„Šalis ta Lietuva vadinas...“ Jurbarkas

 

Šis miestas pasižymi ilgiausiu Lietuvoje automobilių tiltu. Supažindiname portalo skaitytojus su jo istorija, duomenimis ir galimu nauju vardu.

Šiame rajone yra garsios Panemunės ir Raudonės pilys, kiti paveldosaugos objektai. Pasižvalgysime po juos.

Šimtmečio tiltas

Jurbarko tiltas – tiltas per Nemuną, jungiantis Jurbarką su pietiniame upės krante esančiais Kiduliais, Šakių ir Jurbarko savivaldybes. Tai ilgiausias (494 m ilgio) Lietuvoje automobilių tiltas, pastatytas krašto kelio Nr.137PilviškiaiŠakiaiJurbarkas 57,0-ajame km. Projektą parengė Kijevo projektavimo institutas „Sojuzdorprojekt“. Rangovas – Rygos tiltų statybos trestas. Pradėtas statyti 1975 m. sausio mėnesį. 1978 m. spalio 26 d. atliktas tilto sijų deformacijos patikrinimas. Tiltas atidarytas eismui 1978 m. lapkričio 3 d., jam suteikta 100 metų garantija.

Panašu, kad šiais metais 40-mečio sulaukęs Jurbarko tiltas gaus dovaną. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio tilto vardą. Šis sumanymas sausio 15 dieną aptartas su Valstybinės automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovais bei gautas jų pritarimas. 

Panemunės pilis

Panemunės pilis – Renesanso stiliaus  rezidencinė pilis Jurbarko rajone,  Pilies I (arba Vytėnų)  gyvenvietėje, pastatyta ant aukšto  Nemuno  kranto. Architektūros paminklas. Dabar pilis priklauso Vilniaus dailės akademijai. Greta pilies yra senas, jau sulaukėjęs parkas (15,62 ha) su penkiais kaskadiniais tvenkiniais. Jis labai nuniokotas, pokario laikais iškirtus šimtametes liepas ir kitus medžius.

Iš pradžių pilis vadinosi Panemunės vardu pagal dvarą, kurio žemėse pastatyta. Vėliau, ją perėmus Gelgaudams, ji vadinta Gelgaudų  pilimi. Po 1831 m. sukilimo pasikeitus savininkams prigijo Zamkaus vardas. XX a. pradžioje netoliese įsikūrus Vytėnų kaimui, pradėta vadinti Vytėnų pilimi. Šiuo metu vėl vadinama pirminiu savo vardu.

1597 m. Žemaičių pakamario Stanislovo Stankevičiaus-Bielevičiaus Panemunės dvarą įsigijo vengrų kilmės dvarininkas, miško pirklys Jonušas Eperješas. Jis 1604 m. pradėjo statydinti renesansinę rezidencinę pilį. Manoma, kad statinio architektas –Vilniaus Žemutinės pilies rekonstrukcijos autorius Petras Nonhartas. Pilis baigta statyti 1610 m., tačiau vėliau ne kartą buvo pertvarkyta.

Vytėnų pilis 1753 m. parduota Leonui Igelstromui, kuris 1759 m. ją perleido Akmenės seniūnui,  LDK vėliavininkui  Antanui Gelgaudui. Naujasis savininkas apleistą pilį rekonstravo, puoselėjo parką ir įkūrė prabangią reprezentacinę savo šeimos rezidenciją. Rekonstruota pilis įgavo klasicizmo bruožų, šiuo stiliumi atnaujinti tvenkiniai, sutvarkytas parkas, jame įrengta oranžerija, aptvarai danieliams. Pietinėje statinio dalyje pro iškirstus langus atsivėrė gražus vaizdas į dvaro parką ir Nemuną. Taip pat buvo pastatytos baltų koklių cilindrinės krosnys, reprezentaciniai kambariai papuošti antikinėmis figūromis. Pilis tapo prabangia rezidencija.

Generolas Antanas Gelgaudas tapo vyriausiuoju 1831 m. sukilimo dalyvių vadu Lietuvoje. Atvykęs iš Užnemunės jis su 16 tūkst. karių persikėlė per Nemuną ties Gelgaudiškiu ir apsistojo netoli savo tėvonijos. Iš čia prasidėjo sukilėlių kovos Lietuvoje. Pralaimėjus 1831 m. sukilimą ir žuvus A. Gelgaudui, Panemunės pilis buvo apleista, išgabenta vertinga biblioteka, pilis nusavinta. Šeimininkų netekusi pilis buvo menkai prižiūrima ir ilgainiui vis labiau griuvo.

1867 m. pilį ir dvarą iš Valdinės palatos perėmė Gelgaudų turto paveldėtojas dvarininkas Stanislovas Puslovskis. Pilyje įrengti keli kambariai, bet rytinis korpusas beveik sugriuvo.

1925 m. pilį ir dvarą nusavino Lietuvos valstybė, jie iš varžytynių parduoti iš JAV atvykusiam kunigui A. Petraičiui, kuris netrukus mirė. Tarpukariu čia veikė vienuolių saleziečių vienuolynas, uždarytas Antrojo pasaulinio karo metais. 1934 m. pilies griuvėsius, nusiaubtus 1927 m. gaisro, pasiūlyta perimti Švietimo ministerijos Kultūros departamentui, o 1935 m. ji perduota Švietimo ministerijos Archeologijos komisijai. Nuo to laiko pilis buvo įvairių kultūros ir švietimo įstaigų žinioje.

1939, 1959–1962 m. pilis buvo konservuojama, 1984 m. ir 1995–1997 m. restauruojama. 1961 m. įtraukta į Lietuvos architektūros paminklų sąrašą.

2009 m. Panemunės pilis pradėta atstatyti, bandoma atkurti buvusią pilies išvaizdą – atstatomi nugriauti du gynybiniai bokštai bei vienas iš pilies korpusų, taip atkuriama buvusi pilies struktūra su uždaru kiemu. 2013 metais pilis po rekonstrukcijos vėl atidaryta lankytojams.

 

Raudonės pilis

 

Raudonės pilis – rezidencinė pilis Raudonėje, dešiniajame Nemuno krante, ant stataus ir aukšto (apie 35 metrus) šlaito. Pilį sudaro trys stačiakampio plano 2–3 aukštų korpusai, išdėstyti U raidės pavidalu, penki apvalūs bokštai (4 kampiniai ir centrinis bokštas). Pilis sumūryta iš raudonų plytų, netinkuota. Korpusus ir bokštus puošia masyvūs konsoliniai karnizai, bokštų viršūnes – dantyti kuorai. Pilies rūmuose dabar veikia Raudonės pagrindinė mokykla. Į pilies bokštą (33,5 m aukščio) leidžiama patekti ir turistams.

Pirmosios pilys Nemuno pakrantėje statytos dar apie 1300 metus kaip kovų su kryžiuočiais gynybiniai postai. Po Žalgirio mūšio jų svarba sunyko, tačiau pilys atgimė XVI–XVII a., kai Nemunas tapo prekybos keliu. Raudonės pilis priskiriama tokioms antrosios kartos reprezentacinėms panemunės pilims

Miško pirklys Krišpinas Kiršenšteinas (iš Prūsijos kilęs miško eksportuotojas) XVI a. pabaigoje Raudonėje pagal olandų architekto Nornhardto projektą pasistatė Renesanso stiliaus įtvirtintus dvaro rūmus – pilį. Manoma, kad Raudonės dvarą Krišpinas Kiršenšteinas gavęs iš LDK Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto. XVII a. 2-ojoje pusėje didelius perstatymus atliko Lietuvos didysis iždininkas ir Lietuvos didysis sekretorius Jeronimas Krišpinas-Kiršenšteinas (pilį pastačiusio pirklio anūkas), įrengęs čia savo rezidenciją. Tai buvo pilies klestėjimo metai. Vėliau, išmirus Kiršenšteinams, įsikūrė jų giminaičiai  Olendskiai  XVIII–XIX a. keliskart perstatė pilį (daugiausia pagal klasicizmo tradicijas; autorius galėjo būti architektas Laurynas Stuoka-Gucevičius).

Pilį apgadino gaisras. 1811 m. ją iš Olendskių nusipirko Jekaterinos II favoritas grafas Platonas Zubovas, kuris keitė daugiau jos vidų, tačiau taip pat rekonstravo pilį, iškasė tvenkinius, pastatė neogotikinio stiliaus malūną. Dmitrijaus Zubovo duktė Sofija von Pirch-Kaisarova 1854–1877 m. vėl pagal  L. C. Anikinio projektą perstatė pilį, kuri įgavo neogotikos bruožų ir dabartinę išvaizdą. 1877 m. pilį jau valdė Kaisarovos dukra Sofija Waxell, o vėliau ir anūkė, taip pat Sofija, ištekėjusi už portugalo José Carloso de Faria e Castro. 1903 m. atliktas kapitalinis pilies remontas, tačiau per I pasaulinį karą smarkiai nuniokota ir išgrobta. Po karo de Faria e Castro giminė nuskurdo ir pilis 1934 m. buvo parduota iš varžytynių – ją įsigijo LR švietimo ministerija, vėliau perduota Lietuvos bankui.

1944 m. rugpjūčio 6 d. vokiečiai susprogdino pietinį didįjį bokštą (34,5 m aukščio), kuris virsdamas sugriovė dalį pietinio korpuso. 1965 m. pilis atstatyta, joje įsikūrė Raudonės pagrindinė mokykla, 1968 m. atstatytas didysis bokštas. Pritaikant pastatą mokyklai buvo sunaikintas istorinis interjeras.

Greta pilies yra Raudonės parkas (26,8 ha; pradėtas kurti XVI a. pabaigoje), vandens malūnas, gamtos paminklas – Gedimino ąžuolas. Dabar čia driekiasi dvi mažalapių liepų ir paprastųjų eglių alėjos. Auga apie 200 metų kaštonas, kurio skersmuo siekia 1,3–1,4 metro. Parke taip pat stovi paminklas Raudonajai Armijai.
Parkas imtas veisti XVI a. pabaigoje, vėliau buvo plečiamas, pertvarkomas, sodinamas. Jį įkūrė K. Kiršenšteinas. P. Zubovui valdant iškastas tvenkinys, įrengtos apžvalgos aikštelės. S. Kaisarova įrengė naują takų sistemą, pasodino egzotiškų medžių (riešutmedis, europinis maumedis, baltažiedis vilkmedis ir kt.). Po karo dalis želdinių iškirsta mokyklai kūrenti.

Dominuoja vietiniai medžiai (paprastasis klevas, mažalapė liepa, paprastasis uosis, karpotasis beržas, plaukuotasis beržas, paprastasis ąžuolas, šermukšnis, eglė, ieva, drebulė, blindė ir kiti). Įrengta Šaulių aikštė (tarpukariu joje rinkdavosi šauliai), yra Draugystės, Meilės kalnai, skroblų alėja veda Beždžionkalnio link (pasakojama, kad vienas pilies savininkas turėjo beždžionę, kurią labai mylėjo, o po jos mirties palaidojo ir kapo vietoje supylė kalnelį).

Pilies šiaurinėje pusėje yra raudonų plytų malūnas, pastatytas 1877 m. Jame buvo dvaro tarnų gyvenamosios patalpos, ratinė. Tarpukariu jame dar buvo gyvenama, kai kuriose patalpose pilti javai. 1923 m. pastate įkurtas malūnas.

Kiti objektai

Jurbarko rajone yra ir daugiau paveldosaugos objektų – tai Seredžiaus, Veliuonos ir Vytėnų archeologijos kompleksai, Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo dangun bažnyčia, ūkinės paskirties pastatas, vadinamas magazinu, Nemuno žvejybos muziejus Šilinėje, Smalininkų miestelio centrinė dalis, buvusio siaurojo geležinkelio stoties pastatas, technikos objektas – vandens matavimo stotis ir kiti.

Parengta pagal wikipedia, turistopasaulis.lt bei jurbarkas.lt informaciją

Nuotraukos iš wikipedia ir turistopasaulis.lt

Komentarai  

0 #1233 olqglugs 2019-05-21 11:35
http://us24casinoonline.com/ - american roulette online casino slots free casino slots kitty glitter
Cituoti
0 #1232 hwsErype 2019-05-21 08:41
http://onlinecasino365list.com/ - parx casino double u casino facebook casino real money
Cituoti
0 #1231 bdgUnero 2019-05-21 05:26
http://cialisckajrhd.com/ - where can i buy cialis in las vegas buy tadalafil online should i buy cialis online
Cituoti
0 #1230 gbrsnisM 2019-05-21 03:13
http://viagravkash.com - where to buy viagra without prescription cheap viagra canada buy viagra cheaply
Cituoti
0 #1229 gtdopige 2019-05-21 01:21
http://casino-online.us.org/ - slots lv casino download online casinos real money usa free credit online casino
Cituoti
0 #1228 hvrdEdaw 2019-05-21 01:20
http://bestcasino365us.com/ - best casino online casinos in iowa sloths online
Cituoti
0 #1227 geoxia 2019-05-21 00:12
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1226 plrpycle 2019-05-20 20:11
http://7realonlinecasinos.com/ - virgin casino online nj huuuge casino casino slots
Cituoti
0 #1225 olqpioks 2019-05-20 18:52
http://us24casinoonline.com/ - slots casino games vegas casino online free real money - no deposit
Cituoti
0 #1224 fwsJaple 2019-05-20 18:48
http://24casinousaonline.com/ - roulette simulator fort une bay casino online gambling sites for real money vegas casino games
Cituoti
0 #1223 cearly 2019-05-20 17:27
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1222 bbdhauch 2019-05-20 16:47
http://usa77www.com - online canadian pharmacy cost of viagra п»ї
Cituoti
0 #1221 gbrfoerb 2019-05-20 13:01
http://viagravkash.com - buy viagra online usa non prescription viagra buy viagra with pay pal
Cituoti
0 #1220 zwerorma 2019-05-20 12:57
http://susamsokagim.com - buy generic viagra using paypal viagra 100mg buy generic viagra online usa
Cituoti
0 #1219 bygfrome 2019-05-20 12:43
http://almeidacorp.com - india generic viagra viagra how it works generic to viagra
Cituoti
0 #1218 bukVak 2019-05-20 08:15
http://obatpasutri-jogja.com - buy viagra online reddit viagra tablets where do i buy viagra online
Cituoti
0 #1217 urbanty 2019-05-20 07:01
buy cheap cialis online
buy cheap cialis online
Cituoti
0 #1216 bdgspink 2019-05-20 05:18
http://cialisckajrhd.com/ - where to buy generic cialis online liquid tadalafil buy cialis canada pharmacy
Cituoti
0 #1215 Neaksmok 2019-05-20 04:19
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1214 bcxassew 2019-05-20 03:04
http://mypharmusa2019.com - buy viagra online us pharmacy discount generic viagra buy discount viagra online
Cituoti
0 #1213 kunevina 2019-05-19 23:52
http://movietrailershd.org - when is viagra generic free viagra samples generic viagra online canada
Cituoti
0 #1212 bwsteedo 2019-05-19 23:20
http://viagraoahvfn.com - generic viagra walmart viagra coupons how much is generic viagra
Cituoti
0 #1211 Sealpads 2019-05-19 21:19
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1210 zxxHielf 2019-05-19 20:53
http://holidayrentallorgues.com - where to buy viagra cheap discount generic viagra best place to buy viagra
Cituoti
0 #1209 bwsfleno 2019-05-19 20:49
http://viagraoahvfn.com - does generic viagra work alternative to viagra what is generic viagra
Cituoti
0 #1208 Enfoffuh 2019-05-19 17:55
buy cheap cialis online
buy cheap cialis online
Cituoti
0 #1207 Cyncmemy 2019-05-19 16:02
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1206 Vicark 2019-05-19 12:09
benefits of cialis generic drugs
cheap cialis
generic cialis tadalafil
cialis
get cialis prescription and order cialis online
Cituoti
0 #1205 Brandie 2019-05-19 10:54
Nice blog right here! Additionally your website a lot up very fast!

What web host are you the usage of? Can I get your associate link for your host?
I wish my web site loaded up as fast as yours
lol

My page - where can i buy fake viagra: http://viagrabuyonlines.com
Cituoti
0 #1204 mioglugs 2019-05-19 07:23
http://aluixnetwork.com - best place to buy viagra online purchase viagra how to buy viagra online
Cituoti
0 #1203 kunErype 2019-05-19 04:32
http://movietrailershd.org - teva generic viagra price alternative to viagra when is viagra going generic
Cituoti
0 #1202 Boogma 2019-05-19 04:07
buy cheap cialis online
buy cheap cialis online
Cituoti
0 #1201 Gaxtreve 2019-05-19 01:27
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1200 bbdopige 2019-05-18 21:01
http://usa77www.com - canadian pharmacy meds viagra dose canadian online pharmacy
Cituoti
0 #1199 bbldEdaw 2019-05-18 20:59
http://canadiannowv.com - canadian online pharmacy cheap viagra cvs pharmacy online
Cituoti
0 #1198 vfvopige 2019-05-18 20:03
http://onlineviagenfox.com - best online viagra buy viagra online without prescription generic viagra online
Cituoti
0 #1197 zwepycle 2019-05-18 15:59
http://susamsokagim.com - generic viagra 120mg buy viagra online without prescription best generic viagra brand
Cituoti
0 #1196 miopioks 2019-05-18 14:31
http://aluixnetwork.com - how to buy viagra without a prescription order viagra online best place to buy viagra online reviews
Cituoti
0 #1195 vnuUnero 2019-05-18 12:27
http://buyviagenonline.com - where to buy viagra online cheapest viagra buy cheap viagra
Cituoti
0 #1194 bfgEtept 2019-05-18 12:23
http://canadabuyeds.com/ - how to buy viagra online in india cialis online pharmacy buy real viagra online
Cituoti
0 #1193 gwhsnisM 2019-05-18 10:26
http://gogogeneric.com/ - canadian generic viagra online what is tadalafil foreign generic viagra
Cituoti
0 #1192 gwhfoerb 2019-05-17 20:05
http://gogogeneric.com/ - buy kamagra 100mg generic viagra cialis without a prescription viagra pills generic
Cituoti
0 #1191 bfgfrome 2019-05-17 19:48
http://canadabuyeds.com/ - where is the best place to buy generic viagra online order cialis online to buy viagra online
Cituoti
0 #1190 Cyncmemy 2019-05-17 18:41
buy cheap cialis online
buy cheap cialis online
Cituoti
0 #1189 awshauch 2019-05-17 16:19
http://www.hitcialisosn.com/ - where can i buy cialis online safely online cialis buy cialis online reviews
Cituoti
0 #1188 Jacob 2019-05-17 15:56
forzest tadalafil tablets cialis: http://cialisle.com/
www.cialis.com/edandbph.
Cituoti
0 #1187 vfvVak 2019-05-17 15:10
http://onlineviagenfox.com - viagra online usa overnight alternative viagra buying viagra online reviews
Cituoti
0 #1186 shiegek 2019-05-17 14:50
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1185 Travis 2019-05-17 14:08
magnus sildenafil 50 mg como tomar viagra online: http://viagrabs.com viagra mit nach thailand nehmen.
Cituoti
0 #1184 bydcherb 2019-05-17 13:54
http://buyviagricxr.com/index.html - buy viagra online forum effects of viagra where to buy viagra online safely
Cituoti
0 #1183 vnuspink 2019-05-17 12:10
http://buyviagenonline.com - how to buy viagra online reddit cheap viagra from india where to buy viagra online
Cituoti
0 #1182 dsdrorma 2019-05-17 12:06
http://viagrageneric7k.com/ - generic viagra brands viagra use generic viagra online canada
Cituoti
0 #1181 nicigo 2019-05-17 11:48
buy generic cialis online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1180 Liaift 2019-05-17 10:28
http://cialisdbrx.com/
http://genviagranrx.com/
Cituoti
0 #1179 bydassew 2019-05-17 09:54
http://buyviagricxr.com/index.html - buy viagra online with mastercard purchase viagra best place to buy viagra online 2015
Cituoti
0 #1178 Claige 2019-05-17 07:19
buy cialis online
buy generic viagra
Cituoti
0 #1177 vdsteedo 2019-05-17 06:06
http://cheapgogenvia.com - cgv cheap generic viagra online price of viagra cheap viagra pills in uk
Cituoti
0 #1176 gentee 2019-05-17 04:26
buy cheap cialis online
buy cheap cialis online
Cituoti
0 #1175 vdsfleno 2019-05-17 03:33
http://cheapgogenvia.com - cheap viagra online 100mg viagra brand viagra pills for cheap
Cituoti
0 #1174 Claige 2019-05-17 01:30
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1173 vvvevina 2019-05-16 22:42
http://buyviagrawww.com/ - buy generic viagra online india buy viagra now where can i buy generic viagra
Cituoti
0 #1172 vvnHielf 2019-05-16 21:51
http://onlineviagrayvrj.com/ - where can i buy viagra generic brands of viagra online buy real viagra online cheap
Cituoti
0 #1171 Charity 2019-05-16 21:28
fbghdgdjc female takes tadalafil http://cialissom.com/ buy cheap cialis http://cialissom.com/: buy cialis online can you mix
tadalafil and xanax
Cituoti
0 #1170 Inhelm 2019-05-16 18:06
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1169 Elsa 2019-05-16 15:38
tadalafil madrid sin receta genericalis.com: http://genericalis.com citrulline tadalafil
Cituoti
0 #1168 Essie 2019-05-16 15:01
j http://www.cialisles.com/ tadalafil 20 mg best price,
certainly which is best levitra cialis or viagra cialis
20 mg best price: http://cialisles.com/ also tadalafil without a doctor's prescription;
Cituoti
0 #1167 Theteods 2019-05-16 14:43
buy cheap cialis online
buy cheap cialis online
Cituoti
0 #1166 Marianne 2019-05-16 14:05
where to buy tadalafil 20mg cialis: http://cialisle.com/ can you take cialis with nitrates.


my web site: buy cialis: http://cialisle.com
Cituoti
0 #1165 unancy 2019-05-16 12:36
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1164 TubNuace 2019-05-16 10:56
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1163 Nelle 2019-05-16 10:41
sildenafil in the usa overnight delivery http://triviagra.com/ what drugs work like sildenafil buy generic viagra: http://www.triviagra.com/ what happens if you take viagra but don't need it

My webpage ... best generic viagra websites: http://triviagra.com/
Cituoti
0 #1162 unancy 2019-05-16 09:43
buy cialis online
buy generic viagra
Cituoti
0 #1161 idiofs 2019-05-16 09:22
buy generic cialis online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1160 bffglugs 2019-05-16 06:03
http://cheapviagrafasg.com/ - buy generic viagra buy cheap generic viagra buy viagra without a doctor prescription
Cituoti
0 #1159 osteora 2019-05-16 05:01
buy cialis online
buy generic viagra
Cituoti
0 #1158 vvvErype 2019-05-16 03:06
http://buyviagrawww.com/ - 100mg generic viagra viagra sample best generic viagra reviews
Cituoti
0 #1157 vfsfleno 2019-05-16 00:37
http://viagraeq.com/ - viagra for sale online viagra in canada prescription viagra online
Cituoti
0 #1156 osteora 2019-05-16 00:33
buy cheap cialis online
buy cheap cialis online
Cituoti
0 #1155 vvffrome 2019-05-15 22:56
http://viagrafa.com/ - buying viagra online canada viagra samples how can i order viagra online
Cituoti
0 #1154 preoni 2019-05-15 21:42
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1153 bbuspink 2019-05-15 21:25
https://forumdemulheres.com - cialis canada buy online cialis pill sale cialis online
Cituoti
0 #1152 awsopige 2019-05-15 19:34
http://www.hitcialisosn.com/ - how to buy cialis pills purchase cialis is it legal to buy cialis from canada
Cituoti
0 #1151 btldEdaw 2019-05-15 19:31
http://gocialisgjb.com/ - buy cialis 10mg liquid tadalafil where can i buy cialis pills
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode