Žemalėje prasidėjo simpoziumas „Versmės“

Pirmadienį, rugpjūčio 10-ąją, prasidėjo sakralinio meno ir paveldo simpoziumas „Versmės“. Šią dieną vykusios dvi paskaitos subūrė apie 100 žmonių. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai, diskusijos visą savaitę vyks Žemalės Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje.

 

Pirmąją simpoziumo dieną istorikas Povilas Švereba skaitė paskaitą apie Žemalės, Lėlaičių ir Geidžių maldos namus, pristatė knygą „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“, Žemalės parapijos klebonas dr. Petras Smilgys skaitė paskaitą apie „Pirmųjų krikščionių simbolius“. Po abiejų paskaitų aukotos šv. Mišios.

Simpoziumo renginiai vyks Žemalėje, Lėlaičiuose ir Geidžiuose. Užsiėmimuose dalyvaus įvairūs menininkai, restauratoriai: dailininkė Rasa Tamošiūnienė tapys Šv. Onos paveikslą Geidžių koplyčiai; dailininkas Virginijus Tamošiūnas ves kūrybines dailės dirbtuves vietos vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems; skulptorius Mykolas Pačkauskas kurs Lėlaičių koplyčiai Kryžiaus kelio stotis, odos meistrė Lilija Petraitienė aptrauks oda jaunavedžiams skirtas kėdes su klauptu Lėlaičių koplyčioje, kėdes pagamins kalvis, tautodailininkas Virgilijus Mikuckis, taip pat sukursiantis kryžių ir stovą krikštyklai, kurią padarys akmens meistras Juozas Žilinskis. Užsiėmimuose dalyvaus dailininkė, menotyrininkė, ikonų tapytoja Jurgita Kristina Pačkauskienė, dailininkė Rūta Kučinskaitė. Į medžio dirbinių restauravimo dirbtuves ir paskaitą pakvies atestuotas restauratorius Dovydas Ušinskas, kartu atnaujinsiantis ant Žemalės bažnyčios lauko sienos kabantį Nukryžiuotąjį ir jį gaubiantį rėmą.

Simpoziumo metu taip pat vyks paskaitos Žemalės ir apylinkių istorijos, sakralinio meno, vargonų ir kitų bažnytinių instrumentų, architektūros, paveldo išsaugojimo temomis, fotografijai.

Simpoziumo metu istorikas Povilas Šverebas susipažindins su Žemalės, Geidžių ir Lėlaičių maldos namų ir pačių vietovių istorija, dr. Jurgita Kristina Pačkauskienė kalbės apie sakralinį meną, turėsime puikią progą stebėti, kaip tapoma ikona, menotyrininkas dr. Juozapas Blažiūnas – apie istorinės atminties saugojimą, kun. dr. Petras Smilgys – apie krikščioniškąją simboliką, architektė dr. Rasa Bertašiūtė ir medžio meistrų draugijos vadovas Kęstutis Cikanas – apie medinio paveldo išsaugojimo svarbą bei galimybes, fotografas Arūnas Baltėnas, fotografuosiantis kuriančius menininkus bei rugpjūčio 16 d. Žemalėje vyksiančius Šv. Roko atlaidus, taip pat pakvies į paskaitą-diskusiją apie gyvenimo fotografiją – žmogaus, šeimos, tradicijų, renginių fiksavimo nuotraukose svarbą, vargonų restauratorius Girėnas Povilionis pristatys unikaliuosius Žemalės bažnyčios vargonus, pasidalins restauravimo metu patirtais atradimais ir įspūdžiais. Simpoziumo uždarymo proga bus surengtas inauguracinis restauruotų vargonų koncertas.

Agnė Matelė

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode