Posėdžiavo Savivaldybės taryba

Birutė ŠNEIDERAITIENĖ

Antradienį vyko Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdis. Iš 27 tarybos narių dalyvavo 25. Posėdyje dalyvavo ir Seimo nariai Kęstutis Bartkevičius bei Valius Ąžuolas. Svarstytiems klausimams pritarta.

Tarybos verdiktas

Daugiausia diskusijų ir replikų valdžios atžvilgiu kilo sprendžiant keturių kaimo mokyklų likimą. Nepaisant Balėnų, Ruzgų, Krakių ir Pikelių bendruomenių atstovų dalyvavimo ir prieštaringų pasisakymų posėdyje, kaip ir buvo nutarta tarybos komitetuose (apie tai „Būdo žemaičių“ Nr. 17) Balėnų ir Ruzgų pagrindines mokyklas nuspręsta prijungti atitinkamai prie Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos bei Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos. Priimdami sprendimą tarybos nariai vadovavosi Mažeikių rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkos komisijos pateiktomis išvadomis ir pasiūlymais. V. Ąžuolas, Savivaldybės meras Vidmantas Macevičius ir kai kurie tarybos nariai kvietė dar kartą kalbėtis su bendruomenėmis, kad neliktų neaiškumų ar neatsakytų klausimų.

Atleido iš pareigų

Naujos kadencijos taryba patvirtino dar senosios kadencijos paskutiniame tarybos posėdyje svarstytą, tačiau nepriimtą sprendimą tenkinti lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorės prašymą atleisti iš einamų pareigų. Tą kartą taryba nesutarė dėl išeitinės kompensacijos dydžio. Antradienį pritarta sprendimo projektui, kuriame numatyta A. Samoškienei išmokėti vieno mėnesio atlyginimo išeitinę kompensaciją.

Kiti klausimai

Posėdyje pritarta Mažeikių ligoninės, Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centro, Mažeikių bei Sedos pirminės sveikatos priežiūros centrų 2018 metų veiklos ataskaitoms. Pritarta ir šių gydymo įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies maksimaliam (40 proc.) nustatymui.

Tarybos nariai pritarė sprendimui dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2019 bei dėl žemės mokesčio tarifų 2020 metams, kurie nesikeičia, nustatymo. 

Patvirtinti sprendimų projektai dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio, dėl socialinio būsto pagal Socialinio būsto fondo plėtros programą pirkimo, turto perdavimo pagal panaudos sutartį Mažeikių rajono ugniagesių komandai, turto perdavimo valdyti patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms, turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybai ir kitiems klausimams.

Autorės nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode