Baigtos rekonstruoti šilumos tiekimo trasos pagerins šilumos tiekimą ir patikimumą mažeikiškiams

Siekdama padidinti šilumos tiekimo patikimumą ir kokybę mūsų bendrovė buvo pateikusi paraišką ES struktūrinių fondų paramai gauti. Bendrovė prašė suteikti finansinę paramą esamų šilumos tiekimo kvartalinių tinklų Mažeikiuose rekonstravimo finansavimui, įrengiant naujus, iš anksto izoliuotus šiuolaikiškus šilumos tiekimo tinklus. Buvo numatyta rekonstruoti šilumos tiekimo kvartalinių tinklų atkarpas nuo šilumos kameros K9 Žemaitijos gatvėje iki Pavenčių gatvės 25 namo (I dalis) ir nuo šilumos kameros K13A Žemaitijos g. iki Pavenčių g.41 namo (II dalis) Mažeikių mieste. Bendras rekonstruojamų trasų ilgis 2,50 km. Šių šilumos tiekimo tinklų atkarpų vidutinis amžius buvo daugiau nei 28 metai, vamzdynai susidėvėję, daug lėšų ir laiko tekdavo skirti gedimų šalinimui bei hidraulinių bandymų metu korozijos pažeistų sutrūkusių vamzdynų keitimui. Lietuvos verslo paramos agentūra išnagrinėjusi pateiktą paraišką, priėmė sprendimą skirti paramą iki 50 procentų su šia rekonstrukcija susijusių išlaidų padengimui. Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma – 3 444 100 Lt, skiriama parama – iki 1 722 050 Lt. Kitą projekto išlaidų dalį skyrė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“. 2013 m. gruodžio 3 d. Lietuvos verslo paramos agentūra, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ pasirašė trišalę projekto „Kvartalinių šilumos tinklų rekonstrukcija Mažeikių mieste“ finansavimo ir administravimo sutartį.

 

      Atlikus viešojo pirkimo procedūras ir išaiškinus nugalėtoją, rangos sutartis buvo pasirašyta su uždarąja akcine bendrove „Klaipėdos inžineriniai tinklai“.

Palyginus palankios šio pavasario, vasaros bei rudens meteorologinės sąlygos leido laiku, pagal projekto veiklų įgyvendinimo grafiką, atlikti visus projekto įgyvendinimo darbus. Rekonstrukcijos metu seni šilumos tiekimo vamzdynai, kurie buvo pakloti gelžbetoniniuose loviuose ir izoliuoti stiklo vata, pakeisti pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, kurie pakloti bekanaliu būdu. Taip pakloti vamzdžiai yra hermetiški, nebijo drėgmės, pailgėja jų ilgaamžiškumas. Be to, buvo demontuotos senos šilumos tinklų kameros, sumontuota nauja armatūra, leidžianti patikimai atjungti atskiras tinklų atšakas nuo šilumos tiekimo tinklų.

2014 m. lapkričio 27 d. Valstybinė komisija priėmė rekonstruotas kvartalines šilumos trasas.

Ir vis dėlto, kokią naudą iš šio projekto turės mūsų bendrovė, mūsų tiekiamos šilumos vartotojai?

Dėl šilumos tinklų rekonstrukcijos, 2319 šilumos vartotojų pagerės šilumos tiekimo kokybė ir patikimumas ne vieniems metams. Su Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama lėšų poreikis investicijoms du kartus mažesnis, o tai neatsilieps tiekiamos šilumos kainai. Ženkliai sumažės šilumos nuostoliai šilumos trasose ir padidins šilumos tiekimo efektyvumą, sumažės elektros energijos, remonto ir vandens sąnaudos bei aplinkos tarša. Šilumos praradimai rekonstruotose atkarpose sumažės iki 57 proc. pirmoje dalyje ir iki 76 proc. antroje dalyje per metus.

Ši šilumos tinklų modernizacija – tai tik dalis kryptingos uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ veiklos. Su šiuo ir kitais vykdomais bei būsimais projektais sieksime ne tik patikimai tiekti šilumą centralizuotos šilumos vartuotojams, bet ir išlaikyti mažesnę šilumos kainą Mažeikiuose, nei dabar yra kituose šalies rajonuose ir miestuose.

                                                                        UAB „Mažeikių šilumos tinklai“

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode