Pirmuose posėdžiuose – skaudūs sprendimai

Birutė ŠNEIDERAITIENĖ

Mažeikių rajono savivaldybės naujos kadencijos tarybos Švietimo, Kaimo ir Ekonomikos komitetai pirmuosiuose posėdžiuose sprendė kaimo vaikams skausmingus klausimus: nuo rugpjūčio 31 d. dvi mokyklas – Balėnų ir Ruzgų – prijungti prie Tirkšlių ir Židikų mokyklų, o dar dvi – Krakių ir Pikelių – uždaryti.Sprendimai įsigalios, jeigu antradienį jiems pritars ir Taryba.  

 

Paliekami skyriai

 

Antradienį į pirmąjį posėdį rinkosi Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų bei Švietimo, kultūros ir sporto, trečiadienį – Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos bei Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komitetai. Pritarta kone visiems pateiktiems svarstymui sprendimų projektams. Daugiausia diskusijų sukėlė kaimo mokyklų reorganizavimo ir likvidavimo klausimai. Švietimo skyriaus vedėjo Apolinaro Stonkaus teigimu, nesant reikiamo klasėms formuoti mokinių skaičiaus būtina reorganizuoti Balėnų pagrindinę mokyklą, padarant ją kaip Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos skyriumi. Balėnose iki šiol vaikai mokėsi dviejuose pastatuose: darželyje ir mokykloje. Pastarąjį ketinama konservuoti ir vaikus vežioti į Tirkšlius, o darželio pastate palikti ikimokyklinukus, priešmokyklinę grupę ir pradinukus.

Analogiškam sprendimui komitetai pritarė ir dėl Ruzgų pagrindinės mokyklos. Ji jungiama prie Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos.

Prie reorganizavimo tikslų, be lėšų taupymo, A. Stonkus įvardino ir kaimuose blogesnę mokinių ugdymo kokybę.

Mokyklos uždaromos

Komitetų narių nuomonės išsiskyrė svarstant Pikelių bei Krakių pagrindinių mokyklų likvidavimo klausimus. Vieningo politikų sutarimo nebuvo, prireikė balsavimo, tačiau, daugumai narių pritarus, šių mokyklų likimai perduoti Savivaldybės tarybos „teismui“. Ekonomikos komiteto posėdyje pastebėta, kad Pikelių mokyklos direktorė serga, nebuvo ir kitų atstovų, todėl, priimant sprendimą dėl mokyklos uždarymo, nekilo ir didelių diskusijų. Buvęs meras Antanas Tenys „metęs akmenį“ į „valstiečių“ daržą, kad šiems esą negražu uždarinėti kaimo mokyklas, prisiminė, jog Pikelių pagrindinę buvo ketinta uždaryti jau 2007 m. „Būdo žemaičių“ žiniomis, tąkart mokykla išliko tik žiniasklaidos ir aktyvių pikeliškių dėka. Ekonomikos komiteto posėdyje dalyvavo 8 nariai (iš 9). 2 susilaikius, 6 balsavus „už“ pritarta mokyklos uždarymui.

Dėl Krakių pagrindinės mokyklos likvidavimo komitetų posėdžiuose kilo aršesnės diskusijos. Ekonomikos komitete dalyvavę Krakių gyventojai, mokinių tėveliai išsakė savo pastabas Švietimo skyriaus vedėjui ir komisijai, tyrusiai šį klausimą. Tėvelių pusėn stojo ir komiteto narys Deivydas Vyniautas, klausdamas A. Stonkaus, už ką jis taip pykstantis ant krakiškių, kad vienoms mokykloms randa išeitį ir jas tik reorganizuoja, o šią likviduoja. „Vienos mokyklos atveju – vienokie sprendimai, kitos – kitokie, vienų mokyklų toleruojame pavėžėjimą, kitų – ne“, – piktinosi politikas. D. Vyniautui oponavo meras Vidmantas Macevičius: „Nereikia klaidinti čia esančių žmonių – mokyklos skiriasi vaikų skaičiumi.“

A. Stonkaus teigimu, Krakių pagrindinė mokykla jau treti metai neturi vadovo. „Kitais mokslo metais, Registrų centro duomenimis, nebus nė vieno pirmoko, – sakė Švietimo skyriaus vedėjas. 5–6–7–8 klases galima būtų padaryti jungtine, tačiau, pasak jo, iš šių vaikų dauguma atvažiuojantys iš Mažeikių, tada koks tikslas dėl kelių vietinių išlaikyti pastatą ir darbuotojus. Pasak A. Stonkaus, iš visų mokyklų brangiausias šios pastato apšildymas.

Politikai pavyzdžiu kėlė Žemalės bendruomenę, kuri sugebėjo išlaikyti mokyklą, rasdama mokinių.

Trys Ekonomikos komiteto nariai susilaikė, 5 pritarė.

Inicijuos tyrimą

Pikelių pagrindinės mokyklos uždarymui Savivaldybės tarybos Ekonomikos komitetas buvo pritaręs jau 2017 m. lapkričio mėnesį, tačiau kažkodėl tarybai šis klausimas teiktas nebuvo. Švietimo komiteto narys Virginijus Sungaila „Būdą žemaičių“ patikino, kad dėl šio klausimo ketina inicijuoti tyrimą.

Kiti klausimai

Komitetų posėdžiuose aptartas nekilnojamojo turto mokestis 2020 metams: paliekamas dabar galiojantis – 0,3 proc. nekilnojamojo turto vertės, o už apleistus objektus, keliančius grėsmę aplinkai bei žmonių saugumui – 3 proc.

Pritarta socialinio būsto pagal fondo plėtros programą pirkimui. Pasak Turto valdymo skyriaus vedėjos pavaduotojos Astos Gramaliauskienės, pagal europinį projektą įrengta 20 būstų, 35 nupirkti ir dar sutaupyta apie 8,5 tūkst. eurų, kurie rugpjūčio mėnesį, pasak l. e. p. administracijos direktorės Rimos Podelienės, grįžtų į Europos biudžetą, todėl nuspręsta pirkti vieno kambario butą.

Pristatytos ir viešųjų sveikatos įstaigų, kurių steigėja Savivaldybės taryba, ataskaitos bei maksimalūs priedai prie atlyginimų jų vadovams – 40 proc. už gerus užduočių įvykdymo rezultatus. Tai Mažeikių ligoninė, Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centras, Mažeikių ir Sedos pirminės priežiūros centrai.

Visi klausimai teikiami Savivaldybės tarybai, kurios posėdis numatytas balandžio 30 d.

 

Autorės nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode