SSC

Nuskambėjo VII „Dainų pynės“ festivalis

 

         Balandžio 5 d. Mažeikių Kalnėnų pagrindinėje mokykloje vyko VII rajoninis dainuojančių pedagogų festivalis „Dainų pynė 2019“. Dalyvavo devyni ugdymo įstaigų kolektyvai. Renginį organizavo Kalnėnų pagrindinės mokyklos pedagogės Vida Daugėnienė ir Jolanta Budrienė.

Vertino komisija

Pirmiausia parodytos skaidrės apie Žemaitiją ir nuskambėjo Kalnėnų mokyklos mokytojų atliekama žemaitiška daina. „O kaipgi kitaip? Juk šie metai Seimo paskelbti Žemaitijos metais“, – teigė viena iš vedėjų, o jos kolegė paprašė atsistoti tuos kolektyvus, kurie festivalyje „Dainų pynė“ dalyvauja nuo pat pradžių – 2008-ųjų metų – ir nepraleidžia nė vieno festivalio. Jiems padėkota audringais plojimais, o tiems, kurie atvyko pirmą kartą ir galbūt yra šiek tiek nedrąsūs, padrąsinimo žodį tarė mokyklos direktorė Regina Arbatauskienė.

Pasirodymus verino komisija: Savivaldybės Švietimo skyriaus vyresniosios specialistės Nijolė Zakalskienė, Ana Kelpšienė, Violenita Juškevičiūtė, Daiva Radzienė, bei mokyklos direktorė R. Arbatauskienė, pavaduotojos ugdymui Violeta Langienė ir Adelė Staigvilienė.

Paįvairino užduotys

Į sceną pirmieji lipo Kalnėnų pagrindinės mokyklos kolektyvas su kūriniu „Draugų daina“, vadovės Daina Petrikienė ir Roma Skirmontienė. Antrieji pasirodė Pavasario pagrindinės mokyklos dainuojantys pedagogai, kurie atiko dainą „Mano kelias“, vadovė D. Petrikienė. Tretieji – lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ansamblis „Kibirkštėlė“, padainavusi Lino Adomaičio dainą „Vandenynai“, vadovė R. Skirmontienė.

Po trijų pasirodymų buvo padaryta pertraukėlė, kurios metu buvo pateikta užduotis. Skaidrėje pasirodė netvarkingai išmėtyti dainos pirmųjų eilučių žodžiai, pagal kuriuos reikėjo atpažinti dainą ir pradėti ją dainuoti.

Atpažinusiems – atminimo dovanėlės.

Po pertraukėlė į sceną, lydimi plojimų, jau lipo kiti kolektyvai: l.-d. „Bitutė“ vokalinis ansamblis „ Dūzgės“ (vadovė Jurgita Vaičienė). Kolektyvas atliko Lauros Remeikienės dainą „Ant bangos.“ L.-d. „Delfinas“ kolektyvas pamalonino žiūrovus žemaitiška daina „Jau saulė leidas“ (vadovė Vida Butienė). L.-d. „Linelis“ ansamblis su vadove Ingrida Verteliene į „Dainų pynę“ atsivežė Lauros Remeikienės dainą „Lietaus tango“.

Po šių trijų pasirodymų pateikta užduotis kolektyvų vadovams ir patiems kolektyvams. Vadovai turėjo išsitraukti lapelį su rečiau vartojamu žemaitišku žodžiu, pasakyti, ką jis reiškia, tada parnešti savo kolektyvui ir sugalvoti palinkėjimą su šiuo žodžiu: „Palinkėjimą galima skirti bet kam: dalyviams, vadovams, švietimo ministrui. Pavyzdžiui, jei gavot žodį zūba, galima palinkėti, kad švietimiečių algos būtų tokios, jog visi zūbai burnoje auksu žibėtų“, – paaiškino vedėjos.

Bendra daina

Paskutiniai trys pasirodymai: Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos kolektyvas (vadovė Virginija Letukienė) atliko Vygando Telksnio ir Vytauto Barausko dainą „Iš visos širdies“, l.-d. „Žilvitis“ kolektyvas ir jų vadovė Daiva Gedvilienė pakvietė pasiklausyti dainos „Pasisiovau joudu sokniu“ ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos kolektyvas, vadovas Juozas Daukšas, padainavo Austėjos Gendvilaitės dainą „Auksa žovis“.

Kol komisija skaičiavo balus, dar buvo keletas klausimų apie Žemaitiją. Netrukus komisijos atstovas apibendrino šį puikų ir šiltą pasibuvimą: „Mūsų senoliai sakydavo: bus duonos, bus ir dainų. Dainomis nuskambėjo jūsų svajonės ir rūpesčiai, jūsų meilė tėviškei ir artimiesiems, todėl norime įteikti jums po lauknešėlį, kuriame yra juodos duonos kepalėlis.“

Blogas tas koncertas, iš kurio išeiname neįsiminę jokio muzikinio motyvo, prastas būtų „Dainų pynės“ festivalis, jei nesibaigtų jis bendra daina. Taigi festivalio pabaigoje nuskambėjo visų kolektyvų bendrai atliekama daina „Visi kartu“.

Nominacijos

Vertinimo komisija dainingiausiu kolektyvu pripažino „pavasariečius“, stilingiausiu – „Bitutės“, linksmiausiu – „Linelio“, artistiškiausiu – „Gintarėlio“, vyriškiausiu – židikiškius, judriausiu – „Žilvičio“, kūrybiškiausiu – Kalnėnų mokyklos kolektyvą ir žemaitiškiausiu – „Delfino“.

Valerija KVEDARAITĖ

Birutės Šneideraitienės nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode