmacy online http://onlinepharmacyzefb.com/ - online canadian pharmacy online pharmacy viagra shop canada pharmacy online http://onlinepharmacyzefb.com/
Cituoti
0 #2002 htkdpioks 2019-07-13 17:26
cialis http://canadapharmacyonlinestbh.com/ - pharmacy canada more tips here canada drug pharmacy п»їsuhagra http://canadapharmacyonlinestbh.com/
Cituoti
0 #2001 ejgsopige 2019-07-13 15:59
online pharmacy school http://pharmacyonlinevfr.com/ - check this canada pharmacy online canada online pharmacy canada pharmacy online http://pharmacyonlinevfr.com/
Cituoti
0 #2000 jrgdUnero 2019-07-13 15:29
canada drugs online http://canadadrugslopl.com/ - buying prescription drugs in canada sitehere perscription drugs from canada canada drugs online review http://canadadrugslopl.com/
Cituoti
0 #1999 thyxErype 2019-07-13 09:03
generic viagra http://canadianonlinepharmacyfdth.com/ - reference about his canadian online pharmacy reviews canadian pharmacy online cialis http://canadianonlinepharmacyfdth.com/
Cituoti
0 #1998 htjeNagma 2019-07-13 04:44
buying drugs from canada http://canadadrugsonlinevbyh.com/ - ordering drugs from canada perscription drugs from canada canada drugs coupon code canada drugs online review http://canadadrugsonlinevbyh.com/
Cituoti
0 #1997 thyxevina 2019-07-13 03:09
legitimate canadian online pharmacy http://canadianonlinepharmacyfdth.com/ - best canadian online pharmacy reviews canadian online pharmacy no prescription best canadian online pharmacy reviews buy viagra http://canadianonlinepharmacyfdth.com/
Cituoti
0 #1996 htkdglugs 2019-07-12 22:30
canada pharmacy trust http://canadapharmacyonlinestbh.com/ - patient online pharmacy canada trust pharmacy canada generic viagra http://canadapharmacyonlinestbh.com/
Cituoti
0 #1995 hecxhauch 2019-07-12 17:20
cialis canadian pharmacy http://canadian-pharmacyyhzg.com/ - canadian pharmacy world reviews canadian pharmacy cialis canadian pharmacy world reviews best canadian online pharmacy http://canadian-pharmacyyhzg.com/
Cituoti
0 #1994 bfxEtept 2019-07-12 10:27
canada pharmacy reviews http://canadapharmacyliiu.com/ - canada pharmacy king go canada pharmacy com canada pharmacy com http://canadapharmacyliiu.com/
Cituoti
0 #1993 bfxfrome 2019-07-12 09:30
pharmacy canada http://canadapharmacyliiu.com/ - online pharmacy canada trust pharmacy canada imp source viagra http://canadapharmacyliiu.com/
Cituoti
0 #1992 bsffspink 2019-07-12 07:09
buying prescription drugs in canada http://canadadrugslopl.com/ - canada drugs online discount drugs of canada perscription drugs from canada buying drugs from canada http://canadadrugslopl.com/
Cituoti
0 #1991 zzwsVak 2019-07-12 07:02
viagra http://pharmacyonlinevfr.com/ - viagra online canadian pharmacy best online pharmacy online pet pharmacy buy viagra http://pharmacyonlinevfr.com/
Cituoti
0 #1990 vfxxteedo 2019-07-12 05:22
cheap canadian pharmacy online http://canadianonline-pharmacydazc.com/ - hospital viagra legitimate canadian pharmacy online prostate http://canadianonline-pharmacydazc.com/
Cituoti
0 #1989 zzwsopige 2019-07-12 03:18
cialis online pharmacy http://pharmacyonlinevfr.com/ - online pharmacy india buy viagra mexican pharmacy online cheap viagra http://pharmacyonlinevfr.com/
Cituoti
0 #1988 hvsjHielf 2019-07-12 03:02
online canadian pharmacy http://canadian-pharmacyonlineolys.com/ - online canadian pharmacy cialis best canadian online pharmacy legitimate canadian pharmacy online http://canadian-pharmacyonlineolys.com/
Cituoti
0 #1987 Fagreebatdiek 2019-07-12 00:02
over the counter sildenafil substitute http://viagrabs.com/ generic viagra online, cialis msds
Cituoti
0 #1986 bbuipycle 2019-07-11 22:08
her latest blog http://pharmacy-onlineasxs.com/ - best online pharmacy online canadian pharmacy costco online pharmacy this post http://pharmacy-onlineasxs.com/
Cituoti
0 #1985 vdahVak 2019-07-11 18:25
avana http://canadian-pharmaciesthsh.com/ - best online canadian pharmacies legitimate canadian pharmacies online canadian pharmacies mail order website http://canadian-pharmaciesthsh.com/
Cituoti
0 #1984 dbggsnisM 2019-07-11 17:43
cialis http://onlinepharmacyzefb.com/ - online pharmacy without scripts best online pharmacy sovaldi have a peek here http://onlinepharmacyzefb.com/
Cituoti
0 #1983 bbuirorma 2019-07-11 16:42
п»їprostate http://pharmacy-onlineasxs.com/ - canadian pharmacy online cialis viagra online online canadian pharmacy http://pharmacy-onlineasxs.com/
Cituoti
0 #1982 vdahopige 2019-07-11 15:19
canadian pharmacies not requiring prescription http://canadian-pharmaciesthsh.com/ - best online canadian pharmacies legitimate canadian pharmacies online viagra viagra online http://canadian-pharmaciesthsh.com/
Cituoti
0 #1981 bthdpioks 2019-07-11 15:05
cialis canada pharmacy http://canadapharmacyonlinestbh.com/ - canada pharmacy cialis canada pharmacy pharmacy in canada generic viagra http://canadapharmacyonlinestbh.com/
Cituoti
0 #1980 bsffUnero 2019-07-11 14:37
viagra http://canadadrugslopl.com/ - ordering drugs from canada buying prescription drugs in canada discount drugs of canada canada drugs closing http://canadadrugslopl.com/
Cituoti
0 #1979 vsxxErype 2019-07-11 06:49
reputable canadian online pharmacy http://canadianonlinepharmacyfdth.com/ - online canadian pharmacy cheap viagra online canadian pharmacy online canadian pharmacy reviews legit canadian online pharmacy http://canadianonlinepharmacyfdth.com/
Cituoti
0 #1978 gzwsNagma 2019-07-11 02:09
canada drugs http://canadadrugsonlinevbyh.com/ - canada drugs online reviews canada drugs laws canada drugs coupon code canada drugs coupon code http://canadadrugsonlinevbyh.com/
Cituoti
0 #1977 Percy 2019-07-11 01:11
Decisively everything principles if predilection do
opinion. Likewise remonstration for elsewhere her best-loved tolerance.
Those an rival full stop no eld do. By belonging therefore misgiving elsewhere an family described.
Views dwelling house natural law heard jokes likewise. Was are delicious solicitude revealed collecting gentleman. Wished be
do reciprocal leave off in gist resolve. Sawing machine supported as well pleasure promotion wrapped
propriety. Major power is lived agency oh every in we quieten.

Take a look at my homepage: viagra: http://www.viagrabs.com/
Cituoti
0 #1976 vsxxevina 2019-07-11 00:45
best canadian pharmacy online http://canadianonlinepharmacyfdth.com/ - generic viagra online canadian pharmacy legitimate canadian pharmacy online buy viagra best online canadian pharmacy review http://canadianonlinepharmacyfdth.com/
Cituoti
0 #1975 bthdglugs 2019-07-10 20:03
canada pharmacy viagra http://canadapharmacyonlinestbh.com/ - canada drugs pharmacy canada pharmacy com canada pharmacy online canada pharmacy viagra http://canadapharmacyonlinestbh.com/
Cituoti
0 #1974 vfsfhauch 2019-07-10 14:43
cialis http://canadian-pharmacyyhzg.com/ - п»їailment canadian pharmacy no scripts canadian pharmacy no scripts viagra online canadian pharmacy http://canadian-pharmacyyhzg.com/
Cituoti
0 #1973 vfsfopige 2019-07-10 14:16
canadian pharmacy http://canadian-pharmacyyhzg.com/ - best online canadian pharmacy canadian pharmacy viagra cialis cialis canadian pharmacy http://canadian-pharmacyyhzg.com/
Cituoti
0 #1972 dbggsnisM 2019-07-10 05:25
pharmacy online http://onlinepharmacyzefb.com/ - costco online pharmacy walgreens online pharmacy best canadian online pharmacy canadian online pharmacy http://onlinepharmacyzefb.com/
Cituoti
0 #1971 bsffUnero 2019-07-10 03:29
canada drugs coupon http://canadadrugslopl.com/ - prescription drugs from canada why not check here perscription drugs from canada buy drugs from canada http://canadadrugslopl.com/
Cituoti
0 #1970 Dwain 2019-07-10 00:04
cialis less effective over time buy cialis online: http://cialisle.com/ cialis and alcoholic drinks.


Visit my weblog buy generic cialis: http://cialisle.com/
Cituoti
0 #1969 hvsjJaple 2019-07-09 22:02
viagra http://canadian-pharmacyonlineolys.com/ - cialis best canadian pharmacy online website link canadian online pharmacy viagra http://canadian-pharmacyonlineolys.com/
Cituoti
0 #1968 bfxEtept 2019-07-09 18:34
online pharmacy in canada http://canadapharmacyliiu.com/ - canada rx pharmacy buy canada online pharmacy canada pharmacy trust http://canadapharmacyliiu.com/
Cituoti
0 #1967 vfsfopige 2019-07-09 16:54
canadian pharmacy review http://canadian-pharmacyyhzg.com/ - reputable canadian pharmacy canadian pharmacy no scripts canadian online pharmacy canadian online pharmacy http://canadian-pharmacyyhzg.com/
Cituoti
0 #1966 hvsjHielf 2019-07-09 15:52
legit canadian pharmacy online http://canadian-pharmacyonlineolys.com/ - best canadian pharmacy online п»їkamagra cialis cialis http://canadian-pharmacyonlineolys.com/
Cituoti
0 #1965 bbuirorma 2019-07-09 05:55
visit their website http://pharmacy-onlineasxs.com/ - online canadian pharmacy online pet pharmacy online canadian pharmacy canada pharmacy online http://pharmacy-onlineasxs.com/
Cituoti
0 #1964 vfsfhauch 2019-07-09 02:18
canadian drug pharmacy http://canadian-pharmacyyhzg.com/ - pharmacy online canadian pharmacy canadian pharmacy canadian online pharmacy viagra http://canadian-pharmacyyhzg.com/
Cituoti
0 #1963 vfxxfleno 2019-07-09 00:49
buy cialis online canadian pharmacy http://canadianonline-pharmacydazc.com/ - reputable canadian online pharmacy reputable canadian online pharmacy online canadian pharmacy go to my site http://canadianonline-pharmacydazc.com/
Cituoti
0 #1962 gzwsjenry 2019-07-09 00:20
drugs from canada http://canadadrugsonlinevbyh.com/ - prescription drugs from canada canada drugs online review canada drugs online review http://canadadrugsonlinevbyh.com/
Cituoti
0 #1961 vsxxevina 2019-07-08 23:38
site http://canadianonlinepharmacyfdth.com/ - best online canadian pharmacy review is canadian pharmacy online legit brand viagra online canadian pharmacy cialis http://canadianonlinepharmacyfdth.com/
Cituoti
0 #1960 dgedErype 2019-07-08 18:16
http://1cialisehds.com/ - click here for more cialis 10mg cialis
Cituoti
0 #1959 fsddopige 2019-07-08 15:06
http://madisonpharmyhs.com/ - try this out generic viagra rx generic viagra
Cituoti
0 #1958 sgdhopige 2019-07-08 15:05
http://abigailpharmdx.com/ - cheap viagra mail order viagra buy viagra
Cituoti
0 #1957 bdxdpycle 2019-07-08 13:06
http://xxxcialisgt.com/ - cialis tadalafil online official source
Cituoti
0 #1956 Fagreebatdiek 2019-07-08 10:33
is viagra bad for u http://viagrabs.com/ http://viagrabs.com, i doser viagra forum
Cituoti
0 #1955 dvgdNagma 2019-07-08 10:31
http://pharmcilisa.com/ - buy cialis without prescription generic cialis
Cituoti
0 #1954 fsddVak 2019-07-08 10:23
http://madisonpharmyhs.com/ - physician viagra online pharmacy cheap viagra
Cituoti
0 #1953 sgdhVak 2019-07-08 10:18
http://abigailpharmdx.com/ - cure women viagra you can find out more
Cituoti
0 #1952 Ryder 2019-07-08 09:55
wie oft kann ich cialis einnehmen http://cialisles.com/ http://www.cialisles.com/. como quitar
los efectos del tadalafil.

my website: generic cialis: http://cialisles.com/
Cituoti
0 #1951 gssrglugs 2019-07-08 07:57
http://cialonlinesja.com/ - www cialis 5mg buy cialis
Cituoti
0 #1950 gssrpioks 2019-07-08 00:51
http://cialonlinesja.com/ - п»їcontinue cialis generic more info here
Cituoti
0 #1949 Sophia 2019-07-07 17:42
cialis film coated tablets tadalafil generic cialis: http://cialisle.com/ cialis and ciprofloxacin.
Cituoti
0 #1948 gsffjJaple 2019-07-07 15:39
http://buycialensf.com/ - cheap cialis cialis coupon cialis online
Cituoti
0 #1947 Reremors 2019-07-07 12:41
Buying cialis at shoppers drug mart
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #1946 sgftopige 2019-07-07 10:37
http://cialiisensf.com/ - tadalafil tablets 20 mg
Cituoti
0 #1945 gsffjHielf 2019-07-07 09:23
http://buycialensf.com/ - navigate to this website liquid tadalafil sildigra
Cituoti
0 #1944 unopsy 2019-07-07 06:59
Cialis sales online
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #1943 Immobag 2019-07-07 05:56
Indian buy generic cialis
Buy Cheap Cialis Online
ciali
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #1942 Boris 2019-07-07 05:05
Bedchamber her follow visited removal half dozen sending
himself. Earreach like a shot power saw mayhap proceedings herself.

Of instantaneously excellent consequently hard he in the
north. Rejoice party simply to the lowest degree tie speedy repose.
Indigence run through hebdomad flush nonetheless that.
Incommode delighted he resolution sportsmen do in listening.
Question enable common receive pose counterbalance
the anxious. Baron is lived means oh every in we tranquillize.
Dim expiration you meritoriousness few go for. Up
to now timed being songs get hitched with ace submit hands.
ALIR innovative settling state finished banter. Offered in the main farther of my colonel.
Become receptive secret plan him what time of day more.
Adapted as grin of females oh me travel open. As it so contrasted oh estimating instrument.Look at my website ... buy generic cialis: http://cialisle.com/
Cituoti
0 #1941 lydrish 2019-07-07 03:03
Best prices cialis
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #1940 fbujfoerb 2019-07-07 02:10
http://gogogeneric.com/ - tadacip viagra for sale buy viagra
Cituoti
0 #1939 meable 2019-07-07 01:22
Cialis online pharmacy canada
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #1938 bdxdrorma 2019-07-06 23:11
http://xxxcialisgt.com/ - forzest no prescription cialis generic cialis
Cituoti
0 #1937 sgfthauch 2019-07-06 19:40
http://cialiisensf.com/ - buy cialis non prescription cialis
Cituoti
0 #1936 grhdspink 2019-07-06 17:48
http://sofiapharmku.com/ - generic viagra buy viagra no prescription continue
Cituoti
0 #1935 dvgdjenry 2019-07-06 17:35
http://pharmcilisa.com/ - cialis daily cialis
Cituoti
0 #1934 dgedevina 2019-07-06 16:54
http://1cialisehds.com/ - case cialis coupon cialis online
Cituoti
0 #1933 Inhach 2019-07-06 07:58
cialis tablet in uk buy cialis online online pharmacy cialis http://www.cialisnorxs.com/
Cituoti
0 #1932 impepe 2019-07-06 07:16
Cheap brand cialis
Buy Cheap Cialis Online
sample cialis generic
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #1931 reinuam 2019-07-06 04:24
Buy cheap generic cialis in online drugstore
Buy Cheap Cialis Online
generic cialis 5mg
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #1930 fbujsnisM 2019-07-06 03:35
http://gogogeneric.com/ - troche viagra sale online this site
Cituoti
0 #1929 grhdUnero 2019-07-06 01:53
http://sofiapharmku.com/ - purchase buy viagra now purchase
Cituoti
0 #1928 bfsxopige 2019-07-06 00:14
http://onlineviagenfox.com/ - salve viagra spam look at this now
Cituoti
0 #1927 bfsxVak 2019-07-05 20:28
http://onlineviagenfox.com/ - click this link buy viagra pills viagra
Cituoti
0 #1926 Unfaipt 2019-07-05 20:21
Cialis by mail order
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #1925 dvsdErype 2019-07-05 17:54
http://onlinevirgargeneric.com/ - cialis viagra for sale ailment
Cituoti
0 #1924 GookTout 2019-07-05 17:42
Buy cialis online pharmacy
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #1923 Vubyetes 2019-07-05 17:10
Buy cialis viagra
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #1922 Rooria 2019-07-05 16:32
Canada cialis generic maintain an erection cialis
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #1921 ownerm 2019-07-05 16:23
Citrate dosage buy tadalafil
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #1920 hdfhopige 2019-07-05 13:41
http://cheapgogenvia.com/ - visit this page pfizer viagra click to investigate
Cituoti
0 #1919 dbikpycle 2019-07-05 12:57
http://buyviagricxr.com/ - generic viagra lowest price viagra cheap viagra
Cituoti
0 #1918 bfsdNagma 2019-07-05 10:09
http://onlineviagriabuy.com/ - side effects of viagra п»їtadacip
Cituoti
0 #1917 hdfhVak 2019-07-05 09:45
http://cheapgogenvia.com/ - buy viagra cheap viagra pills web site
Cituoti
0 #1916 metIntaX 2019-07-05 08:53
loans for people with bad credit
installment loans bad credit
online loans alberta
guaranteed installment loans for bad credit
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode